Russische inval in de Oekraïne. Wat moet je daar van vinden?

De Russische inval in de Oekraïne beheerst al dagenlang het nieuws. Ook wij zien en horen geschokt de beelden die via televisie, radio, kranten en online media tot ons komen. En natuurlijk is er ook veel discussie, vooral op sociale media, over “de schuldvraag”.

Ondertussen is er een grote humanitaire crisis gaande die we niet aan ons voorbij moeten en mogen laten gaan. Onze broeders en zusters zijn in nood!

Kerken Polen Foto European Baptist Federation (facebook)
Kerken Polen – Foto: European Baptist Federation (facebook)

Sommige Christenen komen ook meteen met hun ‘duiding’, zoals ze ook de corona-crisis en welk ander fenomeen dan ook maar meteen weten te ‘duiden’ met de Bijbel in de hand…  Berichten als dat dit dan nu “écht de laatste dagen zijn begonnen” klinken bijvoorbeeld. Ik las de eerste (speculatieve) berichten over “Gog en Magog” al weer..

Laten we wel zijn: dit is simpelweg Bijbels gezien niet anders te ‘duiden’ dan wat we lezen in Mattheüs 24: “Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën“. Want “nog is het einde niet”. Er moeten eerst nog heel veel andere zaken gebeuren. Plat gezegd: “Laat je niet gek maken”.

Vooral de absolute beslistheid die deze ‘duiders’ hebben verbaast mij altijd weer. Als ik terug kijk naar de afgelopen decennia heb ik heel wat beweringen op dat gebied voorbij horen komen waarvan geen enkele uitgekomen is. Zo heb ik meerdere “wederkomstvoorspellingen” gehoord; in 1988 (want: “één generatie sinds ontstaan Israël”), de bloedmaanvoorspellingen” in 2017 zouden duiden op de Opname van de Gemeente net als de “superbloedmaan” in 2021..

Pas op dat niemand u misleidt

Billy Graham stelde al eens dat christenen zich niet zozeer bezig moeten houden met de vraag wannéér Jezus Christus terugkomt. Ze moeten zich bezighouden met het feit dát Hij terugkomt! Laten we toch alsjeblieft ophouden met het inkleuren van het plaatje; we weten niet eens helemaal 100% zeker hóe het plaatje er uit ziet, laat staan dat je het dan kunt inkleuren?

De Here Jezus begint Mattheüs 24 niet voor niets met de woorden: “Pas op dat niemand u misleidt.” Misleiding ligt altijd op de loer. Zeker als er sprake is van een oorlog, zoals nu de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne. Niet alleen wegens desinformatie, want die is er vanuit beide kanten, maar ook op veel andere gebieden. De fake-news outlets draaien op volle toeren!

Totalitair regime
Ook worden Christenen meegesleept in allerlei politieke meningen en (voor)oordelen.  Sommige Christenen steunen zelfs het totalitaire regime van Poetin. Net als dat ze indertijd vaak ook steun voor Trump uitspraken.

Opmerkelijk is dat de steun voor het Russische narratief, zonder enige kennis van de huidige politieke situatie in de Oekraïne, nagebazeld wordt en zelfs Christenen spreken over het “nazi-regime in Kiev” en Zelensky, die overigens Joods is, een ‘nazi-leider'(!) noemen. Dat terwijl de rechts-radicalen in de Oekraïne bij de laatse verkiezingen de kiesdrempel van 5% van de stemmen niet eens haalden, ..

Het conflict tussen Rusland en de Oekraïne is voor experts al lastig uit te leggen laat staan dat wij, als gewone burgers, precies de beweegredenen van Poetin begrijpen!

Vladimir-Putin-Free-image-Pixabay-License jpg
(Vladimir Poeting – free image Pixabay)

Vast staat wel dat hier een soeverein land, met een democratisch gekozen regering, door een dictatoriaal geleid land onder de voet wordt gelopen. Wat volgens de “duiders” dan ook de reden mag zijn, de Russische inval in de Oekraïne heeft volkenrechtelijk gezien geen enkele grondslag. Het is hoe dan ook een grove schending van alle afspraken die er de afgelopen jaren waren gemaakt.

— Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. – 2 Tess. 2

Bijbelse duiding?
Ik heb over deze situatie wel een persóónlijke mening. Dat mag duidelijk zijn. Ik vind het totaal verwerpelijk dat Poetin heeft besloten de Oekraïne binnen te vallen (net als dat ik het indertijd totaal verwerpelijk vond dat de USA een inval in Irak deed).

Het is mijns inziens totaal onmogelijk hier vanuit de Bijbel iets over te zeggen. Iedereen die dat wel meent te kunnen, op dit moment, is in mijn ogen alleen maar bezig zijn of haar eigen opvattingen Bijbels te kleuren of verkopen. Om toch maar vooral als een ‘bijbel-expert’ over te komen.

Russische inval in de Oekraïne zorgt voor Humanitaire Crisis

Ondertussen is er iets waar we als Christenen ons wel degelijk, vanuit de Bijbel, druk om moeten maken: de Russische inval in de Oekraïne zorgt voor een humanitaire crisis. Mensen zijn in nood, op de vlucht geslagen. Die vluchtelingen mogen we niet aan hun lot over laten! Giro 555 is een actie gestart en ook de Christelijke organisaties.

Er wordt veel praktische hulp geboden. De kerken in Polen hebben de kerkbanken aan de kant geschoven (foto bovenaan) en hun kerken worden als opvangcentra ingezet zo meldt de European Baptist Federation op Facebook.

Wat we ook, persoonlijk, van de hele situatie vinden ik heb slechts één oproep: Bid voor de mensen in de Oekraïne maar, bovenal, laat het niet bij gebed alleen. Dóe ook iets, als is het nog zo klein. Een paar euro overmaken voor de vluchtelingen kan toch altijd? Denk aan het “Penninkje van de weduwe”, Markus 12:41-44. Maar misschien kun je nog wel veel meer doen. Zo is men ook op zoek naar mensen die ruimte hebben voor (tijdelijke) opvang.

Kijk op de website van de VN (UNHCR) naar meer informatie over hoe je kunt helpen. Liever niet via de VN? Er zijn ook diverse burgerinitiatieven.

Waarom helpen?

De Bijbel is heel duidelijk. Elly & Rikkert hebben het prima verwoord in hun liedje “Ik was hongerig”. Wat we voor ‘de minste’ (en zo wordt de Oekraïne helaas door veel mensen in Europa behandeld en gezien) van onze broeders en zusters hebben gedaan – en veel mensen in de Oekraïne zijn Christen! – hebben we voor Jezus gedaan!

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email