Danny’s Wereld over Christelijke Complotdenkers

Misleiding EyeOpener Jaap Dieleman Fake news Deep State QAnonChristelijke Complotdenkers zijn zo de trom aan het roeren dat ook de ‘Mainstream Media’ het fenomeen heeft opgepikt. Eerder al werd door Algemeen Dagblad en de Telegraaf er aandacht aan besteed. Nu ook op NPO2 in het programma Danny’s Wereld. Een aantal mensen zoals Jaap Dieleman en predikant Rennie Schoorstra werkten mee aan de documentaire.

Gisteravond heb ik met stijgende verbazing en afgrijzen gekeken naar Danny’s Wereld op NPO2. Afgrijzen, niet alleen omdat ik één van de mensen die een hoofdrol in de documentaire spelen ken maar ook omdat ik in de zaalbeelden mensen die ik persoonlijk ken herkende.

Een deel van het onbegrip bij presentator Danny komt overigens ook omdat hij de zogenaamde ‘tale Kanaäns’ niet spreekt die werd gebruikt in het programma. Dat is de “kerkelijke taal” die gebruikt werd. Die zegt een ongelovige helemaal niets als je dat niet verder uitlegt of in “gewone mensentaal” onder woorden brengt.

Een ander deel van het onbegrip bij presentator Danny is natuurlijk gerelateerd aan het niet vatten waarom complotdenkers denken zoals ze doen.

Positief vind ik wel dat Danny’s Wereld met de christelijke complotdenkers in gesprek gaat zonder meteen heel veroordelend te worden. Met redelijk open vizier, ondanks het feit dat hij zelf overduidelijk anders denkt. Hij stelt, terecht, kritische vragen.

Onderzoek Complotdenkers door UMCG

Het UMCG heeft onderzoek gedaan (zie bijgaande artikel) naar complotdenken. Zij concluderen dat het een vorm van paranoia, waanideeën die sterk in elkaar zitten maar toch niet kloppen, is.

“Complotdenkers hebben veel overeenkomsten met mensen die lijden aan paranoïde wanen.” is één van de conclusies van het UMCG. Maar, zo zegt het artikel, “er zijn ook belangrijke verschillen. Zo vindt de complotdenker meestal aansluiting bij een groep gelijkgestemden en staan mensen met paranoïde wanen doorgaans alleen in hun overtuiging.”

Christelijke complotdenkers voegen aan de complottheorieën nog een extra dimensie toe: ze verbinden de (seculiere) opvattingen vanuit onder andere QAnon met de Bijbel. Waardoor, in mijn ogen, de paranoia nog groter wordt of ‘steviger verankerd’..

Het is niet vreemd dat de media het fenomeen van Christelijke Complotdenkers oppikt. Ze deden dit overigens eerder ook al en kranten als het Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad, christelijke kranten, deden dit ook al een tijd. Immers, als je huis-aan-huis bladen verspreid met deze theorieën er in en aandacht vraagt voor je standpunten, op YouTube fimpjes plaatst en zelfs conferenties er over belegd, dan komt dat moment gewoon.

Vervolging

Het gevaar dat ik zie (ontstaan) is dat christenen die deze opvattingen aanhangen zich als ‘vervolgden’ beschouwen en dit de waan, de paranoia, alleen maar sterker maakt. Al snel worden teksten als 2 Timoteüs 3:12 van stal gehaald. Of Matteüs 5:12 (NBG) “Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.”.

Dat is echter een legitimeren van je opvattingen op een volstrekt onjuiste manier. Het feit dat de overheid bepaalde maatregelen neemt die je niet welgevallig zijn of waar je je tegen verzet of het niet mee eens bent is géén vervolging. Je gaat dan actief de confrontatie aan. Je legitimeert je eigen gedrag onder verwijzing naar de Bijbel, of gebruikt teksten uit de Bijbel, maar dat wil niet zeggen dat dit klopt wat je doet.

Vergis je niet. Vervolging van gelovigen vanwege hun geloof is een héél ander verhaal dan overheidsmaatregelen wegens een besmettelijke ziekte die de mensen in zijn algemeenheid bedreigt. Dat heeft niets, maar dan ook helemaal niets met je geloof, met God’s Woord, te maken. Wél met de vraag of je je laat leiden door leugenachtige opvattingen die een duistere bron hebben.

Christelijke Complotdenkers

Meer over Christelijke Complotdenkers en de bron van christelijke complottheorieën kun je hier onder in deze artikelen lezen:

Kijk hier de documentaire (twintig minuten) over Christelijke complotdenkers.

 

 

Print Friendly, PDF & Email