Wedergeboorte, handopsteking?

Waarschuwing:
dit artikel kan in een bepaalde zin nogal schokkend of confronterend zijn voor sommige lezers.

De laatste weken lag er een artikeltje op mijn buro, heel kort, paar alinea’s, van een Amerikaanse baptistenpredikant. Ik had er al eerder over gelezen; in de VS, met name, is de zogenaamde ‘altar call’ -de oproep tot wedergeboorte- hevig onder vuur komen te liggen.

Reden hiervoor is, met name, het feit dat steeds meer baptistenpredikanten een vorm van verbondsleer aan gaan hangen. Hetgeen het betreffende artikeltje besprak.

Ook in Nederland is het nodige veranderd rondom de ‘oproep tot bekering’ de laatste jaren. Tegenwoordig worden mensen gevraagd middels ‘handopsteking’ of door te gaan staan kenbaar te maken ‘bij Jezus te willen horen’.

Beide fenomenen lieten mij de laatste tijd niet echt los. Is dit Bijbels? Verhinderen we (enerzijds) mensen niet om tot Christus te komen en, anderzijds, sturen we ze niet met een kluitje het riet in (namelijk: met een onjuiste ‘bekeringservaring’)?

Met als resultaat het volgende artikel/de volgende studie:

zondaarsgebed_handopsteking (a4-formaat, 6 pagina’s, PDF).

Print Friendly, PDF & Email