De Man die de Wereld veranderde

Jezus veranderde het hart van mensen, waardoor deze veranderde mensen grote invloed uitoefenden op de loop van de geschiedenis: kunst (muziek, schilderkunst, beeldhouwen), onderwijs, wetenschap, zorg voor anderen, wetgeving. Hij bracht ze in aanraking met God – en God inspireerde de mensen hier toe.

Bergrede van Jezus
Bergrede van Jezus (creative commons license)

Jezus vroeg: “Hoe ziet het koninkrijk van God eruit? Waar zal ik het mee vergelijken? Het is als een mosterdzaadje, dat een man nam en in zijn tuin plantte. Het groeide en werd een boom, en de vogels van de lucht nestelden in zijn takken.”

Opnieuw vroeg hij: “Waarmee zal ik het koninkrijk van God vergelijken? Het is als gist die een vrouw nam en in een grote hoeveelheid meel mengde totdat het door het deeg werkte” (Lucas 13:18-21).

Toen Jezus Gods koninkrijk vergeleek met een klein zaadje, was hij “een berooide zwerver” in een armoedig gebied, van een zwak land dat ook nog eens bezet werd door een buitenlands leger.

Jezus was onbekend bij de heersende macht en toonaangevende denkers en zijn volgelingen waren meestal niet-geachte mensen uit de lagere klasse. Jezus en zijn discipelen leken zo klein en onbeduidend als een klein zaadje dat ongezien in de aarde lag.

Maar Jezus verklaarde dat dit zaad van Gods koninkrijk zou groeien en zich zou vertakken, en zo groot en heilzaam zou worden dat talloze mensen en hele naties zouden kunnen nestelen en beschutting kunnen vinden in zijn takken. Het leek op dat moment onwaarschijnlijk, maar dat is precies wat er gebeurde.

En andere, soortgelijke, vergelijking was de gist of het ‘zuurdesem’ die door een vrouw in het brooddeeg werd gedaan. Het gist is maar heel klein, verdwijnt onzichtbaar in het deeg maar het hele brood wordt er van doortrokken – zonder gist of zuurdesem kan het brood niet rijzen.

Om brood luchtig te krijgen heb je een rijsmiddel nodig. In gistbrood is dit rijsmiddel gist. In zuurdesembrood is dat (zuur)desem. Desem is een papje dat ontstaat door meel en water te laten fermenteren. Bacteriën in het papje vermenigvuldigen zich en vormen gas. Daardoor rijst het deeg en kun je er brood mee bakken. (Consumentenbond)

Wanneer het gist van het evangelie van Christus in je leven komt, heeft dat invloed op elk deel van je leven. Wanneer de gist van het evangelie van Christus in een land en beschaving terechtkomt, heeft dit invloed op elk cultuurgebied.

Het doet dat niet onmiddellijk of gewelddadig, maar geleidelijk en stil. Het brood heeft tijd nodig om te rijzen, en het kost het christendom tijd om de cultuur te transformeren. Maar in de loop van de tijd heeft de wereldveranderende gist van Christus zijn kracht getoond.

Hoe zou deze wereld er uit hebben gezien als Jezus nooit geboren was, een wereld zonder Christus Jezus – kun je het je voorstellen? Niet alleen talloze individuele levens, maar de beschaving zelf werd getransformeerd door Jezus Christus.

  • In de oudheid zorgden Zijn leringen en volgelingen dat brute normen op het gebied van moraliteit veranderden, maakte een einde aan kindermoord, verbeterde het menselijk leven, emancipeerde vrouwen, schafte de slavernij af, inspireerde liefdadigheidsinstellingen en hulporganisaties, richtte ziekenhuizen op, richtte weeshuizen op en stichtte scholen.
  • In de middeleeuwen hield het christendom bijna eigenhandig de klassieke cultuur levend door manuscripten opnieuw te kopiëren, bibliotheken te bouwen, oorlogsvoering te matigen. Het waren christenen die hogescholen en universiteiten zijn begonnen (denk als voorbeeld aan de oudste universiteit van Nederland – in Leiden.
  • In de moderne tijd gaf de christelijke leer op juiste wijze uitdrukking aan geavanceerde wetenschap, bracht het concepten van politieke, sociale en economische vrijheid bij, bevorderde het rechtvaardigheid en vormde het de grootste bron van inspiratie voor de prachtige prestaties in kunst, architectuur, muziek en literatuur die we koesteren de dag van vandaag.

Wie startte de eerste ziekenhuizen? Christenen deden dat. Wie was de pionier van de moderne verpleegkunde? Een christen genaamd Florence Nightingale. Wie heeft het Internationale Rode Kruis opgericht? Een christen genaamd Henry Dunant. Wiens ontdekkingen over bacteriën opende de weg voor grote medische vooruitgang? Een christen genaamd Louis Pasteur. Wie was de pionier van veiliger chirurgie met steriele instrumenten? Een christen genaamd Joseph Lister.

Wie vond een drukpers uit en maakte boeken beschikbaar voor massa’s mensen? Een christen genaamd Johannes Gutenberg – en het eerste boek dat hij drukte was de Bijbel. Wie hebben de grote universiteiten van de wereld opgericht, zoals Oxford, Parijs, Heidelberg? Christenen!

Wie heeft de gebarentaal bedacht? Dat was een Franse priester. Wie bedacht de braille-taal waardoor blinden kunnen lezen? Louis Braille, een christen.

En wat te denken van de bedenker van het ‘Wereld Wijde Web’? De bedenker en grondlegger van het wereldwijde web (www), Tim Berners-Lee, werd opgevoed als een anglicaan, maar keerde zich in zijn jeugd af van religie. Nadat hij een ouder werd, werd hij een Unitarian Universalist. Het Unitaristisch Universalisme is een vrijzinnige vorm van Christendom, ontstaan door een fusie van twee christelijke stromingen: unitarisme en universalisme. Desondanks, .. zonder iemand met christelijke roots, opvoeding, en principes had U nu dit artikeltje mogelijk helemaal niet kunnen lezen..

Zelfs Charles Darwin, die het Christendom niet (meer) aanhing verdedigde het Christendom. Toen in ca 1800 een krant het Christendom zwaar bekritiseerde en vond dat het ongehoord was dat er zendelingen werden uitgezonden om mensen ‘van hun culturele praktijken af te helpen’ was het Darwin die een brief schreef waarin hij stelde “dat als een reiziger aan land werd geworpen op een onbekend eiland, hij zou wensen dat er eerst missionarissen waren geweest” – omdat ze anders mogelijk door kannibalen zouden worden vermoord en opgegeten..

Jezus Doornenkroon Straf gedragen

In een klimaat van multiculturalisme en zijn mandaat om “de waarheid in alle wereldreligies te vinden”, is het nauwelijks politiek correct om dit te zeggen maar het moet gezegd: geen enkele andere religie, filosofie, leer, natie, beweging – wat dan ook – heeft de wereld ten goede veranderd, zoals het christendom heeft gedaan.

Het is een tragedie om de vele voordelen van geloof in Christus te kennen en toch Christus zelf niet te vertrouwen en Hem te volgen.

We leven in een wereld die veel beter is dan wanneer Jezus nooit was gekomen, maar zoals Jezus zelf eens vroeg: “Wat baat het een mens om de hele wereld te winnen, maar zijn ziel te verliezen?”

De culturele voordelen van Christus zijn slechts hints van de volmaakte nieuwe wereld die Hij zal brengen wanneer hij terugkomt met macht en heerlijkheid. Het tegenwoordig populaire ‘cultuurchristendom’ waar veel rechtse partijen ook graag tegenaan schuren, is dan ook niet meer dan een lege huls. De kérn, het geloof in Christus Jezus als Verlosser, is er uit gehaald. Het is leeg en kan bij het vuilnis.

We zullen de volmaakte wereld nooit binnengaan tenzij we ons in deze wereld, in deze tijd, tot Christus keren. Jezus zegt: “Ik maak alles nieuw” (Openbaring 21:5). Maar voordat u voor altijd kunt genieten van alles wat nieuw is gemaakt, moet Christus ook U nieuw maken.

Dat kan maar op één manier. Niet door te proberen “dit of dat aspect van de wereld te verbeteren”, maar door je te bekeren van je zonde, het niet erkennen van Christus, en je zondige levenswandel (je leven zónder Hem) op te geven en door op Jezus te vertrouwen.

Zoals Christus de wereldveranderaar jou nieuw maakt, kan hij ook de wereld door jou vernieuwen.

(Samenvatting van “The World Changer”, een artikel van Dr. David Feddes)

Print Friendly, PDF & Email