Heeft Jezus echt bestaan? Wat zegt de Wetenschap daar over?

Heeft Jezus wel echt bestaan? Veel mensen twijfelen aan de historiciteit van ‘de figuur Jezus Christus’. Prof. dr. Hans Geybels is theoloog én historicus. De ideale persoon, volgens de Universiteit van Vlaanderen, om samen met ons de bronnen uit te spitten.

Nb. niet alle stellingen van de professor onderschrijf ik volledig, maar het is zéér interessant om van uit een wetenschappelijke benadering eens te kijken naar de vraag of Jezus historisch gezien daadwerkelijk heeft bestaan. Zoals de professor dan ook stelt, uiteindelijk, na zijn betoog: Er zijn meer bewijzen voor een daadwerkelijk bestaan van Jezus dan voor veel Romeinse Keizers. En dáár twijfelen we niet aan..

De professor stopt zijn lezing bij de Opstanding. Dat is, in zijn optiek, een geloofszaak. Hierover gaat onder andere dit artikel.

Print Friendly, PDF & Email