Jezus en de Bijbel, een perfecte match

Waarom in Jezus en de Bijbel geloven als er zoveel heillige boeken en andere profeten en leiders zijn? Wie heeft er gelijk eigenlijk? Wat is waarheid?

Jezus Doornenkroon Straf gedragen

Wat is het bewijs voor de bijbel?

Jezus en de Bijbel

De Bijbel zegt het → Jezus bevestigt het. Dat is een cirkelredenatie, toch?

 • de Bijbel bestaat uit 66 boeken, 39 boeken geschreven honderden jaren voor Jezus;
 • profetie in deze 39 boeken over Jezus:
  • Geboorte → Jes. 7:14;
  • Bethlehem → Micha 5:2,5;
  • Egypte → Hosea 11:1;
  • Galilea → Jes. 9:1-2
  • Wonderen → Jes. 35:5. Zelfs Jezus’ vijanden konden het niet ontkennen.
  • Johannes → “Ben je de messias?” Matt. 11:3-5.
  • Erkenning door de mensen → Joh 7:31
  • Palm Zondag → Ps. 118:26-27, Zach. 9:9
  • Reiniging van de Tempel → Maleachi 3:1-2.
  • Zijn laatste week → Ps. 41:9 → Judas; Zach. 13:7;Jes. 50:6.

De Kruisiging en het lijden van de Messias is in detail beschreven. Psalm 22. Ten tijde van Ps. 22 bestond kruisiging nog niet. Ex. 12:46; Ps. 34:20; Zach. 12:10; Jezus stierf in de week van het Pascha.

Hoe kunnen deze profetieën zo precies zijn uitgekomen? De profeten maakten beloften namens God en Hij kwam ze na!

Opstanding

 • Psalm 16; Psalm 22; Jes. 53

Wanneer gevraagd wordt ‘waarom de Bijbel geloven’? Dan kunnen we wijzen op de honderden tot wel 1000 jaar daarvoor gedane beloften, profetieën, aangaande de Messias. Hoeveel andere ‘profeten’ hebben zoveel profetieën vervuld of zijn uit de dood opgestaan? Jezus, en de Bijbel, zijn volstrekt uniek. Joh. 1:46; Lukas 24:44; Rom 1:2-3.

Toch hoor je vaak als argument dat ‘het naar elkaar toegeschreven is’. Op basis van redelijke, logische, argumenten kunnen we deze beweringen verwerpen.

Het is volstrekt niet logisch, geloofwaardig en ook onhaalbaar dat Jezus er zelf op aangestuurd zou hebben om ‘de profetie te vervullen’. Als de Evangelieschrijvers een verzonnen verhaal de wereld ingeslingerd hadden, zo kort nadat hij geleefd had en er nog honderden ooggetuigen waren, had niemand hen geloofd.

“Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn” (1 Kor. 15:6).

Beloften en persoon zijn een perfecte match. Dat kan niet verzonnen zijn!

» Zie ook: 10 Redenen dat de Bijbel het Woord van God is

___
Naar een college van dr. David Feddes

Print Friendly, PDF & Email