Een BMW van God #2 – Podcast Omroep Brabant

Omroep Brabant heeft een podcastserie gemaakt over Frontrunners, waar ik al eerder aandacht aan heb besteed. Ook aan de “BMW van God” heb ik eerder aandacht besteed. Het blijkt echter dat er nóg een “BMW van God” cadeau is gedaan. Aan de voorzitter en leider van Frontrunners, Tom de Wal.

Frontrunners staat bekend vanwege de leer van het welvaartsevangelie en wordt daar stevig over bekritiseerd. Vooral omdat ze maar weinig openheid geven over de financiële handel en wandel.

Een BMW van God cadeau
Een BMW van God. (Afbeelding: megapixelstock on StockSnap).

BMW van God?

In de podcastserie “Op Hoop van Zegen”, over Frontrunners, wordt ook aandacht besteed aan de financiën van Frontrunners. Niet alleen Daniël Pasterkamp kreeg namelijk “een BMW van God”, ook Tom de Wal zelf.

Volgens onderzoek, door een accountant, lijken de auto’s daadwerkelijk een schenking te zijn. Uit de openbare financiële stukken valt door de account niet te achterhalen door wie of hoe deze schenking plaatsgevonden heeft. Maar er bestaat wel een vermoeden over bij de journalisten.

Frontrunners Ministries wil een nieuwbouwpand neerzetten ter waarde van 8 miljoen in het kleine Brabantse dorpje Dussen. Hoe komt Frontrunners aan zoveel geld als alles wat ze aanbieden gratis is? Tom zegt ook een BMW van God te hebben gekregen, hoe zit dat? We duiken samen met een accountant in de geldstromen van Frontrunners.”

ANBI Status Frontrunners

Een belangrijk element in de methoden van Frontrunners om mensen tot giften te bewegen is volgens de experts marketing en beïnvloeding van volgelingen. Eén van die trucs is door bijvoorbeeld boeken gratis weg te geven. Daardoor voelen ontvangers zich vaak verplicht tóch een bijdrage te geven. Ook wordt in bijeenkomsten grote nadruk gelegd op het geven van geld aan Frontrunners want: “wie geeft wordt gezegend” volgens het welvaartsevangelie.

De ANBI status van Frontrunners levert Frontrunners de nodige belastingvoordelen op. Zij betalen daardoor bijvoorbeeld zeer weinig belasting over hun enorme giftenstroom. Voor mensen die schenkingen doen levert het ook voordelen op: de schenkingen (dus ook de BMW’s die geschonken zijn), zijn belastingaftrekbaar als gift**.

Er was veel kritiek op het feit dat Tom de Wal enig bestuurslid was van de Stichting Frontrunners Ministries. In Oktober 2022 is door Tom de Wal beloofd dat dit gaat veranderen. Of dit inmiddels is gebeurd, is onduidelijk.

De Raad van Toezicht (RvT) wordt in de podcast ook onder de loep genomen. Zo zit in de RvT een personeelslid van Frontrunners en de BMW-dealer die de auto’s cadeau lijkt te hebben gedaan.

Hoewel Frontrunners aangeeft volledig transparant te willen zijn en zegt de jaarcijfers te overleggen als mensen die willen inzien doen ze dat niet als journalisten hierom vragen.

Luister hieronder de hele podcastserie. De aflevering over de BMW van God vind je hier.

Podcast Frontrunners

__
** Let op: voor mensen in de bijstand levert het geen voordeel op schenkingen of giften te doen. Krijg je als bijstandsgerechtigde door giften aan een goed doel een belastingteruggave dan moet je die terugbetalen aan de Sociale Dienst.

Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Print Friendly, PDF & Email