Het volgen van Jezus (Woordverkondiging)

Hoe kunnen we Christus Jezus gaan volgen? Welke beslissing gaat vooraf aan het volgen van Jezus. En: is het iets wat wij zelf kunnen beslissen?

Bergrede van Jezus
Bergrede van Jezus (creative commons license)

Kan iemand die zegt tegen de Here “Ik wil u volgen” door Hem worden áfgewezen? Iets wat wij ondenkbaar vinden; God is toch blij met iedere ‘bekeerling’! Toch worden mensen door Jezus soms afgewezen, maar … met een reden.

Spreuken 14:12; Lucas 9:57-62

In deze prediking wordt hier op ingegaan. Het is een prediking die, als je deze inleiding leest, misschien ontmoedigd. Maar er is zeker góed nieuws en ik wil je, u, uitnodigen deze preek toch vooral te lezen!

> Het volgen van Jezus (PDF)
> Audio (mp3, 13.6Mb)

Nb. deze prediking is gebaseerd op een ‘outline’ van Dr. Peter Masters en vertaald en bewerkt door mij.

Print Friendly, PDF & Email