De boekrol met de zeven zegels

Studie/overdenking over Openbaring 5:1-14

banieren-israelDe Openbaring aan Johannes is één van de moeilijkste boeken in de Bijbel voor veel mensen. Er is geen Bijbelboek waar zoveel verschillende uitleggingen aan worden gegeven. Het is ook een boek waarmee mensen, door er een vreemde uitleg aan te geven, hele vreemde opvattingen de wereld in slingeren.

Een boek als de Openbaring kun je op verschillende manieren bekijken en uitleggen.

Er zijn drie belangrijke scholen of methodes van uitlegging voor wat betreft de manier waarop de symboliek, de beelden en de inhoud van het boek geïnterpreteerd kunnen worden.

Alleen daardoor zijn we, op basis van de bekendste methoden, al snel in conflicterende uitleggingen verzeild geraakt zonder ook nog maar een woord te hébben gelezen of uitgelegd …

In deze overdenking gaan we ondermeer in op de vraag wie de ‘vier dieren’ en de ’24 ousten’ uit Openbaring 5 zijn. 

> Lees verder (Download, PDF)

Print Friendly, PDF & Email