Occulte praktijken op New Wine Zomerconferentie 2022

Elk jaar ontmoeten zesduizend christenen elkaar tijdens de New Wine Zomerconferentie. Om elkaar aan te moedigen, te inspireren en toe te rusten om in de kracht van de Geest te getuigen van de komst van Gods Koninkrijk, zo meldt de website van New Wine.

De conferentie, onder andere met medewerking van Open Doors, Tear Fund en diverse sprekers uit allerlei kringen wordt jaarlijks gehouden. New Wine is een “vernieuwingsbeweging van en voor kerken en geloofsgemeenschappen” en interkerkelijk. Er wordt samengewerkt met de Theologische Universiteit Kampen en het Evangelisch College.

So far, so good. Interessante ontwikkeling. Ik zag er bij toeval iets over voorbijkomen op de website van het Nederlands Dagblad. En dus via Google New Wine opgezocht en door het programa heen bladeren.

Prophetic Appointments

Een opmerkelijk onderwerp dat ik aantrof was ‘prophetic appointment’. Nieuwsgierig klikte ik het open en schrok me rot door wat ik daar las. Is het Christendom, zijn de kerken in Nederland, werkelijk zo diep gezonken inmiddels?

Bij een prophetic appointment gaan er 2 of 3 mensen voor je luisteren naar wat er in Gods hart voor je leeft. Zij doen dit door afstemmen op Gods Vaderhart en de indrukken die ze dan ontvangen worden met je gedeeld ter bemoediging, tot troost en opbouw van je eigen relatie met God.

Dit zijn occulte praktijken. Het komt uit de New-Age beweging en wordt daar ‘channeling‘ genoemd.

Occulte Praktijken New Wine Zomerconferentie

Channeling (Amerikaans-Engels) of channelling (Brits-Engels) is een begrip uit de new age voor het geloof in het ontvangen van boodschappen van onzichtbare spirituele entiteiten en geesten aan levende personen, genaamd mediums. (Wikipedia).

bijbel open bijbelstudieHet hoeft geen betoog dat wanneer een interkerkelijke organisatie zich inlaat met dergelijke activiteiten er maar één conclusie mogelijk is en dat is, mijns inziens, dat hier absoluut niet wordt geluisterd naar “wat er in Gods hart voor je leeft” maar, als deze mensen daadwerkelijk al érgens contact mee hebben zij met boze geesten in contact staan.

De Bijbel is hier helder over. Het is God een gruwel.

Wie wil weten wat God te zeggen heeft, kan daarvoor al bijna tweeduizend jaar het geopenbaarde Woord van God, de Bijbel, raadplegen!

Print Friendly, PDF & Email