Waarom kwam Jezus op aarde? Een béter verbond!

Waarom kwam Jezus op deze aarde? Om een béter verbond in te stellen voor de gelovigen, een verbond dat het oude verbond teniet heeft gedaan.

Met de komst van Jezus was het Koninkrijk der Hemelen voorhanden. De voorwaarde voor Israël om dit Koninkrijk in te kunnen gaan was dat zij zich bekeerden en hun Messias zouden ervaren. Want zij waren volgens het Woord van God een volk ‘dat in duisternis wandelde’ en daarom werd het Licht tot hen gezonden.

Waarom kwam Jezus op aarde

Prediking over/rondom:
Jesaja 9:1-6, Jeremia 31:31-37 en Hebreeën 8:1-13

> Lees de prediking (PDF) naar aanleiding van dit gedeelte.

Print Friendly, PDF & Email