De Digitale Munt is geen complottheorie maar realiteit

De digitale Munt, of digitale euro, wordt door veel complotdenkers op één hoop geveegd met allerlei complot theorieën. De digitale munt is echter geen complottheorie maar een realiteit.

» Bekijk de video op Youtube

Zelfs Koningin Maxima sprak er over. Het staat ook openlijk op de website van het Koninklijk huis.

Zo lezen we daar:

CBDCs zijn een digitale geldvorm van centrale banken die naast munten en bankbiljetten door hen kunnen worden uitgegeven. Deze valuta kunnen mensen en bedrijven in de toekomst nieuwe betaalmogelijkheden bieden en het gebruik van financiële diensten in een steeds digitaler wordende economie ondersteunen. CBDCs brengen echter ook nieuwe risico’s met zich mee. Deze roepen vragen op over hervorming van de economie en financiële systemen en hoe mensen omgaan met geld en betalingen.

 Politiek wil opheldering

In het parlement is inmiddels door JA21 opheldering gevraagd erover. De partij wil “dat het gebruik van contant geld als betaalmogelijkheid wettelijk wordt vastgelegd en de invoering van de digitale euro geen opstap is naar het uitfaseren van contant geld of het omzeilen van commerciële banken.”

De Europese Centrale Bank schrijft er over:

Een digitale euro kan alleen een succes worden als de Europeanen hem in hun dagelijks leven gebruiken. Het ontwerp van de digitale munt is dan ook van groot belang en moet voordelen bieden die bestaande betaalmiddelen niet hebben.

Deskundigen van het Eurosysteem hebben een aantal basisvereisten vastgesteld. Zo moet een digitale euro toegankelijk, robuust, veilig en efficiënt zijn. Ook moet de privacy zijn gewaarborgd en moet aan alle juridische vereisten worden voldaan. Op basis daarvan kunnen we bepalen hoe een digitale munt eruit zou kunnen zien. (ECB)

Is de De Digitale Munt een complottheorie?

Is er sprake van een samenzwering om ons allemaal aan het digitale geld te krijgen? Nee. Het is geen samenzwering, het wordt gewoon openlijk bekend gemaakt via onder andere de website van de Europese Centrale Bank. Onderstaand wordt het uitgelegd in een video van Nieuwsuur.

Basisidee van de Digitale munt is dat de overheid over het geld wil (blijven) gaan. Dat kan echter ook heel ver gaan. Een ontwikkeling die heel zorgelijk is, en waar de Bank of England vorig jaar op heeft gewezen, is dit: “De Bank of England heeft ministers opgeroepen om te beslissen of een digitale valuta van de centrale bank programmeerbaar moet zijn, waardoor de uitgever uiteindelijk controle krijgt over hoe deze door de ontvanger wordt uitgegeven.”.

Controle door de overheid

Dit is heel zorgelijk. Stel, en dat komt in het artikel ook naar voren, dat bijvoorbeeld gemeenten de WMO, Jeugdzorg enz. gaan uitbetalen aan de cliënten via de ‘digitale munt’. Als iemand zijn of haar persoonsgebonden budget (pgb) dan uitgeeft aan iets anders en niet aan zorg, dan kan dat volledig getraceerd en zelfs beboet worden want “misbruik” van geoormerkt geld immers?

Dat lijkt dus goed maar ondertussen ontneemt het mensen alle financiële vrijheid. Het is namelijk hún geld.

Praktisch voorbeeld: als je uit eigen geld een voorziening voorfinanciert en later het terug ontvangt via een betaling middels de ‘digitale munt’ kun je dat dan niet naar je eigen rekening terugboeken maar mag je alleen aan zorg spenderen?

Dit gaat mogelijk heel ontwrichtend werken. Al was het alleen al omdat ‘ambtelijke molens’ nu eenmaal langzaam draaien en mensen dus door zo’n situatie mogelijk veel langer op voorzieningen moeten wachten die ze hard nodig hebben..

Zo kan een systeem dat in principe goed bedoeld is heel verkeerd uitpakken voor de mensen.

Alternatieve waarheden

De helft van de Nederlanders gelooft in alternatieve waarheden, van FVD-aanhang 94 procent, zo meldt SBS6. En in Hart van Nederland voeren ze een ‘complotaanhanger’ op. René gelooft overheid en media niet meer: ‘Altijd al vraagtekens gehad’, zegt René. Om vervolgens als ‘complotwappie’ afgevoerd te worden en alles wat hij te berde brengt is daarmee gediskwalificeerd.

Is de digitale munt een gevaarlijke ontwikkeling? ABSOLUUT!

Helaas is deze ontwikkeling koren op de molen van mensen die allerlei waarheid en fictie vermengen met als gevolg dat het grote publiek geen idéé heeft waar het hier om gaat.

De keuze voor een digitale munt is enerzijds legitiem. Contant geld zorgt voor een mogelijkheid tot belastingontwijking, zwart geld. Het zorgt er voor dat criminelen en terroristen vrij hun gang kunnen gaan.

Digitaal geld is voor de overheden dus een middel om dat te controleren. Maar met controle-middelen komen ook verantwoordelijkheden: privacy borgen, niet misbruiken als machtsmiddel.

Dat laatste kan wel degelijk een probleem worden en zal, in mijn ogen, dat ook worden. De Bijbel sprak hier 2000 jaar gelden namelijk al over.

En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. (Openbaring 13:15-17)

Er wordt al eeuwenlang door mensen gespeculeerd wie nu eigenlijk ‘de antichrist’ is, en hoe hij dat zou moeten doen, zorgen dat mensen niet meer kunnen kopen en verkopen. Welnu, dat is niet zo moeilijk. Als er een centrale, wereldwijd, digitale munt is of muntsysteem – dan is het helemaal niet zo moeilijk om mensen die ‘het teken’ (welk teken dat ook maar mag zijn) weigeren uit te sluiten van het economische verkeer.

Een partij als JA21 en anderen kunnen zich hier tegen verzetten: het gaat er komen. Zelfs de christelijke partijen zoals SGP en ChristenUnie werken hier aan mee omdat zij geen geestelijk inzicht hebben, geen inzicht in of begrip van de profetie.

Zodra de digitale munt breed geaccepteerd is en door zowel overheden, bedrijven als particulieren gebruikt wordt is het een kwestie van één “druk op de knop” om ons huidige geld om te zetten in digitaal geld en contant geld waardeloos te verklaren. Zo’n “money swap” is in het verleden, toen nog ouderwets met papiergeld, wel vaker gebeurd. Denk aan de geldzuivering na de 2e Wereldoorlog en het bekende Tientje van Lieftinck.

“Daaraan vooraf ging op 6 juli 1945 het ongeldig verklaren van de 100 guldenbiljetten en op 26 september 1945 werd al het Nederlandse papiergeld in één klap ongeldig. Tegelijkertijd werden alle banktegoeden bevroren. Men kreeg in de daaropvolgende maanden slechts toegang tot een tegoed nadat was bewezen dat het geld op een rechtmatige wijze was verkregen.”

In Openbaring 3 lezen we dat Jezus zegt, in een andere context:

Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. (Openbaring 3:17-18)

Goud gelouterd door het vuur is het meest zuivere goud dat er is. Dat is ware rijkdom, in aards opzicht, en kan niet door een regering of bank zomaar worden afgepakt. Jezus bedoelt het hier natuurlijk in een gééstelijke zin – maar we kunnen het ook materieel toepassen.

Denk eens aan de hongerwinter? Geld had geen enkele waarde. Hoe kochten mensen toen eten van de boeren? Door te betalen met goud en andere waardevolle spullen!

Dat moment gaat terug komen. Er kómt een moment dat we niet meer kunnen kopen en verkopen ténzij we ons aan de overste der wereld, de satan, willen verbinden middels een “merkteken”. Of dat een chip is, een getatoeëerde qr of iets anders: punt is, dat het verbonden is met uw digitale portemonnee – een ‘digital wallet’.

Maar dan is de opname al geweest!

Opname van de gemeente - Wederkomst van Christus (stockfoto)

Er zijn mensen die denken dat christenen dat allemaal niet gaan meemaken. Immers, “dan is de opname van de gemeente al geweest” (1 Thess. 4:13-18). Zelf ben ik daar helemáál niet zo zeker van dat de opname van de gemeente voor die tijd is geweest! Integendeel.

Immers in 2 Thess. 2:1-4 lezen we héél iets anders over het moment dat we met de Here Jezus verenigd (dat is de opname!) zullen worden namelijk dit:

Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.”

Persoonlijk geloof ik dat we nog heel wat gaan meemaken op dit gebied, dat er zware tijden gaan aanbreken, ook voor Christenen! We gaan écht niet zó “floep” vanuit ons huidige luxe leventje met de Here mee naar de hemel. In Openbaringen 14:15 lezen we, en dat is dus nádat het teken van het beest is ingevoerd, het volgende:

Zend Uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is voor U gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden.”

Pas dán zal de gemeente worden weggenomen. Weest dus voorbereid. Er kunnen, er zullen, nog hele moeilijke tijden komen.

» Koop van de Here Jezus uw gelouterde goud!

___
» Laatste update: 1 november 2022
» Zie ook: Het Beest uit de Zee en de Valse Profeet

 

Print Friendly, PDF & Email