Tag: jezus

Wat betekent Goede Vrijdag?

Op Grote verzoendag, Jom Kippoer, vragen joden aan God vergiffenis voor de fouten die zij hebben gemaakt. In de tijd van de Tabernakel en de Tempel ging dit gepaard met offerdiensten zoals bijvoorbeeld Grote Verzoendag. Op Goede Vrijdag herdenken we het offer van Jezus, dat Hij aan het kruis stierf voor de zonde. Hoe zit …

Lees verder ..

Het Concilie van Nicea en de Godheid van Christus Jezus

Nicea symboliseerde een nieuwe dag voor het christendom. Belangrijke vraag op het Conicilie van Nicea was de Godheid van Christus Jezus. De vervolgde volgelingen van de Heiland waren de gerespecteerde adviseurs geworden van keizer. De ooit verachte religie was op weg om de staatsgodsdienst te worden, het spirituele cement van een samenleving waarin het openbare …

Lees verder ..

Tijd in het Nieuwe Testament: Chronos en Kairos

De tijd in het Nieuwe Testament verdeelt de wereld in twee delen. Vóór Christus en ná Christus. Tijd is een bepalende factor in de Bijbel. Alles heeft zijn gezette tijd. Chronos en Kairos. Ook de komst van Jezus was op een gezette tijd, op Gód Zijn tijd. Maar toen de volheid van de tijd gekomen …

Lees verder ..

De Man die de Wereld veranderde

Jezus veranderde het hart van mensen, waardoor deze veranderde mensen grote invloed uitoefenden op de loop van de geschiedenis: kunst (muziek, schilderkunst, beeldhouwen), onderwijs, wetenschap, zorg voor anderen, wetgeving. Hij bracht ze in aanraking met God – en God inspireerde de mensen hier toe. Jezus vroeg: “Hoe ziet het koninkrijk van God eruit? Waar zal …

Lees verder ..

De Enige of Eniggeboren Zoon van God

De Apostolische geloofsbelijdenis, zoals deze in gebruik is in de protestantse kerken, zegt dat Jezus de Eniggeboren Zoon van God is. Uit een artikel in Christianity Today blijkt dat veel Amerikanen, ook Christenen, dat niet meer zouden geloven. In het artikel wordt met name Evangelische gelovigen aangewreven dat ze “Arianisten” zijn omdat in hun “moderne …

Lees verder ..

Man bekent misdaden na bekering tot Christendom

Zonder aarzeling bekende een Berltsumer (29) vier misdrijven waaronder een mislukte gewapende overval op een Kruidvat-winkel in de Leeuwarder wijk Bilgaard. ,,Ik ben christelijk geworden.’’ – zo meldt de Leeuwarder Courant (premium artikel). De krant schrijft verder: In september 2019 meldde de verdachte zich vrijwillig als dader op het politiebureau. ,,Ik ben christelijk geworden’’, legde …

Lees verder ..