Jaap Dieleman’s samenzweringstheorieën huis-aan-huis verspreid

Misleiding EyeOpener Jaap Dieleman Fake news Deep State QAnonAuteur, spreker en Evangelist Jaap Dieleman brengt via zijn website en Youtube al geruime tijd christelijke samenzweringstheorieën aan de man over Corona. Rond de kerstdagen van 2020 liet hij tevens huis-aan-huis een glossy magazine verspreiden in de noordelijke provincies met daarin zijn opvattingen.

In het blad treffen we diverse artikelen aan met daarin al lang ontzenuwde, en overduidelijk onjuiste, beweringen over de Covid-19 pandemie. Dieleman beweert zwart op wit dat de pandemie een “plandemie” is – dat de pandemie dus gepland is, volgens hem door de “deep state” (een “geheime regering achter de regering”), opvattingen uit de koker van QAnon-aanhangers! Daarnaast verzet hij zich tegen de vaccinatie, op basis van de bekende, maar aantoonbaar onjuiste, “anti-vaccinatie” argumenten.

Ook beweert hij dat de besmettingscijfers en opname-aantallen van patiënten in- en uit de zorgsector, onder andere gecontroleerd en beschikbaar gesteld door CBS en RIVM, “kunstmatig worden opgeklopt”. Het blad van Dieleman moet daarom ook onder de kop schadelijkedesinformatie‘ worden geplaatst. En niet alleen schadelijk in algemene zin, het is in het bijzonder schadelijk voor de verkondiging van het Evangelie!

Wat zijn Complottheorieën?

Complottheorieën worden gekenmerkt door zwak, tegenstrijdig of gewoonweg onbestaand bewijsmateriaal en drijven vaak op schijnbaar onbeantwoorde vragen. Vrijwel altijd bestaan er ook meerdere, elkaar op cruciale punten tegensprekende complottheorieën als alternatieve verklaring naast het officiële relaas over dezelfde historische gebeurtenis (Wikipedia).

Vermengen waarheid en leugen

Net als David Sörensen, Willem Engel van “Viruswaarheid”, Lange Frans en auteurs als Robin de Ruiter, begeeft Dieleman zich hier op zéér glad ijs. Niet alleen omdat hij valse informatie verspreid. Het grootste probleem is dat in het blad waarheid en leugen met elkaar vermengd worden. Zo schrijft hij ook over de opname van de gemeente in zijn blad. Een Bijbelse leer.

Jaap Dieleman Eyeopener Christelijke Corona SamenzweringenHet gevolg van deze vermenging van waarheid en leugen kan er toe leiden dat het Evangelie schade toegebracht wordt. Mensen die het blad lezen en de ‘complottheorieën’ verwerpen (terecht) zullen ook de rest van de inhoud verwerpen (de Bijbelse leringen) en het Christendom, geloof, op één hoop gooien met verwerpelijke ‘wappie‘-opvattingen.

Het kan, en zal, er toe leiden dat er mensen zijn die ‘het kind met het badwater weggooien’ en de Boodschap van het Evangelie verwerpen door deze valse informatie.

De Bijbel is heel duidelijk over het verspreiden van valse informatie, over leugens. De Bijbel wil dat wij de wáárheid spreken. Iets anders doen, doet afbreuk aan het Evangelie.

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient (Filippenzen 4:8)

Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid. (2 Timoteüs 2:15)

Neem nooit leugens in de mond, laat geen bedrog over je lippen komen. (Spreuken 4:24)

En niet te vergeten wat Jesaja schrijft!

U mag geen samenzwering noemen alles wat dit volk een samenzwering noemt; en waar zij voor bevreesd zijn, daarvoor mag u niet bevreesd zijn en niet schrikken (Jesaja 8:12)

 

Misleiding EyeOpener Jaap Dieleman Fake news Deep State QAnon
Pagina uit het blad van Dieleman vol samenzweringstheorieën en onbewezen stellingnames

Wanneer we de zorgsector, de overheid en de media er van beschuldigen een samenzwering, middels een geheime “deep state”, tegen de bevolking te plannen zijn we als Christenen bezig niet alleen ons zelf ongeloofwaardig te maken maar bovenal de Here God en Zijn Woord.

Dieleman schrijft in zijn blad letterlijk (zie hier boven) dat zijn opvattingen en beweringen “natuurlijk niet in de Bijbel” zijn opgeschreven. Nee! Uiteráárd niet. De Bijbel leert héél anders!

Zijn de maatregelen een vrijheidsbeperking?

Veel Christenen verzetten zich als gevolg van onder andere dit soort opvattingen tegen de maatregelen die genomen worden. Een aantal kerken halen regelmatig de landelijke pers omdat ze weigeren hun kerkdiensten te gaan ‘streamen’ en met grote aantallen bijeen blijven komen.

Maar wat zegt de Bijbel over hen die een besmettelijke ziekte bij zich dragen? Mensen moeten zich vaak wassen en degenen die een zichtbare besmettelijke ziekte hebben, moeten worden afgezonderd (Leviticus 15:1-23 en 13:1-7, 46).

Iemand die deze regels kende en toepaste was een zekere Balavignus. Hij was een Joodse arts die ten tijde van de Zwarte Dood in 1348 werkzaam was in de Joodse wijk in Straatsburg. Hij adviseerde om de hele wijk schoon te maken en al het afval te verbranden. Dit zorgde in de Joodse wijk voor een flinke daling van het aantal ratten (met daarop de vlooien die de pestbacterie overdroegen) met als gevolg veel minder slachtoffers in de Joodse wijk dan in de omliggende Christelijke wijken. In de Joodse wijk overleed maar zo’n 5% van de mensen aan de ziekte tegenover 30% in de andere wijken van Straatsburg.

Dit verschil viel ook het stadsbestuur van Straatsburg op. Maar in plaats dat het stadsbestuur de hygiënische maatregelen van Balavignus overnam, beschuldigden ze hem er van dat hij, en de andere Joden uit de wijk, bronnen en waterputten van de Christenen vergiftigden. Balavignus werd zwaar gefolterd en ‘bekende’ daarop. Deze ‘bekentenis’ leidde tot pogroms in heel Europa waarbij tienduizenden Joden het leven lieten.

De mensen, inclusief christenen, die zich verzetten tegen corona-maatregelen zoals het dragen van een mondkapje en afstand houden van elkaar, genomen op basis van de medische inzichten tot nu toe en waarvan al tijdens de ‘Spaanse Griep’ bekend was dat het werkt, hebben meer weg van het bijgelovige stadsbestuur van Straatsburg dan de wijze Joodse arts die de schrift volgde!

Verdeeldheid onder Christenen

De opvattingen van Dieleman, Sörensen en anderen zorgen er niet alleen voor dat de seculiere wereld het Evangelie verwerpt. Ze zorgen er ook voor dat onder Christenen er flinke verdeeldheid is ontstaan. Zo heb ik gezien dat ook diverse broeders en zusters volledig ‘bevangen’ zijn door deze opvattingen. Ze verwerpen alle informatie die we lezen in de pers, via het RIVM, CBS of ziekenhuizen krijgen en doen het af als “fake news van de mainstream-media”.

Deze verdeeldheid zorgt er voor dat in families en gemeenten ernstige ruzies ontstaan. Dat mensen elkaar niet serieus meer nemen, dat ze elkaar de rug toekeren. Wie heeft hier belang bij? Juist: de vader van de leugen! De Here Jezus waarschuwde voor het werk van de satan, zijn leugen en bedrog:

U bent kinderen van de duivel en doet graag wat hij wil. Hij is al sinds het begin een moordenaar en heeft altijd buiten de waarheid gestaan, want de waarheid is hem vreemd. Hij kan alleen maar liegen, hij is de bron van de leugen. (Johannes 8:44)

Werk er niet aan mee!

Wanneer we ons oor lenen aan deze leugens en ze zelfs verspreiden zijn we een werktuig geworden in de hand van de leugengeesten van de satan. Zelfs evangelisten en predikers kunnen hier slachtoffer van worden.

Dieleman roept in zijn blad mensen op om geld te schenken. Hij vraagt om zo’n €670.000 om het blad landelijk huis-aan-huis te kunnen verspreiden. Ik kan maar één ding hopen en vragen aan iedereen dit dit artikeltje leest: doe het niet. Steun het verspreiden van deze desinformatie die het Evangelie schade toebrengt absoluut niet. U doet de verkondiging van het Woord er géén goed mee, integendeel!

Meer informatie over corona uit een groot aantal bronnen vindt u hier: https://www.rudybrinkman.nl/krabbels/corona-faq/

 

Print Friendly, PDF & Email