De toegevoegde waarde van kerkelijke historie

Is het zinvol de kerkgeschiedenis te bestuderen? Waarom is de kerkgeschiedenis interessant? Een korte puntsgewijze samenvatting. De waarde van kerkelijke historie moet niet onderschat worden.

waarde van kerkelijke historie
Het 13e eeuwse kerkje van Fransum (Groningen)

Wat is de waarde van kerkelijke historie? Waarom bestuderen?

 • het is de geschiedenis van je “familie” (de gemeente);

 • begrip van waar je bent en je toekomst vormgeven;

 • hoe goed kennen we onze kerkfamilie en de roots er van?

 • God aan het werk zien: hoe God werkt, “in actie” is;

 • Perspectief en interpretatie van anderen leren kennen.
  Het door anderen reeds ontdekte perspectief, interpretatie, enz. Leren kennen en er van leren! Bijvoorbeeld hoe muziek gebruikt werd in de kerk; staatsvormen (sommigen meenden dat alleen een Koning een Bijbelse regering was, democratie de énige manier, enz). Voor de kerk maakt de staatsvorm echter helemaal niets uit!

 • inzicht in wat werkt en wat niet, wat al geprobeerd is, proportie zien.
  “De King James is de enige goede vertaling” → Tyndale, Wycliffe!

 • leren van de fouten van anderen. Bijvoorbeeld Origenes (die teksten zó letterlijk nam dat hij op zeker moment zichzelf castreerde!)

 • dankbaarheid! Voor wat er allemaal al door anderen gedaan is → Hebr. 11 is een prachtig voorbeeld hiervan!

 • Eerlijkheid → Eerlijk over de geschiedenis als in Christenen die verkéérde dingen deden en hoe God de kerk heeft beschermd tegen hen waardoor de kerk nog steeds voortbestaat;

 • bemoediging → door te zien wat er in de geschiedenis gedaan is, door moed te putten uit de levensverhalen van anderen;

 • Onderwijs en prediking → de verhalen uit de Christelijke geschiedenis zijn geweldige voorbeelden voor de lessen uit en over de Bijbel. Ontkrachten van zaken die niet Bijbels zijn versus geschiedenis (celibaat). Het helpt te weten waar dit vandaan komt;

 • “oude leringen in een nieuw jasje” ↔ Klopt dat wel? Vaak gerecyclede oude ideeën. Ken de geschiedenis en je weet dat en onderkent het.

 • Alternatieven zien bijvoorbeeld op gebied van samenkomen en onderwijs. Een kerkgebouw is niet ‘zaligmakend’!

Niets dat er gebeurd is, is irrelevant (Matt. 28:18-20) omdat Christus alle autoriteit heeft en de kerk onder Zijn leiding staat. Hij draagt de gemeente op discipelen te maken, de kerk is zijn instrument daarvoor. Daarom is de geschiedenis zéér relevant. De kerk leert en gaat voorwaarts.

Voorbeelden “wist je dat”..

 • Petrus, op ondersteboven gekruisigd (volgens de traditie) omdat hij zichzelf niet waardig vond op dezelfde manier als de Here Jezus gekruisigd te worden;

 • Waar kwamen de eerste christenen samen, hoe en op welke dag? In huizen! Op de zondag. Niet in kerken! Is dat relevant? Jazeker.

 • Wie zag het kruis in de lucht en was de eerste keizer die christen werd? Constantijn. En wat waren de gevolgen van zijn omarming van het Christendom?

 • Wie was “gouden mond” bijgenaamd? AD403 verbannen? Chrysostomus. Was onder andere tegen slavernij. Dat viel slecht bij de slaveneigenaren!
 • De Morgenster van de Reformatie? John Wycliffe

 • Maarten Luther – Reformatie, 95 stellingen;

 • Johannes Calvijn – De Instituties, Uitverkiezing;

 • Menno Simonsz – bestudeerde de bijbel om op anderen indruk te maken. Realiseerde zich dat hij Christus helemaal niet écht kende en kwam tot geloof! → Mennonieten.

 • Charles Wesley – Stichter Methodisten; straatpredigers (John & Charles)

 • Spurgeon “Prins der Predikers”, verzette zich tegen slavernij.

 • Karl Barth – verzette zich tegen liberale denken, moest Duitsland verlaten in 1934 omdat hij zich tegen Hitler verzette;

 • Dietrich Bonhoeffer – verzet en zelfs complot tegen Hitler, stierf in 1945 door toedoen van de Nazi’s;

 • Billy Graham – sprak voor de grootste mensenmassa ooit

De waarde van kerkelijke historie

Zo maar eens wat feiten op een rij. De waarde van kerkelijke historie blijkt ondermeer hieruit.

Het is ook goed deze te kennen, vooral tegenwoordig met sociale media, in discussies waarbij men graag het Evangelie en de kerk in een kwaad daglicht stelt. Bijvoorbeeld door ‘whataboutism‘ argumenten als ¨Ja, maar! De Kruistochten!” of “Bijna alle oorlogen zijn begonnen door religie!”. Wat niet waar is overigens.

De geschiedenis van ons geloof kennen maakt ons sterker en weerbaarder in relatie tot alle onzin en desinformatie, ook rondom het christelijk geloof, die er rond gaat. Daarnaast, en dat is persoonlijk, vind ik het ook heel interessant om de relatie tussen geloof en maatschappij te zien.

Tot slot kunnen we ook zien welke enorme invloed het Christelijke geloof heeft op de maatschappij. In bijvoorbeeld de TV-serie “Het verhaal van Nederland” komt dit in diverse afleveringen naar voren, zoals bijvoorbeeld de aflevering over de ‘wederdopers’.

Print Friendly, PDF & Email