Terugblik op 2022 & Nieuwjaarswens 2023!

Vorig jaar schreef ik een blogpost over de vraag ‘Wat brengt 2022’. Zoals vermoed .. je kunt het niet voorspellen. Een kleine terugblik op 2022. En toch een beetje vooruitkijken.

Nieuwjaarswens (Ingrid via Pixabay)

Wat gaat 2023 ons brengen? Nog meer inflatie? Loonspiraal, stakingen, recessie? Einde van de oorlog in Oekraïne die in februari 2022 begon? Wordt de Europese digitale identiteit dan toch ingevoerd ondanks protesten uit de 2e kamer? Of de digitale munt? Gaan de energieprijzen nog verder exploderen, hoe gaat het verder met de armoede in ons land? En wat zijn de effecten van de nieuwe corona-uitbraken in China voor de bevolking daar en, eventueel, wereldwijd?

In de toekomst kijken is ons gegeven, maar niet op aards niveau als in “hoe de dag van morgen” er uitziet. Laat staan dat we een heel jaar vooruit kunnen kijken. Ons vooruitzicht is anders, omdat we burgers van het rijk in de hemelen zijn.

Micromanagement

De enige bron, zoals ik vorig jaar ook schreef, die een blik op de toekomst kan bieden is Gods Woord. In Zijn Woord vinden we betrouwbare duiding van wat gaat komen. Niet wat vandaag of morgen op ons pad komt, ook niet in het jaar dat voor ons ligt. Maar wel wat de verwachting is waar we naar mogen uitzien en ook (in grote lijnen) hoe de toekomst van deze wereld er uit gaat zien.

God doet niet aan ‘micromanagement’ van ons leven, zo geloof ik. Hij bepaalt niet elke stap die wij (moeten) nemen en dus ook niet wat, als gevolg daarvan, gebeurt. Veel mensen denken dat dat wel zo is, maar ik zie in de Bijbel daar geen enkele aanleiding voor. We hebben vrijheid van leven, keuzes maken, we zijn geschapen met een eigen vrije wil. En die keuzes kunnen onze toekomst bepalen, in postieve en negatieve zin.

Daarnaast zijn er ook veel zaken die je overkomen. Je gezondheid heb je zelf maar gedeeltelijk in de hand, bijvoorbeeld. Vandaag kun je in de sportschool staan te powerliften, morgen kan een vitaal orgaan het begeven waardoor je intensieve zorg nodig hebt.

Wat we wél weten is dat het élk moment zover kan zijn dat Jezus terugkomt om de gemeente tot zich te nemen! Alhoewel ik persoonlijk verwacht dat er dan nog wel het een en ander aan vooraf moet gaan voor dat het zover is. Dat is een toekomstschets die het Woord ons geeft.

In dat kader móeten sommige dingen nu eenmaal gebeuren – ook al denken mensen dat ze de toekomst kunnen sturen en zaken kunnen afwenden of bespoedigen: God bepaalt de loop van deze wereld! Dat is een vaste toekomstverwachting die we kunnen en mogen hebben.

Dat is geen fatalisme. Het betekent niet dat we bijvoorbeeld maar moeten zeggen “we doen niets aan het klimaat, want het is zo voorbestemd”. Ons eigen gedrag bepaalt veel; zo ook op bijvoorbeeld klimaatgebied en we hebben wel degelijk de opdracht de aarde goed te beheren.

Eerder schreef ik in dat verband al eens dat in Exodus 19:5 de Here God zegt “heel de aarde is van Mij”. Hij is immers de Schepper van Hemel en Aarde. Maar wij mensen gedragen ons alsof het ónze aardbol is en we die naar believen kunnen gebruiken en vooral ook mísbruiken.

Dwalingen nemen toe in kracht

Wat we zien, en meer en meer zullen constateren, is dat dwalingen toenemen en ook aan kracht zullen winnen. Het is een trend die al deccenialang gaande is. Het is ook een Bijbelse ‘voorspelling’.

We zien dat het welvaartsevangelie via bewegingen als Frontrunners zijn ‘duizenden verslaat’. We zien een toenemende invloed van het postmoderne denken, afname van het aantal mensen dat de Bijbel leest, steeds meer mensen in het westen verlaten de kerk en ‘zeggen het geloof vaarwel’.

Helaas dragen ook wetenschappers en theologen hier aan bij. Men heeft ‘kennis’ van ‘het onderwerp’, stellen ze, en verleiden de gelovigen tot het verlaten van het Woord van God.

Indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en de leer der godsvrucht, dan is hij opgeblazen, hoewel hij niets weet, en heeft hij een zwak voor geschillen en haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens, en geharrewar bij mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor der waarheid bijster geraakt zijn, daar zij de godsvrucht als iets winstgevends beschouwen. (1 Tim. 6:3-6, NBG)

Het is verleidelijk voor gelovigen zich te laten leiden door deze zogenaamde ‘kennis’ en valse leerstellingen maar bedenk dat er niets is dat de kennis van het Woord te boven gaat!

De Gemeente na Corona

Christenen zijn “post-covid” anders dan voorheen – er heeft (om het maar eens met een beladen term te benoemen) een “great reset” plaatsgevonden. Ook onder christenen.

De desinformatie-campagnes hebben ook onder christenen slachtoffers gemaakt. Er is zoveel woede en frustratie bij veel mensen en christenen laten zich meeslepen hierin!

Ook zijn na de corona-lockdowns veel christenen niet meer teruggekeerd in de kerk of hebben hun taken neergelegd. De onderlinge samenkomsten worden door veel gelovigen sindsdien verzuimd. En dat terwijl de Schrift ons duidelijk oproept dat niet te doen.

Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.
(Hebr. 10:25)

Vergeet niet dat je in de Gemeente, in de kerk, wordt opgebouwd door de onderlinge gemeenschap!

Het “ik kan thuis ook wel geloven” (eventueel met kerkdiensten via Youtube) is uiteindelijk een dood spoor. Zéker, voorál, als je ook nog (jonge) kinderen thuis hebt! Voor jezelf kun je wel vasthouden aan het Woord wellicht, jezelf voeden via online kanalen en boeken.

Maar je kinderen? Hún (toekomstige) kinderen? Alsjeblieft, offer je kinderen niet op (letterlijk en figuurlijk!) aan je eigen gemakzucht door te verzuimen hen in aanraking- en binnen het lichaam van Christus, Zijn Gemeente, te brengen!

Welk voorbeeld geef je als ouders als je niet meer naar de kerk gaat maar zo af en toe eens een kerkdienst via Youtube kijkt? Hoe zullen ze een gelijkgestemde partner vinden (dat is al moeilijk genoeg als je wél naar een kerk gaat!)? Hoe zullen ze leren dat de Gemeente het Lichaam van Christus is als je ze er niet minstens wekelijks mee in aanraking brengt?

Ik had de hoop dat, nu corona “voorbij” is, mensen zouden terugkeren van de complotten en samenzweringstheorieën, dat ze zouden ontdekken “we zijn voor de gek gehouden”. Maar helaas zie ik in veel gevallen dat men allerlei nieuwe waanzin is gaan volgen en volhardt in de complotten en samenzweringen, ondanks het vele bewijs dat het aantoonbaar totaal niet klopt wat er allemaal beweerd werd.

Wat dat betreft is er ook altijd wel weer een nieuwe wagen waar je op kunt springen. Leugens over “plotseling overleden mensen” gaan rond over de sociale media. Miljoenen mensen lopen er achteraan. Ze zijn volkomen verstrikt geraakt er in en totaal niet vatbaar voor redelijke argumenten noch wat hun eigen ogen kunnen zien (namelijk dat de wereldbevolking niet gedicimeerd is door bijvoorbeeld de vaccinaties).

Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te zien dat deze afval van het geloof, want dat is het, alleen maar zal toenemen. Ondanks het feit dat er ook hoopvolle signalen zijn. Zo schreef Christianity Today recent nog dat in Frankrijk elke week een gemeente gesticht werd.

Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen.” (1 Korinthe 1:10)

Leugengeesten

Persoonlijk geloof ik dat ziekten als corona en andere wereldproblemen niet alleen een aanval op de wereldbevolking zelf is, die in angst raakt daardoor, maar ook een aanval op het volk van God. En we weten allemaal wel wie die ‘aanvaller’ is; de tegenstander (2 Tessalonicenzen 2:4). Het moment dat hij zich zal openbaren is, naar ik verwacht, niet ver meer weg.

Wellicht zult u het niet verwachten, maar ík verwacht dat juist de aanhangers van complotten als éérste slachtoffer zullen worden van zijn leugens omdat zij extreem vatbaar zijn voor leugengeesten, zo blijkt. Leugengeesten zijn ook niet gebonden aan één leugen; ze verspreiden verschillende leugens om zo chaos te veroorzaken – zodat ‘volk zal opstaan tegen volk’ Matteüs 24:7. Niet alleen op mondiaal niveau maar ook binnen de landsgrenzen.

Mijn grote zorg is dat hij door zowel de seculiere wereld als door veel christenen zal worden omarmd. Hij is te herkennen! Zorg dat je weet wie je voor je hebt! En persoonlijk raak ik er ook steeds meer van overtuigd dat hij middels de digitale munt de wereldbevolking zal knechten. Dat is geen complottheorie, maar een realiteit. Die “munt” is er over een paar jaar. Het is enerzijds een hele nuttige “munt” (bijvoorbeeld door mensen daarmee geoormerkte middelen te verschaffen, denk bijvoorbeeld aan geld voor eten en voorzieningen) maar anderzijds is het een hele gevaarlijke ontwikkeling. Ingebouwde waarborgen kunnen binnen een dag met één pennestreek vervallen!

Een wereld in bederf

We leven in een wereld die in bederf is en het bederf neemt alleen maar meer toe.

Ook dit jaar heb ik weer van gemeenten gehoord waar scheuring en onderlinge strijd was. Wie de Bijbel kent, weet dat dit onvermijdelijk is (1 Korinthiërs 11:19) en helaas ook zal blijven en zelfs zal tóenemen.

De meeste scheuringen en onmin echter kent totaal geen Bijbelse grond maar gaat over bijzaken. Of er zijn zaken die door antagonisten wordt aangegrepen om te pogen (de leiding van) gemeenten onderuit te halen.

Tót de tijd dat de wereld compleet bedorven is hebben wij, u en ik, een opdracht: een ‘zoutend zout’ zijn en Christus navolgen. Om éénsgezind te zijn.

We moeten elkaar als gelovigen vasthouden. We zijn op weg naar een systeemcrisis. Daar kunnen we ons als mensen tegen verzetten, het is echter onomkeerbaar.

Dat betekent niet dat we in kerken en gemeenten alles maar ‘met de mantel der liefde’ moeten bedekken. Maar het is de toon die de muziek maakt. Hoe iets gezegd wordt is bepalend voor hoe iets opgevat wordt, de manier waarop iets gezegd wordt, is net zo belangrijk als de inhoud van wat er gezegd wordt!

Persoonlijke terugblik

Persoonlijk hebben wij, mijn vrouw en ik, een goed jaar achter de rug. We mogen dankbaar terug kijken op een jaar waarin we niet getroffen zijn door (ernstige) ziektes. Géén corona zelfs.

Citytrip Nijmegen oudste stad van Nederland – eRBee Fotografie

We zijn dit jaar niet op vakantie gegaan, slechts een korte citytrip naar Nijmegen en, eindelijk, onze verre vrienden (en broeder en zuster) weer eens kunnen ontmoeten! Door de corona-maatregelen hadden we hen twee jaar lang niet gezien. Een echtpaar waar we al bijna 30 jaar mee bevriend zijn – een vriendschap die ontstond toen hij, net als ik, een christelijk BBS had.

We wachten inmiddels al anderhalf jaar op een (noodzakelijke) renovatie van onze woning. Die zou plaatsvinden vlak na de bouwvak, werd uitgesteld tot oktober, vervolgens november en is nu gepland voor januari.

Een vakantie plannen was daardoor praktisch onmogelijk. Op vakantie gaan is, hoewel heel fijn, natuurlijk gewoon een luxe waar, ook in ons land, veel mensen slechts van kunnen dromen. Dus als we dat (moeten) overslaan zien wij dat niet als een probleem, je zult ons er niet over horen klagen! We hebben onderdak, eten en drinken. Dat is afdoende en mogen we dankbaar voor zijn!

Nijmegen is overigens een prachtige stad (oudste stad van Nederland). De indrukwekkende kerk die het stadsbeeld domineert, de Stevenskerk, is een bezoek meer dan waard. Kerken zijn één van mijn favoriete ‘foto-objecten’ (ik heb hier een flinke verzameling staan)

Ook wij hebben last van de gestegen energieprijzen maar hebben voorzover mogelijk maatregelen genomen die tot nu toe hun vruchten afgeworpen hebben. De energierekening is min of meer “bedwongen” daarmee. Ook al heb ik een (part-time) reguliere baan en daarnaast een eigen bedrijf, waardoor we op een redelijk inkomen uitkomen, ook voor ons hakt de energierekening er flink in!

We mogen daarom dankbaar zijn dat we ons huis nog redelijk (17-17,5℃.) kunnen verwarmen – er zijn zoveel mensen, zeker ook broeders en zusters, die hun huis niet meer kunnen verwarmen om allerlei redenen! Of zelfs geen huis hebben (mag ik in dit verband het Leger des Heils even onder de aandacht brengen?)

Christian Ministry Certificate
Het tempo zit er ook weer in qua studie. Op 7 december jl. behaalde ik het “Christian Ministry Certificate”. Het plan is om verder te studeren voor het Christian Ministry Diploma. Daar ben ik, als ons de tijd gegeven wordt, nog wel minstens twee tot drie jaar zoet mee!

Vijftien jaar bijbelstudie.info!
In begin december mocht ik ook de ‘verjaardag’ van dit blog vieren. Al vijftien jaar bestaat deze website en inmiddels zijn al meer dan 500 artikelen gepubliceerd, diverse uitgebreide publicaties en audio en video-opnames via deze site online gekomen!

Nieuwjaarswens 2023

Voor het nieuwe jaar herhaal ik de wens die ik ook voor 2022 uitsprak.

Het Woord van God roept ons op in heiligheid en reinheid, en niet in vleselijke wijsheid te wandelen. Dat wens ik ons allemaal toe voor het nieuwe jaar. Zoek de toekomstige stad (Hebr. 13:14).

Want dit is onze roem, het getuigenis van ons geweten, dat wij in heiligheid en reinheid Gods, niet in vleselijke wijsheid, maar in de genade Gods, in de wereld verkeerd hebben (2 Kor. 1:12)

Ik wens U en ons allemaal een liefdevol, gezegend, goed en gezond 2023. Dat het een jaar mag worden waarin we vervuld mogen worden met waar geestelijk inzicht en in onderlinge liefde met elkaar mogen optrekken en uitzien naar Hem.

Maranatha! Jezus komt terug!

Print Friendly, PDF & Email