De “opname” en de vroege kerkvaders?

Over de Opname van de gemeente, of, beter: de wegvoering van de Gemeente van Christus Jezus, is de laatste decennia veel geschreven en gezegd.

Veel mensen vragen zich af, onder invloed van ondermeer de boeken van Dave McPherson: ”is de leer van de opname een nieuwe leer uit 1800”, ”is deze leer wel waar”, ”is het niet een verzinsel van Darby, een éigen leer van hem”? Er zijn mij de laatste jaren regelmatig vragen hierover gesteld. Op mijn Bijbelschool-pagina heb ik er al eerder eens over geschreven.

In bijgaande artikel (PDF-formaat) voer ik naast de eenvoudige, duidelijke, Bijbelse grondslag voor de ‘leer van de opname’ tevens een geschrift aan uit de vroege kerkgeschiedenis waarvan de inhoud voor velen totaal onbekend is…

> Download/lees artikel

Print Friendly, PDF & Email