Waarom schiep God het Huwelijk?

Het huwelijk is ook van belang voor ongehuwden, mensen die (inmiddels weer) alleenstaand zijn. Want waarom is het huwelijk geschapen? Waarom schiep God het Huwelijk, de bezegeling van de relatie tussen man en vrouw? Wat is het belang er van? Het hóe is wel duidelijk. De vraag is: waaróm!

Huwelijk - Trouwringen. Afb. Arek Socha via Pixabay
Trouwringen. Afb. Arek Socha via Pixabay

Het is essentieel te weten waarom God het huwelijk, de relatie tussen man en vrouw, heeft geschapen want om je heen zijn er altijd mensen die gehuwd zijn of plannen hebben te huwen. Iedereen moet dit weten. Dus ook als je alleenstaand bent. Zodat je ánderen hierover kunt informeren en kunt instrueren (wanneer nodig).

 1. God schiep het huwelijk zodat de man en vrouw niet alleen zijn – God schiep het huwelijk zodat de man ‘gezelschap’ had, kameraadschap, gemeenschap. Samen te zijn in alle opzichten. Dáárom schiep God een partner voor Adam.
 2. Elkaar complementeren. Een mens “alleen is maar alleen”. Een man en vrouw zijn zodanig geschapen dat ze elkaar complementeren. Elkaar’s tekortkomingen aanvullen!Er zijn ten diepste ook maar twee redenen voor echtscheiding:
  → gebrek aan vaardigheden.
  → er is geen missie groter dan je eigen missie. “Ik, ik, ik”.
  Heb een missie groter dan jezelf, groter dan je eigen relatie!
 3. Onderlinge connectie, verbondenheid.
 4. Het huwelijk is er om kinderen te krijgen.“Plan A” is áltijd dat het huwelijk bedoeld is om kinderen te krijgen en de kinderen in een goed, functionerend, gezin te laten opgroeien. Dat is simpelweg het (biologische) ontwerp van de mens en de bedoeling van relaties tussen man en vrouw. Er is géén Plan B in de Bijbel.
 5. Bijdragen – in het beheer van de schepping. Het is een gezamenlijke taak van man én vrouw, voortgezet in volgende generaties.

Als echtpaar heb je een missie en visie nodig op je relatie, je geestelijke leven en roeping, op je kerkelijke en maatschappelijke dienstbaarheid. Wanneer je hele leven alleen maar op jezelf gericht bent faal je – en houdt je relatie geen stand.

___
Naar een prediking van Kurt Parker, Harbourside Church, https://www.harborsidechurch.org/

Print Friendly, PDF & Email