Welvaartsevangelie Frontrunners onder de loep bij CVandaag

Over Frontrunners welvaartsevangelie en discutabele leerstellige opvattingen heb ik meerdere malen geschreven. Vandaag verscheen in CVandaag een uitstekend artikel over Frontrunners. In het artikel ook aandacht over hoe Frontrunners georganiseerd zijn (onder andere de ANBI-status waar ik hier al over schreef).

afb Tom de Wal van frontrunners met krukken in de hand

Frontrunners en geld

Bij Frontrunners draait, ten diepste, alles om geld. Alles. Hun boodschap is dat jij alles kunt krijgen áls je maar gelooft. Genezing, voorspoed, succes! Uiteraard hangt er wel een klein prijskaartje aan, ..

“In kerken hangt een demonische geest als het gaat om financiën. Uit angst om uitgemaakt te worden voor het welvaartsevangelie, wordt er nauwelijks meer opgeroepen om geld te geven voor het Evangelie. Daardoor is er minder geld voor het koninkrijk van God en dat is van de duivel” (Tom de Wal).

Volstrekt onhoudbare opvattingen. De Bijbel leert heel anders. Als je namelijk stelt: “Daardoor is er minder geld voor het koninkrijk van God en dat is van de duivel” ben je bezig mensen te manipuleren. Het Welvaartsevangelie ís één en al manipulatie.

“Het Evangelie is niet ‘je zonden worden vergeven’, maar het Evangelie ligt in de belofte ‘in u zullen alle volken van de aarde gezegend worden”, houdt De Wal zijn luisteraars voor. Hoewel Petrus in Handelingen 3 deze zegening uitlegt als het zenden van Jezus om een ieder af te brengen van zijn slechte daden, meent De Wal dat die zegening voorspoed en welvaart inhoudt, zo lezen we in CVandaag.

Frontrunners reactie?

Niet verrassend, voor mij, dat toen de journaliste het artikel deelde op sociale media ze direct werd aangevallen. Ze deelde het een en ander op Twitter hierover.

Frtonrunners Hendrina de Graaf op Twitter

Wanneer mensen komen met het argument dat je ‘de heilige geest lastert’ is dat, zeker in het geval van een objectief artikel als dit, een poging, wederom, middels manipulatie iemand het zwijgen op te leggen.

Frontrunners wilde op het artikel niet reageren. Maar plaatste op Facebook wel onderstaande bericht nadat de publicatie online kwam, suggererend dat er sprake is van “laster” aan hun adres…

Opmerkelijk genoeg wil Tom de Wal in de video (mirror) niet zeggen welke website over hen gepubliceerd had. Waarom niet? Is hij soms bang dat mensen lezen wat er geschreven is? Hoe kunnen mensen dan zijn woorden verifiëren?

fronrunners laster en manipulatie

Het is jammer dat veel charismatische gemeenten dezelfde leerstellingen onderwijzen als Frontrunners. Dat ze Frontrunners uitnodigen voor hun diensten. De Evangelische beweging wordt hierdoor besmeurd en besmet met een verkeerde leer, uit een verkeerde bron. Daarom: uitstekend dat CVandaag hier aandacht aan heeft gegeven.

» Lees hier het volledige artikel op CVandaag.

Print Friendly, PDF & Email