Reformatorische- of Sola5-Baptisten

Reeds geruime tijd is in Nederland een groeiende interesse voor de beweging en leerstellige opvatting van de ‘puriteinen’. Enige tijd geleden leidde dat er toe dat er een nieuw initiatief ontstond: de Sola-5 Baptisten.

Een groepje predikanten en ‘leidende broeders’ uit Baptistenkring zoekt ‘herbronning’ voor de Baptisten in de “Reformatorische Baptisten” uit Engeland. Wat is de consequentie van deze ‘herbronning’? Wat zijn de opvattingen van de Refo-baptisten? Is het juist om een ‘herbronning’ te zoeken in deze stroming?

In Baptistenkringen is, zo is onze ervaring, over het algemeen weinig échte aandacht voor theologie, althans: bij de ‘gemiddelde kerkganger’. Toch spelen er belangrijke zaken, op de achtergrond, die mogelijk grote(re) invloed in de komende decennia kunnen gaan krijgen. Zowel positief als negatief. De ‘herbronning’ in het Reformatorisch Baptisme is een ontwikkeling die niet zonder gevaar is; mogelijk zelfs tot kerkscheuringen kan gaan leiden.

> Download (PDF) artikel “De ‘uitverkorenen’?”

Nb. het is met grote persoonlijke tegenzin dat ik dit artikel heb gepubliceerd via diverse websites. Dit omdat ik er 100% van overtuigd ben dat de broeders van de Sola5-beweging deze ‘herbronning’ met de beste bedoelingen zoeken. Maar het is tevens mijn overtuiging dat de broeders van Sola5 hierin de verkeerde keuze(s) hebben gemaakt.

Print Friendly, PDF & Email