Meditatie: De Schatten in ons hart

We mediteren (overdenken) allemaal – maar waarover? Wat zijn zaken waar we over nadenken, waar mediteren we over, wat zijn de schatten in ons hart?

Als ik denk aan mijn ‘Pake’ (dat is Fries voor opa) dan zie ik ‘m altijd voor mij zoals hij vaak in de woonkamer zat. Meestal zat hij te lezen als ik binnenkwam. Een “Zoeklicht”. Een boek. Soms ook wel eens de Bijbel. Of een krant. Het Friesch Dagblad, uiteraard. Hij las en dacht na over dingen. Hij sprak zich, tegen mij, niet vaak uit over zijn diepste gedachten.

Rudy en Pake - Schatten in ons hart
Samen met Pake – ik moet een jaar of 4 zijn geweest.

Vanaf dat ik een jaar of 9 à 10 was mocht ik alleen naar ze toe fietsen. Een tocht van zo’n zes kilometer. Later op de bromfiets er heen. Ik bezocht Pake en Beppe graag. Hij stierf jong, zijn lichaam was al jarenlang zwak. Hartproblemen en, uiteindelijk, kanker hebben er toe geleid dat hij niet oud werd, op zijn 69e overleed hij. Ik ben dankbaar voor de tijd dat ik hem nog heb mogen meemaken.

Ik vraag mij wel eens af waar hij over nadacht allemaal, waar hij over ‘mediteerde’. Maar ik kan mij van de gesprekken niet zo veel meer herinneren. Soms ging het wel eens over geloof en over de kerk. Dat ik de militaire dienst weigerde (gewetensbezwaarde). Meestal over andere dingen. Van de sfeer herinner ik mij des te meer. Die was eigenlijk altijd goed. Ik was er altijd welkom.

Er is overigens nóg een (blijvende) herinnering in mijn leven aan hem, naast een zeer schaarse foto als bovenstaande (die ik een tijd geleden van een tante kreeg), namelijk dat ik dezelfde (officiële) voornaam draag.

Mediteren over Gods Woord

Nadenken, mediteren, over Gods Woord kan je opbouwen. Goede ervaringen, fijne dingen die je meemaakt en waar je graag aan terugdenkt. Positieve zaken. Positieve gedachten. Zoals ik die bijvoorbeeld koester wanneer ik denk aan ‘Pake’.

Wat is goede, gezonde meditatie? We kunnen een voorbeeld nemen aan Maria! “Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart.” (Lucas 2:19, 51). Wat Maria in het hart bewaarde en over nadacht, over mediteerde?

– God’s boodschapper, de Engel, ontmoeten;
– zwanger worden zonder man, van de Heillige geest (“wat zullen de mensen denken”);
– reactie van Jozef;
– Zacharia en Elizabeth – de woorden die zij spraken;
– Profeten in de Tempel;
– de wijzen; de zang van de Engelen in het veld;
– de vlucht naar Egypte;
– Jezus in de Tempel als 12-jarige jongen..

Hoe wist Lucas dit allemaal? Hij heeft die informatie verzameld van de getuigen. Hij was in Jeruzalem met Paulus. Hij heeft met mensen kunnen spreken in die tijd (ongeveer 2 jaar). Het is nagenoeg zeker dat hij veel informatie van Maria heeft – het is in de andere Evangelien niet beschreven zoals hij het doet!

Schatten in ons hart

Waar mediteren wij over? Waar denken wij over na?

– ons werk? Hoe het op school gaat? Hoe de economie er voor staat?
– ons geld? Zijn we, in gedachten, als een Dagobert Duck die in zijn geld aan het zwemmen was, is dat onze droom? Rijk worden?
– Dat leuke meisje of die jongen waar je verliefd op bent? Onze relatie?
– ons uiterlijk? We staan vaak langer voor de spiegel dan dat we tijd aan God besteden!
– of we wel genoeg vrienden hebben of populair zijn?
– mensen waar we boos op zijn? Hoe we hun kunnen ‘terugpakken’ (negatieve meditatie)?
– gedachten die ons benauwen of verstikken?

Er zijn zoveel gedachten die in ons hoofd kunnen rondgaan. Herinneringen, goed en slecht, problemen. Positieve gedachten. Negatieve gedachten. Richten we ons op problemen? Het “lawaai” in- en van de wereld om ons heen? Op onze schatten op aarde? Of op de schat die weggelegd is voor ons in de Hemel? (Matt. 6:19-20) en wat een leven met God ons (nú reeds) kan brengen?

Mediteren over Gods Woord

Psalm 1:2 → het overdenken (mediteren) van Gods Woord “dag en nacht”! Of denk eens aan Psalm 119, de langste psalm in de Bijbel, is een grote meditatie! Mediteren over Gods Wet, Gods Woord, over God zelf.

Gezonde meditatie

  1. mediteer op God’s Woord;
  2. mediteer over Jezus;
  3. mediteer over het feit dat Jezus voor ons is gekomen;
  4. mediteer over God’s doel met ons leven.

Het Meisje zingt voor God!

Marria’s lofzang (Lucas 1:46-55) is een echo van woorden uit de Psalmen. Zij kende overduidelijk de Schrift! Zij kende de Here! Daar mogen we ons aan spiegelen, daar kunnen we van leren!

Is het niet een goed idee een voorbeeld te nemen aan het mediteren van Maria? Om te focussen op Jezus, ook als je jong bent? In plaats van de vraag of je wel populair bent, of je er wel goed genoeg uitziet?

Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord.” (Psalm 119:9)

Bedenk eens dat Maria, toen ze moeder werd van Jezus, nog maar vijftien of zestien jaar was. Jezus in je leven is ook belangrijk als je jong bent, nadenken over God is belangrijk als je jong bent! Maria was jong en dacht na over de Messias, over Jezus, over God. Het meisje zingt voor God, tot Zijn eer!

Jezus in je leven

De Zoon van God, in je eigen huis.. hoe ga je daar mee om?! Als je kind, als je broer? Elk kind die je welkom heet, ook in je gezin, is het welkom heten van de Here Jezus → Jezus zegent de kinderen!

Jezus noemt ons broeders en zusters (“niet beschaamd hen broeders en zusters te noemen”). Jezus liefhebben is je broertjes en zusjes ook liefhebben! En in de gemeente? Daar heb je je broeders en zusters ook lief te hebben zoals Jezus hen liefheeft!

Kinderen zijn niet het eigendom van de ouders, maar het eigendom van de Here. Daarom dragen wij ze ook op aan Hem toch? Ga daarom op die manier met ze om: je draagt zorg voor een kind, kinderen, die je van de Here** hebt ontvangen!

Mediteren over Gods Woord maakt gebeurtenissen in je leven vaak helder. Dan ga je dingen begrijpen, zien. Het is noodzakelijk daar tijd voor te nemen. Niet pas als je oud bent. Begin daar zo vroeg mogelijk mee! Net als Maria, die als jong meisje al de dingen die ze zag en ervaarde en haar overkwamen bewaarde in haar hart en er over nadacht!

___
** daarom ook dat abortus (in zijn algemeenheid) in mijn ogen ook zo’n verschrikkelijke daad is. We werpen de gift, het leven, een kind, van de Here weg! We brengen het om, meestal uit absoluut verkeerde motieven, uit egoisme.

Print Friendly, PDF & Email