Defunding UNRWA is noodzaak om Palestijnse probleem op te lossen

De afgelopen dagen is door het schandaal over de UNRWA-medewerkers die deelnamen aan de HAMAS aanslag op 7 oktober 2023 de financiele steun aan UNRWA door een groot aantal landen aan de UNWRA ingetrokken of bevroren. Wat is de UNRWA eigenlijk voor organisatie? En wat is de rol van de UNRWA in het Israëlisch-palestijnse conflict?

Palestijnen Israël
Palestijnse meisjes met vlag

De Verenigde Naties hebben een speciale organisatie voor het helpen van vluchtelingen, de UNHCR. Deze heeft, met ca. 16.000 medewerkers, sinds ze bestaat meer dan 70 miljoen vluchtelingen geholpen met een budget van US$ 121,00 per vluchteling (2019).

Voor de Palestijnen is er een aparte organisatie in het leven geroepen, de UNRWA. Deze heeft met een budget van US$ 220,00/p.p. 5,4 miljoen mensen ondersteund (2018). Er werken 30.000 mensen(!) voor de UNRWA.

UNRWA heeft dus bijna een keer zoveel mensen in dienst, welke slechts een fractie van het aantal ‘vluchtelingen’ bedient voor een veel hogere ‘kostprijs’ per palestijnse vluchteling. Hoe kan dat? Waarom is dit zo ontstaan? En hoe kan het dat UNRWA betrokken is bij terreur?

Israël wil niet van UNRWA af

Op Sociale Media gaat de claim rond dat de ontmaskering van de UNRWA een ‘setup’ van Israël is om “om die manier genocide te plegen op de Gazanen”. Dat is niet het geval.

Het is weinig verrassend dat terroristen van Hamas op de loonlijst van UNRWA stonden, zo schrijft de Telegraaf. “De terreurbeweging controleerde, in ieder geval tot 7 oktober, vrijwel alles in Gaza, waar UNRWA met 13.000 werknemers een van de grootste werkgevers is. Hamas’ minister van Economie, inmiddels uitgeschakeld door Israël, gaf les op een VN-school in Khan Younis. Verschillende andere leraren bejubelden in een app-groep** het bloedbad van 7 oktober. UNRWA was een paar jaar geleden nog in de ban van een groot corruptieschandaal. De leiding zou zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel wangedrag, nepotisme, discriminatie en andere vormen van machtsmisbruik.”

Toch wil Israël niet van de UNRWA af, aldus de Telegraaf, omdat het “de enige functionerende organisatie in Gaza is”. Israël heeft er daarom belang bij dat UNRWA niet volledig instort, althans niet op dit moment.

** een Telegram groep met duizenden deelnemers volgens UNWatch.

Slechts een paar rotte appels?

Hillel Neuer van UNWatch, een organisatie die de VN kritisch volgt, meldt daarnaast nog het volgende op X (Twitter) vandaag over de banden van UNRWA en Hamas.

De door de VN gepushte ‘paar rotte appels’-regel is zojuist uitgewist. De voorpagina van de Wall Street Journal meldt dat naar schatting 1.200 UNRWA-werknemers in Gaza daadwerkelijke ‘agenten’ van Hamas of de Palestijnse Islamitische Jihad zijn, en dat ongeveer de helft naaste familieleden heeft die tot de islamistische terroristische organisaties behoren, volgens schattingen van de Israëlische inlichtingendienst die met de regering van de Verenigde Staten.

Volgens het rapport nam 23% van de mannelijke werknemers van UNRWA actief deel aan het militaire of politieke raamwerk van de Hamas-organisatie, een hoger percentage dan het gemiddelde van 15% voor volwassen mannen in Gaza.

Twee verhelderende toelichtingen over de UNRWA.

Danny Ayalon – The Truth About the Refugees

De Palestijnse Vluchtelingenstatus

Onderstaand is van de hand van Mor Hogeg en oorspronkelijk gepubliceerd op X (Twitter).

De Palestijnse vluchtelingenstatus is bedrieglijk en geworteld in tientallen jaren van verdraaiing van fundamentele feiten.

1 UNRWA

Op de website van de Palestijnse Autoriteit wordt een Palestijnse vluchteling gedefinieerd als een “persoon wiens normale verblijfplaats Palestina was in de periode van 1 juni 1946 tot 15 mei 1948, en die zowel zijn huis als zijn middelen van bestaan heeft verloren als gevolg van het conflict van 1948.” Dit is de basis UN-definitie.

2. Vluchtelingen

Voglens een UN Rapportage in september 1948 waren er 360.000 Palestijnse vluchtelingen.

3. UNRWA’s definitie

Schokkend genoeg bedient de UNRWA in 2024 maar liefst 5,9 MILJOEN Palestijnse vluchtelingen.

4. Definitie vluchteling

Deze dramatische toename kan worden toegeschreven aan de verdraaide definitie van een Palestijnse vluchteling door de UNRWA, die een aanvulling vormt op de basisdefinitie van de VN welke luidt: ‘de afstammelingen van mannelijke Palestijnse vluchtelingen, inclusief geadopteerde kinderen’.

5. Erfelijk

Het erfelijke karakter van de vluchtelingenstatus is ongekend en ongeëvenaard, aangezien er geen andere gevallen zijn waarin vluchtelingen hun status automatisch overdragen aan hun nakomelingen.

6. Staatsburgerschap

Bovendien behoudt een Palestijnse vluchteling zijn status, zelfs nadat hij een nieuw staatsburgerschap heeft verworven, en beschouwt UNRWA degenen die intern ontheemd zijn (bijvoorbeeld van Gaza naar de Westelijke Jordaanoever) als vluchtelingen – in tegenstelling tot het beleid van UNHCR.

7. VN-vluchtelingenagentschap

Merk op dat hoewel UNHCR een ander VN-vluchtelingenagentschap is dat verantwoordelijk is voor de behandeling van alle vluchtelingen wereldwijd, Palestijnse vluchtelingen hun eigen agentschap hebben, UNRWA.

8. Probleem in stand houden

Concluderend kan worden gezegd dat het beleid van de UNRWA een van de belangrijkste factoren is die bijdragen aan het Palestijnse vluchtelingenprobleem.

9. Betrokkenheid terreur

Bovendien hebben recente gebeurtenissen de onmiskenbare betrokkenheid van de UNRWA bij terroristische activiteiten tegen Israëlische burgers en gijzelaars aan het licht gebracht.

De samenwerking met de terroristen van Hamas is een voor de hand liggende en onbetwistbare reden voor de defunding van UNRWA.

Print Friendly, PDF & Email