Gebed is een Relatie met God onderhouden!

gebed bidden handenHoeveel van ons praten alleen met God (bidden) als we iets willen? Hoe vaak geven we God een verlanglijstje zonder een relatie met Hem te zoeken?

Bidden moet meer zijn dan een verlanglijstje inleveren bij God. Bidden is een relatie, niet alleen verzoekjes indienen.

Als God een volslagen vreemde voor ons is en de enige keer dat we met hem praten is wanneer we iets van hem willen zullen we merken dat ons gebed helemaal niets uitricht. Het is hoog tijd om relationeel gebed te ontdekken. Je kunt daardoor een wonder ervaren in je relaties!

Relationeel Gebed

Relationeel gebed is een gesprek met God hebben – niet alleen hem vertellen wat we willen, maar een echt gesprek hebben waarin we niet alleen met hem praten, maar ook naar Hem luisteren en hem leren kennen en steeds dichter bij hem komen. Relationeel gebed respecteert de persoonlijke aard van God.

Relationeel gebed ziet God niet alleen als een leverancier van wat we maar willen, maar zoekt een levende, liefdevolle relatie met hem. God is het machtigste, mooiste, meest persoonlijke wezen dat er bestaat, dus een relatie met God is de krachtigste, mooiste, meest persoonlijke relatie die jij of ik maar kan hebben. Dat betekent dat niets in de wereld belangrijker is dan relationeel gebed.

Bidden brengt je in Gods troonzaal en brengt je in contact met de Koning van het universum.

Een andere reden waarom relationeel gebed het hoogste is wat we doen, is dat het God meer plezier schenkt dan al het andere dat we doen. Als gebed ons hart tot God verheft, vervult het ook Gods hart met plezier. De Bijbel zegt: “Het gebed van de oprechten is zijn verrukking” (Spreuken 15:8).

God houdt ervan dat we tot hem komen in gebed. God geniet van gesprekken met zijn kinderen. God vindt het fijn als we met hem praten en naar Hem luisteren. God geniet van de lofprijzingen van zijn volk en stort graag zijn zegeningen uit.

De lof aan God werd primair gebracht in de vorm van een offer. We vinden de aanwijzingen voor het lofoffer in Leviticus 7:11-15. Het is God Zelf die Zijn volk onderwijst in de lofprijzing van Zijn Naam. Het hele boek Leviticus bevat allerlei bepalingen voor de omgang tussen God en Zijn volk. Zij maken duidelijk hoe de heilige God kan wonen onder Zijn volk ‘te midden van Israëls onreinheden’ (Leviticus 16:16) – Zoeklicht.

Relationeel gebed is veel meer dan God een verlanglijstje geven, maar dat betekent niet dat relationeel gebed geen verzoeken inhoudt. Integendeel! God wil dat we Hem om allerlei dingen vragen. Maar Hij wil dat we vragen binnen de context van een verlangen naar Hem en een relatie met Hem.

Communicatie met God

Een relatie met God is onmogelijk zonder gebed. Dat komt omdat gebed communicatie is, en waar geen communicatie is, is er geen relatie. Om een relatie met God te hebben, moet je naar hem luisteren en met hem praten.

Wat het gebed weerhoudt, is de zondige natuur die door satan wordt getrokken en ons verleidt om afstand van God te houden; de Iemand die ons blijft aansporen om te bidden, is Gods Heilige Geest die in ons leeft.

De manier waarop we met God omgaan, wordt beïnvloed door de manier waarop we met anderen omgaan. En vice versa!

Als we door relationeel gebed beter zouden kunnen communiceren en ons met God zouden kunnen verbinden, zou dat wonderen kunnen doen voor onze relaties met anderen én ons gebedsleven!

Print Friendly, PDF & Email