De herkomst van de Kerstboom in Nederland

De eerste kerstboom die ooit in Nederland kwam, werd in 1835 geplaatst door dominee Otto Gerhard Heldring die de boom gebruikte om de liefde van God te tonen aan arme kinderen, die de pakjes gratis mochten uitkiezen.

Herkomst van de Kerstboom in Nederland (Afbeelding van Jill Wellington via Pixabay)

Deze dominee richtte opvanghuizen op voor mensen die het moeilijk hadden, waaronder vrouwen die ongewenst zwanger waren geraakt. Een man bomvol liefde van Jezus! Hij maakte deel uit van het Réveil, een internationale opwekkingsbeweging uit die tijd.

Heldring had de kerstboom leren kennen in Duitsland waar hij sinds 1600 werd gebruikt om mensen gezellig bij elkaar te brengen en individualisme tegen te gaan. Geldring vond het een sfeervol element wat ideaal was om mensen in de koude wintertijd gezellig bij elkaar te brengen en ze over de liefde van Jezus te vertellen. Heldring zette zich twintig jaar lang met hart en ziel in om armoede en drankmisbruik te bestrijden.

Historiek schrijft hier over: “Tijdens het Réveil – een christelijke opwekkingsbeweging in de negentiende eeuw – werden er in Nederland veel zondagsscholen opgericht. Binnen deze zondagsscholen ontstond het gebruik om rond Kerst een boom neer te zetten. Zo raakte de kertboomtraditie ook bekend onder de ‘gewone Nederlanders’. Eerder al bestond er met name onder vrijzinnig protestanten in ons land de gewoonte om een kerstboom in huis neer te zetten.”

Van afgoderij was geen sprake… Wel van diepe bewogenheid voor de armen en lijdenden.

Daarom introduceerde hij de kerstboom, die hij met appelen, peren, noten en kaarsen versierde. Mensen verzamelden zich rond de boom, kregen gratis pakjes en hij vertelde hen het evangelie…

Jezus geeft ware vrijheid
Een belangrijke kern van het evangelie is dat God ons een VOLMAAKTE VRIJHEID heeft geschonken, in Jezus Christus. Die vrijheid in Christus kennen de meeste christenen echter nog niet ten volle. Ze leven nog steeds onder wettisch denken, angst en veroordeling. De ‘zelfbedachte religie’ waar Paulus over schrijft, zoekt heiligheid in uiterlijkheden, terwijl God juist naar ons hart kijkt.

In de kerken van de eerste christenen worstelde men ook vaak met de vraag wat nu wel en niet belangrijk was voor God. De eerste Joodse christenen waren bijvoorbeeld diep verontwaardigd als christenen zich niet lieten besnijden. Hun overtuiging was dat het kenmerkend is voor de heidenen om niet besneden te zijn, en als iemand heilig wilde zijn -dus niet zoals de goddelozen- moest die ook besneden worden.

De apostel Paulus zei hierover:

Het doet er niets toe, of men besneden is of niet. Het gaat erom of men een nieuwe schepping is!’ (Galaten 6:15)

Ook hier hamerde Paulus erop dat uiterlijkheden onbelangrijk zijn. Het gaat om Jezus Christus en of je hart in Hem herboren is!

In verband met de oorsprong van de kerstboom, kan ik het heel eenvoudig zeggen: verkeerde onderscheiding van de wereld. Religie zorgt ervoor dat christenen zich op een verkeerde manier onderscheiden van de wereld.

Christenen in Amerika scheiden zich af van de wereld, door het idee dat het een zonde is om een biertje of glaasje wijn te drinken. Streng gereformeerde christenen scheiden zich af van de wereld door te denken dat vrouwen altijd lange rokken met een hoedje moeten dragen. Protestantse christenen hebben zich eeuwenlang verkeerd van de wereld afgescheiden door de illusie dat beeldende kunst afgoderij is. In andere kringen, zoals bij de Jehovahgetuigen, beweert men dat het vieren van een verjaardag een grove overtreding is, enzovoort.

De Puriteinen gingen zelfs zover om het kerstfeest te verbieden. Ze kregen in Engeland zelfs zoveel invloed dat het bij wet verboden werd.

In 1644 werd Oliver Cromwell aan de macht gebracht en omdat hij een puritein was, wilde hij dat Engeland puriteinse overtuigingen zou volgen. Het parlement keurde een wet goed die puriteinse overtuigingen oplegde over het hele land. Het land distantiëren van de Kerk van Engeland en het rooms-katholicisme. Wat betekende dat Kerstmis en andere traditioneel christelijke feestdagen moesten worden geschrapt.In plaats van kerstvieringen te houden, voerde het parlement een vastendag in die werd beschouwd als onderdeel van de puriteinse eredienst. Bedrijven kregen te horen dat ze open moesten blijven en het publiek moest het behandelen alsof het elke andere dag van het jaar was. Het verbod werd opgeheven in 1660. [..] In Amerika was Kerstmis officieel verboden in Boston van 1659-1681. Net als in Engeland werden traditionele kerstactiviteiten in de staat illegaal gemaakt. Dit was ook het werk van de puriteinen in die tijd.  (Kerstpakkettenkiezer; Historia)

Ik kan de rij nog wel verlengen. Maar in deze tijd is de “occulte” kerstboom zo het onderwerp van gesprek. Vandaar!

Dus ik ben gewoon een christen, vier kerst, heb een kerstboom staan, maar aanbid die boom niet. Ik volg Jezus en belijd Hem als Heer! Ik geniet van de adventstijd, mooie bemoedigend diensten in de kerk. Ik geniet van de gezellige lichtjes in deze donkere tijd.

Sta stil bij het feit dat eens lang geleden, de Redder van deze wereld gekomen is als een Licht voor deze donkere wereld! En ook hoop ik dit jaar met de feestdagen weer te genieten van ontmoetingen en van gezelligheid met familie!

___
(
Bron: J.C. Nieuwenhuis, Facebook. Schrijver onbekend. Voor dit blog aangevuld en gecorrigeerd)

Print Friendly, PDF & Email