I & II Samuël

I & II Samuël zijn in de oorspronkelijke, Hebreeuwse, Bijbel één boek onder de naam ‘Samuël’. Uiteraard is de naam afgeleid van de profeet Samuël, die een belangrijke rol speelt in het boek en de geschiedenis van Israël. Hij was de laatste Richter, tevens profeet, en stelde zowel Saul als zijn opvolger David aan als de eerste opvolgende koningen.

De schrijver van het boek is onbekend. Toen de Griekse vertaling van de Hebreeuwse bijbel werd gemaakt, de Septuagint, werd het boek in twee gedeelten opgedeeld. Aangenomen wordt dat Samuël de eerste 24 hoofdstukken van I Samuël heeft geschreven en dat na zijn dood het boek is afgemaakt/geschreven door de profeten Nathan en Gad. Het opdelen van het boek Samuël in 2 delen is verklaarbaar, omdat het 2e deel bijna uitsluitend over David’s handel en wandel gaat.

Globale indeling van de boeken:

I Samuël

  1. Samuël, de profeet en richter (1-7);
  2. Koning Saul’s regering, ongehoorzaamheid en verwerping (8-15) ;
  3. David’s zalving, omzwervingen en lijden (16-31)

II Samuël

  1. David Koning over Juda, regerend te Hebron (1-4);
  2. David, Koning over geheel Israël, regerend te Jeruzalem (5-24)

Het menselijke koningschap was niet door God gewild. Wel voorzien. En toen de mensen een koning wilden kregen ze de koning die ze vroegen: Saul. Daarna stelde de Hére een koning aan “naar Zijn hart”: David. De boeken I en II Samuël beschrijven dit tot in detail en niets wordt verzwegen. Ook het falen van David niet. Maar bovenal was David een man naar God’s hart omdat hij oprecht geloofde en oprecht berouw had van de verkeerde zaken, de zonde, in zijn leven.

Print Friendly, PDF & Email