arpagēsometha (harpazo)

Eén klein woordje, in de 1 Thess. 4:17. Hoe je het woordje vertaalt, nou eigenlijk: úitlegt, maakt een groot verschil in je toekomst verwachting. In 1 Thess. 4:17 lezen we over de “arpagēsometha” van de gelovigen.  Veel mensen menen dat hier iets niet staat, wat er wél staat. Maar door het te ontkennen dát het er staat, kunnen zij vasthouden aan hun (allegorische) Bijbeluitleg.

De strongs maakt duidelijk wat de betekenis is: “catch, seize, take by force“.  In het Nederlands: “vangst, in beslag nemen, neem met geweld”. Uit ondermeer dit vers, 1 Thess. 4:17, is zondermeer duidelijk dat de Here terug zal komen naar deze aarde om de gelovigen weg te nemen, ‘op te nemen’, hen méé te nemen.  De NBV heeft het bijzonder duidelijk vertaald: “en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn.”

Er zijn zeer veel mensen die deze tekst, en met name het woord wat hier vertaald wordt met “weggevoerd” (harpazo) anders vertalen. Of met een zeer grote omhaal van woorden de betekenis van dit unieke gebeuren proberen weg te redeneren. Alle drogredenen ten spijt is de Bijbel bijzonder helder en duidelijk. Er komt een dag, in de (nabije) toekomst, dat de Here terug zal keren om Zijn Gemeente, de gelovigen, “in beslag te nemen”, ze méé te nemen, met “geweld” (kracht, macht) uit deze wereld weg te halen. Zodat we altijd met Hém zullen kunnen zijn. Het is dan ook niet voor niets dat Paulus zegt, in het navolgende vers: “Troost elkaar met deze woorden.

Print Friendly, PDF & Email