De Kracht van de Heilige Geest

De Heilige Geest neerdalend als een duif
Een duif – vaak gebruikt als (Bijbels) beeld van de Heilige Geest

Er wordt, over het algemeen, veel gesproken over

  • de werking(en) van de Heilige Geest – tekenen, wonderen, e.d.
  • de vruchten van de Heilige Geest – Paulus noemt ze meerdere malen in zijn brieven, we denken aan zachtmoedigheid, liefde e.d.;
  • het werk van de Heilige Geest in z’n algemeenheid – bijvoorbeeld het feit dat iemand tot geloof komt als resultaat hiervan.

Over deze zaken zijn er heel veel uiteenlopende meningen en leringen. Ook over de ‘kracht’ van de Heilige Geest. Er is helaas veel verwarring en onduidelijkheid.

In deze prediking/korte studie wordt ingegaan op dit aspect: de Kracht van de Heilige geest, en wat dit voor ons persoonlijk kan betekenen.

» De kracht van de heilige geest (PDF)

Print Friendly, PDF & Email