Slechte mensen en bedriegers gaan van kwaad tot erger

Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust – 2 Tim 3:13 – 17

Bijbel in Statenvertaling (c)2023 Rudy Brinkman Oude Testament Nieuwe Testament Schriften
Bijbel in Statenvertaling (c)2023 Rudy Brinkman

Dit is uit de laatste brief van Paulus aan Timoteus, zijn ‘laatste woorden’ aan Timoteus. Wat wil je nog meegeven aan je discipel, als het einde nadert? Het belangrijkste wat Paulus nog wilde doorgeven aan Timoteus: focus op het Woord van God.

De Schriften zijn afdoende of zoals men vroeger zei: “genoegzaam”, en kunnen ons wijs maken. We hebben geen visioenen, profetie of stapels boeken van anderen nodig. De Bijbel is alles wat we hebben en nodig hebben. Hou je daar aan. Dat was Paulus boodschap aan zijn geliefde mede-arbeider en ‘kind in het geloof’.

Als Paulus het nodig vond Timoteus daar aan te herinneren, hoe belangrijk is dit dan wel niet voor ons?

Valse doctrine

Er zijn plaatsen waar veel valse doctrine is, die je moet bestrijden vanuit het woord, het zijn de plaatsen waar mensen zijn die “altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen.” (2 Tim. 3:7).

Overal komen we valse leringen tegen. Als we de Bijbel niet op de juiste manier bestuderen of onderwijzen zetten we de deur open voor valse leringen. Veel mensen denken dat dat alleen ‘in de kerk’ betreft. Maar je ziet het ook online. Wat doe je als iemand zegt dat ‘de Bijbel een sprookje is’ of ‘dat Jezus nooit heeft bestaan’ op Facebook of X (Twitter)?

Negeer je het of durf je uit te spreken dat je gelooft in het Woord van God? Hoe ga je om met broeders en zusters die allerlei dwalingen delen die ze vinden op Youtube of andere websites? Durf je hen er, op een fatsoenlijke en Bijbelse manier, op aan te spreken of ze op zijn minst aan het denken te zetten over wat ze delen met je?

Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals dat ook bij die twee het geval was. Maar ú hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding,” (2 Tim. 3:9-10).

Paulus zegt “ik heb hier uit geleefd, jij hebt dat nagevolgd”. Dat is de enige manier als we de waarheid willen verkondigen: alleen putten uit de schriften, niet vertrouwen op mensen of gevoel maar het Woord! Het woord is duurzaam en sterk en houdt ons bij de Here God.

Het leven van de gelovige moet gaan om Christus, om leven met God, het bestuderen van Zijn Woord en wat we daar uit leren is de leidraad. Vooral omdat valse leringen en verleiders alleen maar toenemen (2 Tim 3:13).

Paulus wijst er op dat Timoteus hiervan weet, er van kindsaf in opgevoed is, wijs is gemaakt daardoor in Christus, door geloof in Christus. Paulus wijst niet op zichzelf, maar de Schriften. Mensen gaan weg, overlijden of blijken onbetrouwbaar, gaan alsnog dwalingen onderwijzen, .. vertrouw niet op mensen; vertrouw op God.

Populair zijn
Christen zijn is veelal niet de populaire keuze, je maakt jezelf er niet populair er mee. Als alles meezit, dan is christen zijn niet moeilijk – maar als het tegenzit is het vaak lastig! We zijn echter niet gelovig om populair te zijn maar geloven omdat het de Waarheid is.

Wat maakt de Bijbel dan zo’n vast ‘anker’? 1 Tim 3:16 verklaart dit: “alle schrift is door God ingegeven”. Alle Schrift! Niet alleen die stukjes die wij leuk vinden of die we als inspiratiebron beschouwen, alles!

Vertrouw niet op jezelf

De boodschap van Paulus is, kort samengevat: vertrouw niet op jezelf of anderen, vertrouw alleen op God en Zijn Woord. Dat betekent niet dat je de leraren en mentoren in je leven volledig afschrijft, integendeel. Wat het wel betekent is dat de Schriften boven alles gaan, zeker boven de woorden van mensen!

Timoteus’ commitment was overduidelijk gelegen in de Schriften. De “mens van God” kan door de Schriften geperfectioneerd worden, perfect zijn zelfs, en hij was zich daar zeer wel van bewust! Maar alleen als je dag- en nacht vasthoudt aan de Schriften en daarom drong Paulus daar ook op aan: hou er aan vast!

2 Tim 4 gaat daarom verder vanuit dat standpunt “Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht.” (2 Tim. 4:2).

Bij ‘gelegen of ongelegen’ denken mensen vaak dat ze ‘te pas en te onpas’ moeten getuigen maar dat is nou net niet het geval. Het gaat er om dat je jezelf beschikbaar stelt als getuige, of het je nu uitkomt op dat moment of niet.

Voorbeeld: je loopt iemand tegen het lijf die in geestelijke nood is. De persoon wil duidelijk zijn nood delen en je hebt gelegenheid het woord te verkondigen. Maar, .. je wil zo graag die voetbalwedstrijd op TV zien. Wat doe je dan? Het komt je niet ‘gelegen’ te spreken over het Woord. De Bijbel zegt dan over zo’n situatie: “gelegen of ongelegen”… Juist als het ons ongelegen komt toon je je liefde voor God en Zijn woord door de tijd te nemen en te getuigen van God! Maar wimpel je de persoon af en ga je naar huis om die ‘belangrijke’ wedstrijd te zien? Dan toon je meer om jezelf te geven en je eigen plezier dan om de ander en om God.

Paulus in de gevangenis, Rembrandt van Rijn (1627)
Paulus in de gevangenis, Rembrandt van Rijn (1627)

Vers 3 v.v. zeggen echter dat er een tijd komt dat mensen hun eigen leraren om zich heen verzamelen, fabeltjes geloven, de waarheid niet verdragen (in die tijd leven we nu zeer zeker!). Dat is de natuurlijke mens, de zondige natuur, die door de mensen boven God wordt gesteld. In gedrag, in leer. Alleen maar de ‘leuke dingen’, de Bijbel mag open maar toch vooral niet als er gesproken wordt over zonde of dwalingen. Bijbelleraren die ‘het gehoor kietelen’ zijn nu eenmaal veel populairder dan leraren die de zonde in je leven openbaren.

Hoe ga je om met de Schrift, met bijbelstudie, kerkgang?

Wat kunnen we hier praktisch van leren, voor ons eigen leven?

1. gehoorzaam de Schrift; blijf er gehoorzaam aan!
2. lees je Bijbel, niet alleen maar een paar verzen (hap-snap) maar in de context;
3. wees wakker, “nuchter en waakzaam”. Letterlijk en figuurlijk..
4. wees alert, betrokken bij het Woord, bij je eigen kerk;
5. als er onderwijs is: praat er niet doorheen, geen afleiding (telefoon, social media…?!). Respecteer het Woord!
6. bereid je voor – bijv. als je naar de kerk of bijbelstudie gaat, lees en bestudeer vooraf;
7. Verander naar het Woord. Als het woord van God je zonde of fouten toont, luister er dan naar.

Wordt een ‘doener’ van het Woord, niet alleen een ‘hoorder’.

Print Friendly, PDF & Email