Nedergedaald ‘ter helle’?

Efeze 4:8-10 (HSV)

8 Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. 9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde? 10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.”

In de Apostolische Geloofsbelijdenis staat dat Christus

“(…) is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle.”

http://nl.wikipedia.org/wiki/Apostolische_geloofsbelijdenis

Het is een opvatting, welke zelfs theologisch heel belangrijk wordt geacht. De opvatting is gebaseerd op, voor zover mij bekend, bovenstaande gedeelte uit Gods Woord.

De enige “grote” Bijbelvertalingen die deze lezing echter lijkt te steunen zijn de Staten Vertaling, de King James en de New American Standard.

De vraag is, of deze vertalingen juist zijn in hun weergave of dat juist de modernere vertalingen (HSV, NBG, NBV) de tekst correct weergeven. >> Lees verder in deze korte studie (Word-formaat).

Print Friendly, PDF & Email