Corrie Ten Boom – De Opname van de Gemeente

achterhuis corrie ten boomEvangeliste, verzetstrijdster, ze overleefde het concentratiekamp Ravensbrück. Tijdens de Tweede Wereldoorlog (moeder Ten Boom was inmiddels overleden) had het gezin Joodse en andere onderduikers in huis. In het huis was een geheime kamer gebouwd, waarin onderduikers zich in geval van nood konden verschuilen. 

Foto rechts: de geheime kamer (Wikimedia)

Wie kent haar niet? In het uitgebreide Wikipedia-artikel lezen we onder andere het volgende over deze bijzondere vrouw:

Corrie en haar zus Betsie kwamen via het Oranjehotel en kamp Vught in het Duitse concentratiekamp Ravensbrück terecht. Er was daar veel ongedierte en toen Corrie klaagde over de aanwezigheid van luizen, antwoordde Betsie met “je moet God danken voor alles, zelfs voor de luizen”. Later bleek dat de bewakers vanwege de luizen op afstand bleven. Het gaf Corrie en Betsie de gelegenheid met anderen in hun barak bijbelstudies te houden, absoluut verboden door de nazi’s omdat de Bijbel “een boek vol leugens” was. Betsie overleed in Ravensbrück op 16 december 1944. Corrie werd enige dagen daarna vrijgelaten, naar later bleek als gevolg van een administratieve fout. Van de familie Ten Boom bleek na de oorlog ook neef Christiaan “Kik”, eveneens actief in het verzet, de Duitse concentratiekampen niet overleefd te hebben. [..]

Evangeliste Corrie Ten Boom

Na de oorlog stortte Corrie ten Boom zich volledig op evangelisatieactiviteiten. In dat kader kwam ze in 1946 weer in Duitsland terecht. In totaal bezocht ze meer dan zestig landen. Centraal in haar christelijke boodschap stond de vergeving door Jezus Christus en in het verlengde daarvan de vergeving door mensen. Ze maakte dit zelf aan den lijve mee toen ze na de oorlog Jan Vogel, de man die haar familie had verraden, leerde kennen. Ten Boom was eerst verbitterd, maar in de bijbel had ze gelezen dat in Gods ogen haat gelijk staat aan moord. Ze stuurde een brief aan Vogel, die in de gevangenis zat, waarin ze hem schreef dat zij hem zijn verraad en het daaruit volgende leed voor haar en haar familie vergaf “omdat Jezus in mijn hart woont”.

Opname van de Gemeente

Dat Corrie Ten Boom ook in de opname van de gemeente geloofde wist ik niet. Ik moet eerlijk bekennen dat ik haar levensverhaal beter ken dan haar werk. Zoals zoveel mensen denk ik. In deze video legt ze het eenvoudig uit wat de Opname van de Gemeente inhoudt. Een boodschap die stééds relevanter wordt!

Is de Opname van de Gemeente een Bijbelse leer? Persoonlijk geloof ik dat zeker. Helaas is er voor deze opvatting altijd weinig ruimte geweest in de traditionele kerken, waar Corrie Ten Boom overigens wel deel van uitmaakte, en wordt er in de Evangelische gemeenten nog amper over gesproken. Dat terwijl, zoals gezegd, de Opname van de Gemeente een steeds belangrijker en steeds relevantere boodschap zou móeten zijn. Waarom? Omdat het moment van de Opname van de Gemeente stééds dichterbij komt!

Ik was blij deze video tegen te komen doordat een broeder het op Facebook deelde. En ik deel het daarom hier ook. Meer over de opname van de Gemeente kun je hier lezen.

Print Friendly, PDF & Email