Kinderdoop: de denkfout

De meeste aanhangers van de verbondsleer, simpel gezegd: het Calvinistische model zoals ondermeer weergegeven in de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB), onderschrijven en praktiseren de kinderdoop.

De doop van het kind wordt gezien als de ‘inlijving’ in “het verbond” op dezelfde manier als dat de kinderen van Israël door de besnijdenis deel werden van het oude verbondsvolk Israël.

> Lees verder (PDF)

Print Friendly, PDF & Email