God kan alles genezen! Of toch niet?

Corona is verdwenen. Nouja, dat wil zeggen: de ziekenhuizen liggen niet meer vol met stervende mensen. Lang leve de gebedsgenezers! Want God kan alles genezen! Of toch niet? Hoe zit dat nou. Waarom worden mensen soms genezen en soms ook niet?

God kan alles genezen
Kan God alles genezen?

Ik raakte een beetje geïrriteerd vandaag. Ik weet het, dat is volgens sommigen niet goed. Geïrriteerd toen ik vandaag opeens tot twéé keer toe advertenties voorbij zag komen op Sociale Media voor “gebedsgenezing”. Eén keer voor een bijeenkomst ergens en de 2e van Frontrunners.

Frontrunners: God kan alles genezen!

Frontrunners biedt een online “school voor genezing”. Ze claimen genezing voor- en van allerlei kwalen. Sterker nog, Tom de Wal claimt in de video’s letterlijk “God kan álles genezen, wat de artsen ook zeggen, God kan alles genezen”. En: “God zál het doen”. God belooft, volgens de Wal van Frontrunners, om ons te genezen.

Dat is een sterke claim. In hoeverre het waar is dat God dat belooft, kun je over strijden. In mijn optiek is het niet waar – het is een beetje biblicistisch teksten uit het verband rukken en zo een ‘theologie’ bouwen.

Het is een hele schadelijke én volstrekt onhoudbare theologie.

Begin februari, zo schreef ik eerder, overleed mijn vader. Want hij werd al lang geplaagd door een steeds zwakker wordend lichaam. Uiteindelijk overleed hij op de hartbewaking. En de afgelopen jaren heb ik begrafenissen meegemaakt van meerdere mensen. Hartverscheurende begrafenissen soms ook. Van mensen, kinderen ook, die – menselijk gesproken – veel te jong overleden. Door ziekte.

Ongeloof van de genezer

Wilde God hen dan niet genezen of stonden deze mensen onvoldoende op God’s “belofte van genezing”? Volgens de Wal moeten we namelijk ‘leren om genezing te ontvangen’. Met andere woorden: wordt je niet genezen, dan ligt dat aan jóu. Dit is een hele oude dwaling.

Want wat zegt Jezus als mensen niet genezen worden? Dat het ligt aan het ongeloof van de gebedsgenezer. (Matt. 17:19-20).

Het is dus een dwáling te claimen dat de zieke “moet leren om genezing te ontvangen”. Genezing werd door Jezus geschonken, ónvoorwaardelijk. Ook aan hen die wisten, van zichzelf, dat ze eigenlijk het niet geloofden – “Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp” (Marcus 9:24). En kwam de Here ook niet het ongeloof van Thomas tegemoet (Johannes 20:27)?

Genezing van autisme

Men gaat zelfs zover om de zendingsopdracht te verbuigen naar een opdracht tot ‘genezing’ schenken aan anderen. Claims als dat men bijvoorbeeld ‘autisme’ zou hebben genezen, sterker nog “een jongen met vijf soorten autisme” zou zijn genezen door toedoen van medewerkers van Frontrunners.

Vijf soorten autisme? Bij één mens? Iemand heeft niet vijf soorten van autisme maar bij autisme wordt gesproken van een autisme spectrum stoornis (ASS). “Er bestaat geen behandeling of medicatie om autisme te genezen. Maar met de juiste hulp, zoals cognitieve gedragstherapie bij autisme, kunnen veel mensen met autisme wel naar school, werken en relaties met anderen onderhouden. De behandeling van autisme helpt om de symptomen ervan te verminderen.”

Autisme is een, in principe, ongeneeslijke ontwikkelingsstoornis (en dus géén ziekte) waarvan, volgens Dick Swaab (“Wij zijn ons brein”) de basis al ligt in de baarmoeder. Alle, maar dan ook álle deskundigen zijn het er over eens dat het geen ziekte is die genezen kan worden. Er zijn zeer incidentele uitzonderingen waarbij de klachten spontaan verdwenen zijn.

Dit soort genezingsclaims zijn heel gevaarlijk in die zin dat het mensen, ouders van kinderen met autisme, valse hoop geeft. “Ons kind kan weer normaal worden, God belooft het!”.

En wat als het niet gebeurt? Dat iemand, in het bijzonder je kind, niet geneest? Wie leert die ouders en, vooral, het kind om te gaan met dit verdriet, deze teleurstelling? Het gevoel dat ze “alwéér gefaald hebben”? Je vernielt die kinderen compleet met dit gedrag! Als de “mislukte” gebedsgenezing bij volwassen mensen al een enorme impact heeft, wat doet dat dan wel niet met een kind?

Kanker, MS, Doofheid, Blindheid..

De meest wilde genezingsclaims zijn ons de afgelopen decennia voorgehouden. Genezing van kanker, Multiple Sclerose, Doofheid, Blindheid – zélfs zouden mensen uit de dood zijn opgewekt.

Maar, .. wat mij dan “lichtelijk cynisch” maakt is dit. Waarom worden mensen niet van een simpel griepje genezen. Of, .. zijn er wereldwijd miljoenen mensen gestorven aan corona. En, als er zó vaak geclaimd wordt dat mensen van kanker, MS, doofheid en blindheid zijn genezen, waarom is er dan nooit eens een keer objectief bewijs? Om van mensen die uit de dood zouden zijn opgestaan maar niet te spreken. Is het niet opvallend dat dat altijd in “verweggistan” gebeurt?

Zoals ik eerder al constateerde: Opwekking kon niet doorgaan. Door een ziekte. Een pandemie. Maar, zo claimt men, “God geneest op afstand”. Ziet u de discrepantie? Allerlei ziekten worden genezen, zo is de claim. Maar corona niet? De pandemie raasde voort in Nederland. Wereldwijd zijn er tot op dit moment ruim 6 miljoen doden door corona!

Waar waren de gebedsgenezers toen corona zijn miljoenen slachtoffers maakte? Waarom geven voorstanders van gebedsgenezing, zij die het praktiseren, toe dat suikerziekte (diabetes) niet genezen kan worden door gebedsgenezing? Hoe kan je geloven dat God wel “gouden tanden” (..) geeft, kanker geneest maar de alvleesklier (diabetes) niet kan herstellen?

Eén van de weinigen die een (uiteraard mislukte) poging deed om corona te bestrijden was Kenneth Copeland. Respect voor hem dat hij die video nog steeds online heeft staan trouwens. Een video die zijn eigen óngeloof (zie eerder) of dwaling bewijst.

Waarom geloven mensen gebedsgenezers?

Ondanks het feit dat kéér op kéér, ook wetenschappelijk, is aangetoond dat de gebedsgenezers geen enkele medisch objectiveerbare ziekte hebben kunnen genezen en er zelfs regelmatig fraude wordt gepleegd (kijk deze interessante video over hoe zoiets werkt) blijven mensen de gebedsgenezers achterna lopen.

Hoe is het mógelijk dat men gelooft dat sommige gebedsgenezers, of God via hen, mensen van de méést ernstige ziekten kunnen  genezen maar Corona niet genas.

En, hoe is het mogelijk dat ondanks dat daardoor onomstotelijk bewezen is dat zij “door God” helemáál geen genezing (kunnen) brengen tóch nog steeds massa’s volgelingen hebben? Dat zij gewóón weer boeken en trainingen kunnen aanbieden die door grote groepen mensen gekocht en gevolgd worden?

Hoe. Kan. Dat.

Simpel: de gebedsgenezers vertellen de mensen wat zij willen horen. Een mens wil niet horen dat hij of zij ongeneeslijk ziek is. Dat hij of zij op dieet moet vanwege diabetes. Dat je, als mens, stérfelijk bent en ziektes bij het leven horen. Als gevolg namelijk van de zondeval. Die ons als mensen sterfelijk heeft gemaakt.

De mens wil horen “God geneest jou!”. Todd Friel (Gospel Partners Media) zegt het zo:

Niemand in die kringen stelt vragen. Waarom? Omdat ze simpelweg leveren wat mensen willen horen. Zij verkopen mensen een product dat zij verlangen te kopen – het is wat zij willen hóren. Mensen houden van die boodschap en de trein van het Welvaartsevangelie zal niet gestopt worden.

Let wel: hij voorspelde de ‘terugkeer’ van de gebedsgenezers in maart 2020.

Gebedsgenezers laten alle mensen tot zich komen, zoals ook Jezus en de apostelen dat deden. Maar Jezus genas ook werkelijk allen, evenals de apostelen die onder speciale leiding van de Heilige Geest stonden. Doordat gebedsgenezers iedereen op dezelfde manier toespreken (meer bevelend dan biddend trouwens) wekken ze de suggestie, dat ook iedereen genezen wordt. Dat gebeurt nooit. (Ds. Ernst Leeftink)

Minderwaardigheidsgevoel

Een ander aspect van ‘gebedsgenezing’ is dat mensen die een ziekte of beperking hebben zich minderwaardig voelen door het gedrag van de gebedsgenezers en de mensen om hen heen.

— Dit is een gastblog van Annemieke Bosman. Ze is chronisch ziek, heeft jaren meegelopen in de charismatische gebedsbeweging en kent wel ongeveer hoe het allemaal werkt in ‘het wereldje’. En nu? Ze raadt chronisch zieken aan zich er verre van te houden, die genezingsdiensten.

Daar wordt door gebedsgenezers, bewust of onbewust, op ingespeeld. Zij verkondigen dat je een volwaardig, door God gezegend en gezien, mens bent als je genezen wordt of bent van je ‘aandoening’.

Mensen met aandoeningen zijn soms zelfs zó gefixeerd op genezing dat ze helemaal naar Afrika of andere verre landen reizen om genezing te ontvangen (denk aan T.B. Joshua), bereid zijn een vermogen te schenken aan de gebedsgenezers, sommige reizen gebedsgenezers zelfs na.

We vonden geen medisch bewijs om John Mellor’s [populaire gebedsgenezer uit Australie] geloofsgenezende vermogens te ondersteunen, alleen de getuigenissen van degenen die beweerden door hem genezen te zijn, en ik vertrok met veel vragen onbeantwoord. Voor sommigen is geloof precies dat; troost leren vinden in het niet altijd hebben van een oplossing, of weten ‘waarom’. Voor anderen zou dit gebrek aan zekerheid of bewijs John meer een verkoper dan een wonderdoener kunnen maken.” (BBC)

Vele gebedsgenezers leven van hun ‘bediening’. Een bediening die nagenoeg nooit objectieve, verifieerbare, resultaten heeft. Ik ben een paar jaar in de charismatische beweging geweest waar veel aan ‘gebedsgenezing’ werd gedaan, heb genezingsbijeenkomsten bezocht. Ook in een baptistengemeente waar ik een paar jaar toe behoorde werd regelmatig ‘ziekenzalving’ beoefend.

Nooit, maar dan ook helemaal nooit heb ik iemand daadwerkelijk genezen zien worden! Wel heb ik verschillende malen meegemaakt dat mensen dáchten dat ze genezen waren. Omdat in de samenkomst gezégd werd dat ze genezing hadden ontvangen. En hun medicijnen lieten staan. Met soms vreselijk nare gevolgen!

Kan God dan niet alles genezen!?

Maar God is toch almachtig? God kan toch alles genezen als Hij dat zou willen? Er wórden toch mensen genezen, dat is toch niet te ontkennen?

Om met dat laatste te beginnen: soms is er sprake van een onverklaarbare situatie. In héél uitzonderlijke gevallen. Echter, in nagenoeg ál die gevallen betreft het ziekten die niet ‘medisch objectiveerbaar’ zijn, oftewel niet objectief vast te stellen, of psycho-somatische klachten (ingebeelde ziekten of ziekten/kwalen die ontstaan vanuit de geestesgesteldheid van mensen). Daarnaast is er het bekende ‘placebo-effect’.

De mens kan de wil van God niet weerstaan en als het de bedoeling van en de opzet van God was dat alle mensen gezonden zouden zijn, zou niets dat kunnen tegenhouden. We zouden bewijzen ervan zien in de wereld om ons heen, maar we zien dat niet. Dus is het duidelijk niet de wil van God dat iedereen genezen zal worden.”Joni Eareckson-Tada

Het is een misvatting te denken dat God’s almacht betekent dat hier op aarde geen ziekte, verdriet, oorlog, rampen of ander ongeluk zou zijn.

Het is een misvatting te denken dat door Jezus’ sterven hier voor iedereen die geloof genezing en welvaart op aarde is.

De praktijk, als eerste, toont immers al anderszins aan? Maar bovenal, als tweede, leert de Bijbel héél iets anders.

Denk je nou werkelijk dat Jezus gestorven is zodat jij niet meer ziek hoeft te zijn of, erger nog, dat jij een mooie auto, een groot huis en een vette bankrekening hebt? Hóe rijm je dat met het leven dat Hij zelf geleid heeft: armoede, honger, strijd met satan, marteling en kruisdood. Hij was “een man van smart” (Jesaja 53:3). Juist om daarin vollédig mens te zijn, het lijden te ondergaan, en erger, dat mensen in hun leven ondergaan.

Ja, Hij genas mensen! Maar waarom? Om de mensen, de Joden, te laten zien dat het Koninkrijk van God, mét en dóór Hem, “aanstaande” was. Immers, “de Joden verlangen een teken”. (Markus 8:11, 1 Korinthiërs 1:22-23). Die prediking van het Koninkrijk, die door de discipelen ook nog een tijd gebracht werd, ging vergezeld van wonderen en tekenen. Maar toen het evangelie ‘naar de heidenen’ ging, hield dat op.

Dat zie je in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, al gebeuren: “profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben” zei Paulus in 1 Korinthiërs 13:8. En in hoofdstuk 14 benadrukt hij “Derhalve zijn de tongen een teken niet voor hen, die geloven, maar voor de ongelovigen”. – En zo was dat ook met de genezingen. Deze tekenen zijn langzaamaan verdwenen toen God’s Woord (de canon van de Bijbel) compleet was en de openbaringen en onderwijzingen voor ons volledig waren geworden.

Ja. Hij zál mensen weer genezen. In Openbaring wordt beloofd dat er een moment komt waarop inderdaad niemand meer ziek zal zijn. Als nu, op dit moment, door gebedsgenezing álle ziekte genezen zou kunnen worden zou dat maar één ding betekenen: dat we op de Nieuwe Hemel en Aarde leven.. Openbaring 22:1-5.

Geestelijke zegen
“Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus” zegt Efeziërs 1:3 (NBG51).

En in Galaten 3:14 lezen we “Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof.”

De Bijbel belooft aan de gelovige christen géén aardse zegen. Elke leer die anders leert is onbijbels en in strijd met het Evangelie.

Print Friendly, PDF & Email