Christenen teleurgesteld in God

Veel mensen zijn teleurgesteld in God. In het Nederlands Dagblad stond een artikel over de genezingsdienst waarmee de Pinksterconferentie in Biddinghuizen, Opwekking, elk jaar wordt afgesloten.

Zondagavond is altijd de genezingsdienst. Ik heb meer dan eens voor me laten bidden, elke keer met vrij weinig verwachting, maar toch hoop’, twittert Marije Roeleveld” (ND)

Het is voor haar “Elke keer een teleurstelling als er niks gebeurt”, zo schrijft het Nederlands Dagblad. Net als voor tienduizenden andere mensen die de afgelopen decennia naar genezingsdiensten zijn geweest.

Mensenmassa Concert Modern Kerk zijn

Vaak gaan zieke mensen jarenlang van de ene genezingsdienst naar de andere. Met hoop. Verwachting. Om vervolgens toch weer teleurgesteld naar huis te gaan. Teleurgesteld in God. “Waarom geneest Hij toch zoveel mensen wel, en uitgerekend mij niet?”

Dit artikel gaat niet zozeer over genezing of de genezingsbediening in het bijzonder maar over de bron van de (grote) teleurstellingen die veel christenen tegenwoordig ervaren. In dit artikel probeer ik zoveel mogelijk het ‘noemen van namen’ te vermijden. Immers, het gaat niet om personen maar om theologie, om leerstellingen en opvattingen. Toch ontkom ik er helaas niet aan in een aantal gevallen. Dit artikel is géén persoonlijke aanval op mensen echter! Het is God die het hart beoordeeld, niet u of ik!

Belofte van Genezing

God Geneest Altijd - Teleurgesteld in God door New Apostolic ReformationEr zijn heel wat sprekers die beloven dat God geneest. Zoals de hier al vaker genoemde Tom de Wal. Frontrunners, de organisatie van Tom de Wal, heeft zelfs advertenties op Facebook voor zijn boek “God geneest altijd”.

De webshop, waar het boek (gratis) te bestellen is, vermeldt: “De kracht van dit boek is dat het Gods Woord laat spreken over deze vraagstukken en niet de ervaringen of teleurstellingen van mensen.” en in een video zegt hij zelfs: “God bepaalt niet of jij genezen of gezegend wordt”. Want, zo is de claim van Tom de Wal: “God zegt nooit nee.” (Youtube).

De Wal, in een interview met Revive: “We horen talloze getuigenissen van mensen die dankzij de principes in dit boek genezing ontvangen van kanker, reuma, MS, verlamming en allerlei andere ziektes.”

Met alle respect, maar ik denk dat Tom de Wal maar eens met Job op de vuilstort zou moeten gaan zitten en een goed gesprek moet voeren. Bepalen wij wel even wat God doet? Kunnen we daar domweg een aantal “principes” voor toepassen en gaat God vervolgens als een “loopjongen” voor ons genezing bewerkstelligen?

Is het niet juist de les uit een boek als Job dat het God is die bepaalt en niet de mens? Dat de mens niet in staat is God te doorgronden en door Hem onderwezen moet worden?

Wie is het toch, die het raadsbesluit omsluiert zonder verstand?”
Daarom: ik verkondigde, zonder inzicht, dingen, mij te wonderbaar en die ik niet begreep.
Hoor nu, en Ik zal spreken; Ik wil u ondervragen, opdat gij Mij onderricht.”
Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd.
Daarom herroep ik en doe boete in stof en as. (Job 42:3-6)

Op zijn minst zouden De Wal en anderen die dergelijke groteske claims doen even Dick Kruijthoff moet bellen want gezien de genezingen die Tom de Wal kennelijk heeft gezien en meegemaakt heeft Kruijthof wellicht ergens iets gemist in zijn ruim twaalf jaar durende onderzoek.

Goochelaar

Goochelaar, en christen, Elmar Hofstee zegt in een interview met Cvandaag dat hij tijdens de genezingsdiensten heel wat goocheltrucs voorbij ziet komen. Daarnaast benoemt, en legt hij uit, hoe een aantal bekende andere ‘genezingen’ worden bewerkstelligt zoals het ‘armen aangroeien’ en ‘lage rugklachten genezen’.

Hij legt uit hoe het systeem van deze diensten werkt. Een systematiek die al honderd jaar gebruikt wordt en al honderd jaar niet werkt. Het is een vorm van massahypnose welke over het algemeen slechts tijdelijke resultaten geeft.

Hij is niet de eerste die dat doet. Derren Brown deed dat in een korte documentaire (video hierboven) ook al eens. Denk ook aan het ontmaskeren van de trucs van verschillende ‘faith healers’ door James Randi.

“Randi analyseert de methoden die worden gebruikt door A.A. Allen, Ernest Angley, Willard Fuller, WV Grant, Peter Popoff, Oral Roberts, Pat Robertson, Ralph DiOrio en anderen, en onthult hun trucs. Popoff werd op dramatische wijze ontmaskerd als fraudeur door Randi in The Tonight Show met Johnny Carson in de hoofdrol. Randi deed veel moeite om contact op te nemen met mensen die zogenaamd waren genezen door deze gebedsgenezers. Hij ontdekte dat er veel teleurstelling was en geen enkel verifieerbaar geval van genezing. Randi beschrijft de ‘roeptruc’, de ‘rolstoeltruc’, de ‘beenstrektruc’, de ‘hoeveel-vingers-truc’, de ‘shotgun-techniek’, evenals methoden die worden gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen over potentiële slachtoffers in het publiek. Hij beschrijft ook methoden die, vaak per post, worden gebruikt om mensen te overtuigen grote donaties te doen.” (Wikipedia).

Inmiddels is dit al bijna veertig jaar geleden. En nog steeds zien we dezelfde, soortgelijke, trucs toegepast.

Gebedsgenezers komen en gaan

We hebben de afgelopen jaren heel wat ‘genezingsbedieningen’ zien komen en gaan. Wie kent niet de recent overleden Jan Zijlstra? Of Mattheus van der Steen? Om er maar eens twee te noemen. Waarbij ik overigens persoonlijk denk en geloof, op basis van interviews die ik gezien heb, dat Zijlstra een oprechte man was.

De omstreden Van Der Steen claimde zelfs dat ‘de doden zouden opstaan’. De claims worden vaak steeds heftiger en grootser. Dat heeft een reden.

“Een genezingsbediening kan met goede intenties beginnen, maar mensen kunnen op den duur in de ban raken van macht, status en geld. Voor status is het natuurlijk belangrijk dat er tijdens de dienst een genezing plaatsvindt. Anders zullen er snel lege plekken ontstaan in de diensten en word er getwijfeld aan de gaven van de dienstleider. Wellicht worden er trucs gedaan omdat er toch een angst is dat God die avond niet voor een genezing zal zorgen. In mijn ogen doen ze daar de mensen in de dienst maar bovenal God mee tekort. Als het gaat om geld, vergeet niet dat veel stichtingen binnen de wereld van gebedsgenezing rijk zijn geworden door middel van een goed georganiseerde marketingmachine en de vele collectezakken die rondgaan.” [..]
Veel genezingsbedieningen gaan gepaard met een verdienmodel. Volgens mij gaat dit lijnrecht in tegen de manier waarop de apostelen handelden in het Nieuwe Testament.” (Cvandaag).

Zo banaal is het in veel gevallen helaas. Het gaat om de geloofwaardigheid van de gebedsgenezer, zijn of haar status. Daarom worden (beweerdelijke) genezingen ook breed uitgemeten. Het gaat daarnaast om geld. Héél veel geld. Zoveel geld dat je je bevriende voorganger gewoon een BWM cadeau kunt doen.

Grote teleurstellingen

Volgens Jan Sjoerd Pasterkamp was Mattheus van der Steen, die zo’n tien jaar geleden veel stof deed opwaaien, het “antwoord op een profetie”. (Karel Smouter, CV Koers, augustus 2011). De verwachtingen rondom Mattheus van der Steen waren hooggespannen. Hoe hoger de verwachtingen zijn, des te groter zijn echter vaak de teleurstellingen.

Video: Christelijke leiders ‘zegenen’ Mattheus van der Steen en zijn bediening

En die teleurstellingen moeten er wel komen, want veel predikanten in de charismatische pinksterbeweging hebben een gezamenlijke overtuiging en bron: de leringen van de New Apostolic Reformation (NAR).

Opwekking

Deze leer is een ernstige dwaling en heeft in Nederland overduidelijk breed ingang gevonden. Ook bij Opwekking, waar de laatste jaren de meerderheid van de bezoekers protestants is en deze opvattingen, zonder dat ze het zich beseffen, mee terug nemen naar hun eigen kerken.. het heeft op die manier een enorme olievlek-werking.

Wat leert de New Apostolic Reformation?

Het belangrijkste kenmerk van de NAR theologie is dat God het regerende ambt van apostel en profeet in de gemeente heeft hersteld.

De NAR leiders leren dat, toen de kerk in de eerste eeuw ontstond, het Gods bedoeling was dat zij voor altijd zou worden geleid door levende apostelen en profeten. De meerderheid van de eerste christenen hebben deze twee ambten echter niet willen erkennen. Daarom worden van de meeste protestantse gemeenten geleid door voorgangers, oudsten en andere bestuurders.

Maar de NAR leiders leren dat God het ambt van profeet in de kerk tuss en 1980 en 1990 heeft hersteld. En het ambt van apostel tijdens de 10 jaar daarna. C. Peter Wager, een van de meest invloedrijke apostelen van deze beweging, beweert dat 2001 het begin markeert van het “Tweede Apostolische Tijdperk”, een tijd waarin het wettige kerkelijk gezag, het leiderschap van levende apostelen en profeten, uiteindelijk is hersteld.

Nu dat de kerk weer onder het gezag staat van levende apostelen en profeten, kan het haar grote taak, de Grote Opdracht, eindelijk afmaken. De Grote Opdracht is geherdefinieerd door de NAR leiders als het mandaat de socio-politieke controle over de aarde over te nemen.

De Vijfvoudige Bediening

De term “Vijfvoudige Bediening”, zoals die wordt gehanteerd door de leiders van NAR, heeft betrekking op de leer dat Christus vijf, blijvende en formele ambten heeft ingesteld om de gemeente te leiden: Het ambt van apostel, profeet, evangelist, herder en leraar. [..]

Het Evangelie van het Koninkrijk

Het “Evangelie van het Koninkrijk” is een NAR leer dat God, door middel van Christus’ dood en opstanding, de weg vrij heeft gemaakt voor christenen om de heerschappij over de wereld over te nemen. Dit is een herdefiniering van het Evangelie en staat in grove tegenstelling tot het Evangelie van redding van zonde, dat historisch door bijbelgetrouwe christenen is geleerd. [..]

De beweging streeft er naar (conform hun lering van het ‘zeven bergen mandaat’) om “de regering, de media, het gezin, de zaken- en financiele wereld, het onderwijs, de kerk en de religie en tot slot de kunst en de entertainment industrie.” over te nemen om zo de ‘wereldheerschappij’ te vestigen. (De Dwaling van de New Apostolic Reformation, Holly Pivec).

De New Apostolic Reformation is daarmee niet alleen een ernstige dwaling, het is tevens een maatschappelijk ondermijnende lering waarin men zichzelf beter en hoger acht dan de nu bekende staatsvormen die men feitelijk wil omverwerpen.

Genezingsclaims

Er is nog veel meer over te zeggen. Bijvoorbeeld over de “There is More” conferenties onder leiding van Hans Maat (oprichter en liedschrijver van de bekende band Sela), waar sprekers komen die de splitsing in de twee Evangelie-leren van de NAR onderwijzen. Daarnaast zijn er de opvattingen in deze kringen over genezen van autisme, homogenezing, etc. Dat terwijl autisme een persoonseigenschap waar je niet zomaar even van genezen kunt worden en geen ziekte is, net als iemand’s geaardheid.

Dit soort genezingsclaims zijn heel gevaarlijk in die zin dat het mensen, ouders van kinderen met autisme bijvoorbeeld, valse hoop geeft. “Ons kind kan weer normaal worden, God belooft het!”. En vervolgens wordt het kind van genezingsdienst naar genezingsdienst gesleept..

Het verklaart ook waarom acceptatie van homoseksualiteit in deze kringen niet aan de orde is. John Lapré uitte daar onlangs nog zijn frustraties over in CVandaag.

Dat kan ik in dit artikel verder allemaal niet bespreken. Maar het zal duidelijk zijn. We komen de New Apostolic Reformation overal tegen. Het is sluipend gegaan de afgelopen 30, 40 jaar. Maar snel. En veelal ongemerkt is het gif van deze leer de kerken en gemeenten binnen gedrongen. Ik denk dat veel sprekers en leiders niet eens weten of beseffen dat wat zij leren uit deze bron komt.

Teleurgestelde Christenen

Waarom is dit allemaal belangrijk? Waarom zo’n uitstap naar de New Apostolic Reformation (“Kingdom Now”, NAR, enz) terwijl ik dit artikel begon over gebedsgenezing en teleurgestelde gelovigen?

De grote beloften die men doet, vanuit de leer van de New Apostolic Reformation, kunnen domweg niet waar gemaakt worden. Het is een theologie die volstrekt onhoudbaar is. God is niet ons “loopjongetje”.

Christenen kunnen de wereld niet even naar hun hand zetten en, als alles dan door ons als gelovigen op orde gebracht is “Christus op aarde ontvangen”. Alsof de komst van de Here Jezus afhankelijk is van de vraag of wij een “gespreid bedje” voor de Here klaar hebben? Daarnaast, de praktijk bewijst het. Kijk naar de hongersnoden, de oorlogen (Oekraïne?), de overvolle ziekenhuizen. Een pandemie als Corona. Een ziekte waardoor Opwekking niet door kon gaan en door de gebedsgenezers ook niet genezen kon worden!

De Bijbel leert in dat opzicht namelijk heel iets anders. De Here Jezus zei toen hij op aarde was: “Zal ik nog het geloof vinden?” (Lucas 18:8).

Jezus vraagt niet of er nog gelovigen zullen zijn. Die zijn er ongetwijfeld. Mensen die van alles geloven, van allerlei religieuze stromingen en sekten, maar die hét geloof niet kennen. Het gaat trouwens niet om het aantal gelovigen, maar om wát ze geloven! ‘Hét geloof’, staat er. In sommige vertalingen is dat lidwoordje ‘het’ weggelaten (SV, NBV, King James). Dat is jammer, want het staat er wel. En het heeft ook betekenis, want het wijst terug naar het voorafgaande. Zal hét geloof nog gevonden worden? De Naardense Bijbel en de Willibrord-vertaling hebben zelfs ‘dit’ geloof.
Geen geloof in het algemeen dus, maar het geloof dat de Zoon des Mensen als Rechter Zijn volk Israël recht zal verschaffen. Het geloof in de komst van het Koninkrijk van God dat daarop volgt. Zullen er dan mensen zijn die daar voortdurend om bidden? Het gebed dat Jezus Zijn volgelingen Zelf heeft geleerd: ‘Uw Koninkrijk kome!’ Zijn er dan mensen die oprecht verlangen naar de doorbraak van dat Koninkrijk en daar dag en nacht om roepen (vers 7)? Zijn er dan mensen die er wakker van liggen dat dit Koninkrijk lang op zich laat wachten (vers 7)? Dat is de kern van de vraag waar het hier om draait. (Jules Hollebrandse, Het Zoeklicht)

De genezingstheologie die tegenwoordig gebracht wordt, maakt deel uit van deze valse leer van de New Apostolic Reformation. Die denkt dat het Koninkrijk hier en nú is. Terwijl dit Koninkrijk er pas zal zijn als De Koning is teruggekeerd en door Hém gevestigd wordt.

Het is een onhoudbaar verhaal – het zijn allemaal valse beloftes die de NAR-predikers doen. Met als gevolg dat wereldwijd enorme aantallen (Evangelische) gelovigen, zowel binnen als buiten de charismatische beweging, niet alleen ernstig misleid worden maar ook ernstig beschadigd. Ernstig teleurgesteld. Hen wordt iets voorgehouden dat er niet is; het “Koninkrijksevangelie” van de New Apostolic Reformation is onbijbels. En als dat het fundament is van de ‘genezingsleer’ is dat een wankel fundament waar geen huis op gebouwd kan worden, het is een huis gebouwd op zand (Mattheüs 7:24-29).

Marije Roeleveld op TwitterOnkruid wieden..

Ben jij teleurgesteld in God? Door een beweging en leer die niets, maar dan ook helemal niets, meer met de leer (en de God) van de Bijbel te maken heeft? Het is “een lering van mensen en demonen”. Laat je door die opvattingen niet van God afdrijven of in Hem teleurstellen.

moestuin - onkruid wieden
Onkruid wieden in de moestuin .. zoek de verschillen!

Ik heb een (klein) moestuintje. Ben er mee begonnen in de ‘corona-periode’ (omdat ik veel thuis was) en er is een ‘bijbels principe’ dat ik toepas op deze tuin. Als ik de grond mooi gespit, geschoffeld, de zaden ingezaaid en alles netjes aangeharkt heb is het wachten tot de bonen, prei, worteltjes en sla opkomt. Maar ook het onkruid komt op.

Dat onkruid groeit tussen de groenten die je inzaait. Als het net opkomt is het lastig het verschil te zien. Je zult langer moeten wachten voor je aan het onkruid wieden gaat. Soms zelfs tot aan de oogst omdat sommig onkruid heel erg op de goede vrucht lijkt. En als amateur-tuinier zie ik zeker de eerste weken het verschil niet!

“De geestelijke en medische schade die ontstaat als gevolg van de theologie van Frontrunners en aanverwante bewegingen, is uit vele verhalen bekend. Ruimte voor kritiek is er bij Frontrunners echter niet, en daarom is het nodig zware woorden te gebruiken.” (Ds. Mark de Jager)

De Here Jezus zegt in Matteüs 13:30 “Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.”. Het onkruid van de dwalingen groeit in overvloed binnen de kerken, gemeenten en grote bijeenkomsten zoals Opwekking. Maar op een dag zal de oogst zijn 1 Kor. 3:12-15 en het onkruid als eerste(!) gewied worden. Het is werk dat verbrand zal worden.

Het is dan, in mijn ogen, ook niet meer dan terecht dat bijvoorbeeld Ds. Mark de Jager een oproep doet om organisaties als Frontrunners te weren op Opwekking. Maar laten we niet vergeten dat de leringen van de New Apostolic Reformation ook al binnengeslopen is binnen het leiderschap van dergelijke conferenties, de Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten (VPE) en vele andere kerken en organisaties.

Om deze leringen een halt toe te roepen zal het met ‘wortel en tak’ uitgeroeid moeten worden. Dat gaat ons als mensen niet (meer) lukken. Dat gaat de Heer van de Oogst doen bij Zijn komst. Tot die tijd kunnen we elkaar echter wel waarschuwen voor de “brandnetels, doornen en distels” die opschieten en de gemeente van Christus dreigen te overwoekeren.

Laat u niet door valse leer teleurstellen in God!

Onder andere door deze valse leringen, waar mensen ernstig in teleurgesteld zullen worden, zullen mensen zich van God afkeren. Als een lering, de gedragingen en vruchten als gevolg van een lering leiden tot teleurstelling bij mensen, tot pijn en verdriet, vraag je dan af: wat is de bron?

Volg geen mensen die een dwaling brengen. Volg geen valse leer. Volg Jezus alleen! Maranatha! Jezus komt spoedig!

Print Friendly, PDF & Email