Wie gelooft krijgt een BMW van God

Ik rij in een Skoda Fabia. Die ik zelf betaald heb. Maar sommige mensen krijgen een vliegtuig, een groot jacht of een BMW van God. Althans, dat was de claim van Daniel Pasterkamp op Facebook een tijd geleden.

Een BMW van God

> Download dit artikel in PDF formaat

Toets alles!

Voordat we verder gaan: dit artikel is géén persoonlijke aanval op Daniel Pasterkamp of anderen die ik noem in dit artikel. Dit artikel gaat over leerstellige opvattingen.

Sommige verwarren dit met elkaar. Als je dan iets zegt over de leer die iemand brengt wordt dat als een aanval of kritiek op de persoon gezien. Dat is niet het geval. Het gaat om de léér die gebracht wordt.

Daar mag je onderling wel degelijk over “strijden”. Sterker nog, de Bijbel roept ons op de leringen die onderwezen worden te toetsen (1 Tessalonicenzen 5:21). Dat is dan ook de bedoeling van dit artikel.

Een BMW van God

Een kleine inleiding op het onderwerp dat ik straks ga aansnijden (ja, ‘t is even een stukje lezen vandaag).

Op 11 september 2020 schreef Daniel Pasterkamp op Facebook (zie screenshot) het volgende:

Een van de namen van onze God is Jehovah Jireh (waar ons oudste dochter naar vernoemd is) wat betekent: God Voorziet.

Als gezin met 4 kinderen (en hopelijk binnenkort een hond) was het onze wens om opnieuw een auto te kunnen rijden die geschikt zou zijn voor 7 personen. Wij zelf dachten in de richting van een Toyota Prius Wagon, maar Jad (onze 9 jarige zoon) bad voor een BMW.

Gisteren, totaal onverwachts, werden wij door vreemden opgehaald en geblinddoekt gebracht naar een geheime lokatie. Eenmaal daar, werden wij opgewacht door onze vriend Tom de Wal van Frontrunners Ministries. God had het op zijn hart gelegd om ons te zegenen met een auto… en je raadt het… een BMW met 7 zitplaatsen!!!

Wij zijn nog steeds overweldigd van zowel de overvloedige, gulle ruimhartigheid van God als het geloof en gehoorzaamheid van onze vriend. Wij als gezin willen God alle eer en glorie geven voor wie Hij is in dit seizoen en bidden een veelvoudige zegen voor Tom, zijn gezin en bediening!

Het is al weer ‘oud nieuws’ maar ik zag het bericht dit weekend doordat een facebook-vriend het deelde. Er ontstond de nodige discussie uiteraard. Sommige mensen vinden het prima dat een prediker in een BMW rondrijdt –en waarom ook niet?– anderen worden er boos over.

Wat mensen vooral boos maakt is dat Daniel Pasterkamp, nauw verbonden aan Frontrunners, deze BMW heeft “gekregen” van zijn vriend Tom de Wal van Frontrunners.

Nu kun je vinden “daar is toch (ook) niets mis mee?”. En inderdaad, als het een persoonlijke gift is van de ene vriend aan de andere, dan is daar niets mis mee. Waar het mis gaat is de presentatie van de auto als ‘een BMW van God’.

Ongeloofwaardig verhaal
Het verhaal klinkt nogal ongeloofwaardig, maar hé, het kán hè? Dat God een zevenjarige jongen het “op zijn hart legt” te bidden voor een BMW 220D Xdrive Gran Tourer en wonder boven wonder krijgt Pasterkamp als gevolg daarvan van zijn goede vriend Tom de Wal de BMW. Het zou kunnen. Wie weet.

We voelen echter op onze klompen toch eigenlijk wel aan dat zo’n verhaal ergens niet klopt.

Giften van volgelingen
De indruk die bij veel mensen ontstaat is dat gelden van de Stichting Frontrunners zijn aangewend voor persoonlijke giften (naar schatting rond de €35.000) door Tom de Wal.

Dat is, als dat het geval zou zijn, volstrekt illegaal en misbruik van de giften van gelovigen die het werk van Frontrunners willen steunen.

Geld dat je geeft aan een organisatie of kerk, is “geoormerkt”. Dat wil zeggen dat het alleen besteed mag worden aan de doelen benoemd in de oprichtingsakte van de stichting. Frontrunners is zelfs een ANBI**, dat betekent dat de giften aan hen belastingaftrekbaar zijn en het daarom aantrekkelijker is voor mensen om giften aan te doen immers: “de belastingdienst betaalt mee” (eigenlijk: de maatschappij, andere belastingbetalers, betalen er aan mee).

Als dergelijke gelden voor persoonlijk gewin of anderszins worden gebruikt, niet in de statuten vermeld, is er sprake van onbehoorlijk bestuur. Dit is strafbaar (zie de situatie met Sywert van Lienden). De overheid kan, mag en zál dan ook ingrijpen.

Ik heb het jaarverslag van Frontrunners doorgenomen (als ANBI zijn ze verplicht die publiek beschikbaar te stellen via hun website). Als die auto is betaald uit het geld van de stg. Frontrunners, wat niet te achterhalen is uit het summiere jaarverslag, zijn ze dus zwaar in overtreding.

Als het een privé gift is van Tom v.d. Wal aan Pasterkamp, kan niemand er iets van zeggen of vinden. Ik betwijfel ten zeerste of dat het geval is. Maar laat ik er vooralsnog vanuit gaan dat er niets onoorbaars is gebeurt. En Tom de Wal van Frontrunners bij de lokale BMW-dealer zijn zakken geleegd heeft om zijn goede vriend een mooie auto cadeau te doen.

Men riskeert echter wel een onderzoek van de FIOD door deze handelswijze, in het bijzonder door het publiek op internet te zetten.

Welvaartsevangelie

Het probleem is, in mijn ogen, niet de BMW. Zelfs niet een privé-jet of een enorme villa. Dat mag iemand gewoon hebben, de Bijbel verbiedt dat niet.

Hoewel ik het persoonlijk stuitend vind dat er veel mensen zijn die hun laatste paar centen afstaan aan mannen als Daniel Pasterkamp en Tom de Wal c.s. en vervolgens Pasterkamp protserig poseert op Facebook met hun “BMW van God” kán je daar, mits Tom de Wal dit uit eigen zak heeft bekostigd, iets van vinden. Maar “fout” is het niet. Aannemend uiteraard dat het verhaal dat in het bericht op Facebook van Daniel Pasterkamp staat wáár is.

Wat is het probleem dan?
Het probleem is dit: zij brengen het ‘Welvaartsevangelie’ of de ‘Welvaartstheologie’. Dit gaat- en hangt samen met Word of Faith én bepaalde opvattingen over genezing.

Toeslagenschandaal en voedselbank
Onder hun toehoorders en financiers zitten ook slachtoffers van het toeslagenschandaal, mensen die in energie-armoede leven, mensen die moeten leven met hun gezin van bijstand en/of bij de voedselbank hun boodschappen moeten doen.

Waarom zou God uitgerekend aan Daniel Pasterkamp een BMW geven terwijl deze mensen de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen?

Waarom krijgen (of eisen!) predikers een privé-jet “van God” (Duplantis, Copeland, e.v.a.), een grote villa of een luxe jacht, terwijl elders in de wereld honderduizenden mensen sterven van de honger?

Wat een rare God hebben we hier dan in het Westen!? Hij zegent (sommigen van) óns enórm met materiële welvaart terwijl elders in de wereld mensen die óók zijn Naam aanroepen en met hun hele hart op Hem vertrouwen creperen! Zélfs in ons eigen land, zélfs in hun éigen kerken! En daar kijken zij totaal niet naar om!

Het is niet nieuw dat dit soort dingen gebeuren. In de charismatische pinksterbeweging zijn er legio verhalen (en ik heb het zelf ook meegemaakt) waarbij predikanten of leiders zaken claimen als “de Here heeft voorzien in een auto voor mij! We hebben ‘m mogen kopen in vertrouwen dat Hij er voor zal zorgen dat het geld er komt” – waarna vervolgens de “beminde gelovigen” de rekening mochten betalen…

Regelrechte manipulatie en dat vind je in veel (Evangelische) kerken en groepen. Samen met wat andere mensen die ik ken zou ik er een vuistdik boek over kunnen schrijven!

Een BMW van God cadeau

Materiële zegen
Ervaren wij het krijgen of kopen van materiële zaken als zegen van God? Klopt dat wel, dat we materieel gezegend worden door God? Wat zegt te Bijbel daar over?

Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Efeziërs 1:3 (NBG51)

We zijn er allemaal wel gevoelig voor. Het Welvaartsevangelie. Een leerstelling die onder andere door Frontrunners’ Tom de Wal gebracht wordt, net als door Daniel Pasterkamp.

Ook in het klein! Ik rij, zoals gezegd, in een Skoda Fabia. Mooie auto, weinig kilometers op de teller toen ik ‘m kocht, scherp geprijsd. Een echte ‘mazzel’ dat ik er tegenaan liep.

Al snel heb je dan de neiging te denken dat “God je gezegend heeft”. Maar dat is niet zo. Je hebt ‘m zelf gekocht. God zegent niet in materiële zegeningen.

Jezus zegt in Matteüs 6:19-21 het volgende:

Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Wanneer we gericht zijn op “materiële zegen” zijn wij niet gericht op de Hemelse Zegen, niet gericht op de Hemelse zaken, dan zijn wij niet gericht op God!

In Genesis 3:19 lezen we al

in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.”.

Als we een huis, een auto, of andere materiële zaken willen hebben dan moeten we daar voor werken. Dat krijg je niet van God cadeau. Ook niet als je “héél veel geloof” hebt.

“Ja maar!, Ja maar!” — inderdaad. We kunnen wat teksten in het oude testament uit zijn verband rukken en toepassen op onszelf. Dat is echter én biblicisme én dan passen we teksten toe op onszelf die totaal niet voor ons bedoeld zijn (maar voor het volk Israël).

De welvaartstheologie doet dat. Net als dat ze teksten over tienden, ook niet voor de christenen bestemd maar voor Israël, op de gemeente van Christus toepassen.

Wat houdt het Welvaartsevangelie in?
In de kern is het dit: “Het welvaartsevangelie gelooft dat God je wil belonen als je het juiste soort geloof hebt. Dat alles gebeurt met een reden. Als je goed en trouw bent, zal God je gezondheid en rijkdom geven, en grenzeloos geluk. Het leven is als een boemerang: als je goed bent, zullen goede dingen altijd bij je terug komen. Denk positief. Spreek positief. Niets is onmogelijk als je maar gelooft,…”. Ik heb er hier al eens een interessante video over geplaatst.

In de Welvaartstheologie gaat men er vanuit dat het nastreven van een relatie met Christus ertoe zal leiden dat u financieel wordt gezegend en alleen maar geluk en voorspoed zult kennen. En als tweede dat als we Christus volgen, we niet langer zullen worstelen met pijn of zonde, en dat hij verlangt dat we een beter leven leiden dan toen Hij op aarde woonde.

Een bekend voorbeeld, uit de VS, van de Welvaartsheologie is Joel Osteen.

It’s God’s will for you to live in prosperity instead of poverty. It’s God’s will for you to pay your bills and not be in debt. (Joel Osteen)

Maar wat zegt de Bijbel in 1 Petrus 2:21?

Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden.

Het gaat te ver om iedereen te vermelden die dit Evangelie, deze theologie, uitdraagt. Maar als u bovenstaande weet, herkent u hen meteen in hun prediking. En, .. in hun gedrag:

zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen”. 2 Petrus 2:3 (NBG51)

Word of Faith
Een term die ook vaak gebruikt wordt voor de welvaartstheologie is “Word of Faith”. De “Name it and Claim it”. Ze zijn feitelijk uitwisselbaar.

Ik kwam het jaren geleden voor het eerst tegen in de boekjes van dr. Paul Yonggi Cho. Hij schreef daarin dat hij voor een gebouw ging staan en het “claimde in naam van God”. En oh wonder! Het gebouw werd van zijn kerk. Wie de rekening daar voor betaalt? De vraag stellen is ‘m beantwoorden: “de beminde gelovigen”.

Door veel kerkelijke leiders werd, en wordt, hij als een lichtend voorbeeld gezien, vooral zijn model voor gemeentegroei. Een model dat gekopieerd is door onder andere veel “mega-kerken” (via C. Paul Wagner, van de Latter Rain movement, en zijn student Rick Warren populair gemaakt, ook binnen bijvoorbeeld Baptistenkerken).

Op de website van Latter Rain staat dat de leer voortkomt uit de openbaringen die God aan Zijn dienaren heeft gegeven door de profetische geest. De Latter Rain beweging leert dat er vandaag de dag weer nieuwe apostelen en profeten zijn, dat mensen dromen en visioenen krijgen. Hierdoor staat men open voor misleidingen en dwaalleren.” (Rejoice Now)

De Word of Faith-beweging is het geloof dat God wil “dat we gedijen in elk aspect van ons leven” en omdat we naar zijn beeld zijn geschapen, zijn we kleine goden. Het geloof dat we kleine goden zijn, zorgt ervoor dat ze geloven dat wij in onszelf de macht hebben om onze omstandigheden te veranderen en alles te krijgen wat we verlangen.

Deze overtuiging wordt vaak aangeduid als “noem het om het te claimen”. Aangezien we deze kracht in ons zouden hebben, kunnen we spreken wat we willen en het ontvangen.

Word of Faith gelooft ook dat als je met beproevingen te maken hebt en financieel worstelt, je God niet volledig vertrouwt, en je geloof ook niet actief leeft. Plat gezegd: “eigen schuld, dikke bult – als jij het financieel moeilijk hebt of ziek bent ligt het aan jezelf”.

Grondlegger van Word of Faith was mentalist, mesmerist en paranormaal genezer(!) Phineas P. Quimby (1802-1866). De moderne genezingsbedieningen zijn door hem beïnvloed.

De occulte invloed van onder andere deze man, William Branham en Kenneth Hagin (die occulte uittredingen claimde) zijn duidelijk herkenbaar in veel moderne ‘genezingsbedieningen’ en vooral in hun ‘technieken’. Benny Hinn, Kenneth Copeland, Joyce Meyer en anderen zijn op dit moment bekende leiders in de beweging.

Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel. 2 Korinthiërs 11:4 (NBG51)

GulfstreamG-400
Een GulfstreamG-400, het vliegtuig van Binny Hinn Ministries

Benny Hinn en het Welvaartsevangelie
Zelfs Benny Hinn, één van de bekendste welvaartspredikers, moest echter een paar jaar geleden toegeven: het welvaartsevangelie is onbijbels.

— Benny Hinn said: “We get attacked for preaching prosperity, well it’s in the Bible, but I think some have gone to the extreme with it sadly, and it’s not God’s word what is taught, and I think I’m as guilty as others. Sometimes you go a little farther than you really need to go and then God brings you back to normality and reality.”

— “I think it’s an offense to the Lord, it’s an offense to say give $1,000. I think it’s an offense to the Holy Spirit to place a price on the Gospel. I’m done with it. I will never again ask you to give $1,000 or whatever amount, because I think the Holy Ghost is just fed up with it.” (ChristanNews)

Vergis je niet overigens. Benny Hinn brengt nog steeds dezelfde leringen maar nu in een ‘gematigder vorm’. Zijn strategie is aangepast maar in de kern is het nog steeds dezelfde leer!

Frontrunners: God kan álles genezen!

Naast welvaartstheologie is Frontrunners ook bekend door hun “genezingsbediening”. Deze gaan hand in hand.

Frontrunners biedt een online “school voor genezing”. Ze claimen (Word of Faith) genezing voor- en van allerlei kwalen.

Sterker nog, Tom de Wal claimt in de video’s letterlijk “God kan álles genezen, wat de artsen ook zeggen, God kan alles genezen”. En: “God zál het doen”. God belooft, volgens de Wal van Frontrunners, om ons te genezen.

Dat is een sterke claim. In hoeverre het waar is dat God dat belooft, kun je over strijden. In mijn optiek is het niet waar – het is een beetje biblicistisch teksten uit het verband rukken en zo een ‘theologie’ bouwen.

Het is een hele schadelijke én volstrekt onhoudbare theologie. Maar gebedsgenezers vertellen de mensen wat zij willen horen..

Pasterkamp heeft een Bijbelschool-opleiding gedaan in Engeland. Deze bijbelschool is een exemplarisch voorbeeld, in haar opvattingen, van hoe men met God’s Woord omgaat. Op de website staat bijvoorbeeld het volgende te lezenonder de noemer “Healthy Doctrine” (gezonde doctrine):

The word of God rightly taught and applied brings forth the life of Christ. Leave behind the old ways of the written code, and learn to walk in the life of the Spirit. Enjoy freedom from the sin and bondages of the past and explore the possibilities of the kingdom of God.

Met andere woorden: laat wat geschreven is achter je, leer te “wandelen in de geest”, geniet van het vrij zijn van zonde (Sondergaard e.a.!). Het geschreven achter ons laten? De Schriften verwerpen ten gunste van “nieuwe openbaringen”?

Maar het kan toch geen kwaad?

Je zult denken, “Oké, ze hebben een paar afwijkende opvattingen, maar het kan toch niet écht kwaad? Ze spreken toch over Jezus en brengen het Evangelie?”.

Laten we de zaken nog eens op een rij zetten:

  • Occulte basis (de grondleggers), methoden en technieken;
  • Een leer die niet strookt met de Bijbel en de Bijbel verwerpt (tenzij teksgedeelten uiteraard binnen de eigen opvatting passen);
  • mensen voorhouden ‘wanneer je genoeg gelooft wordt je rijk gezegend’ (leugen);
  • mensen manipuleren om geld te geven;
  • het geld van de volgelingen gebruiken in het eigen voordeel, voor een luxueze levensstijl..

En ga zo maar door.

De manier waarop men omgaat met de Schriften lijkt op hoe er door de satan omgegaan werd met de schrift toen hij de Here wilde verleiden (Lukas 4:1-13)

Een Ander Evangelie

Een groot deel van de Charismatische pinksterbeweging is volledig gecorrumpeerd geraakt door allerlei wind van leer en dwalingen. In dit artikel heb ik er een paar aangestipt.

Paulus waarschuwde Timoteüs tegen zulke personen in 1 Timoteüs 6:5, 9-11. Zij die een “verziekte geest” hebben, dachten dat godsvruchtigheid een middel was voor gewin, en hun zucht naar rijkdom was een valstrik die hen “in het verderf stort en ten onder doet gaan” (v. 9). (GotQuestions)

Ik illustreerde het een en ander hier met het verhaal over de BMW van Daniel Pasterkamp en zijn vriend Tom de Wal van Frontrunners.

Het is maar één voorbeeld van een beweging die ernstig ziek is geworden en occult beïnvloed is. De vruchten daarvan zijn naast valse leer ook manipulatie – een zéér ongeestelijk verschijnsel. Sterker nog: het is afkomstig van de vader van de leugen, de satan.

Vreemd Vuur op het altaar

Er is ‘vreemd vuur’ op het altaar gebracht. Vuur dat niet thuishoort in de kerken en gemeenten.

En de zonen van Aäron, Nadab en Abihu, namen ieder zijn vuurpan, deden daar vuur in en legden daar reukwerk op; zo brachten zij vreemd vuur voor het aangezicht des HEREN, hetgeen Hij hun niet geboden had. Toen ging er vuur uit van de HERE en dit verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht des HEREN. En Mozes zeide tot Aäron: Dit is het, wat de HERE gesproken heeft: aan degenen die Mij het naaste staan, zal Ik Mij de Heilige betonen en ten aanschouwen van het gehele volk zal Ik Mij verheerlijken. En Aäron zweeg.” Lev. 10:1-3

Jaren geleden is door de Stichting Yarah over de ontwikkelingen (toendertijd) binnen de charismatische beweging een video gemaakt. We zien dat deze ontwikkelingen alleen maar verder gaan.

Het ‘vreemde vuur’ dat de Evangelische, charismatische, beweging is binnengebracht zal haar ondergang worden als er niet ingegrepen wordt.

Persoonlijk geloof ik dat het al te laat is voor verandering in deze beweging. De Welvaartstheologie, Latter Rain, Word of Faith, ‘genezingsbedieningen’, het onkruid is door de vijand gezaaid en heeft niet alleen wortel geschoten maar heeft “de tarwe” totaal overwoekerd.

Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur.” (zie Matt 13:24-30).

____
** Wat is een ANBI?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Verenigingen (zoals sport-, personeels-, zang-, harmonie- of toneelverenigingen) en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI (belastingdienst).

Print Friendly, PDF & Email