Christian Ministry Certificate

Bijbelstudie Theologie (profielfoto)Toch nog sneller dan verwacht heb ik deze week het Christian Ministry Certificate behaald. Als kleine aanmoediging had ik al het ‘Christian Ministry Award‘ toegekend gekregen in oktober.

In totaal heb ik 33 ‘credit hours’ behaald inmiddels. Voor het Christian Ministry Certificate moet je minimaal 30 “credits” (studiepunten) halen en om te studeren via Christian Leaders Institute moet je in het begin een aantal verplichte onderdelen volgen.

Omdat de studie met name online is, in je eigen tijd, is het niet makkelijk terug te rekenen in uren/week. De laatste maanden heb ik er veel tijd aan besteed omdat ik toch graag dit jaar het certificaat wilde afronden én omdat de onderwerpen die ik gekozen had, zo vind ik, erg interessant waren!

Christian Ministry Certificate

Christian Ministry Certificate (web)Persoonlijk ben ik erg blij met de behaalde resultaten tot nu toe maar bovenal wat ik allemaal geleerd heb via het Christian Leaders Institute en dat ik dit, uiteraard, ook (gedeeltelijk) kan delen via dit blog!

Een goed voorbeeld (van nader uitgewerkte lessen) hiervan is de serie over Kerkgeschiedenis, artikelen over Gebed en Pastoraat.

Oh ja, en voor wie denkt dat de naam niet klopt, ik ben vernoemd (mijn officiële voornaam) naar mijn “pake“.

Wat is een Christian Ministry Certificate?

De invulling verschilt een beetje per opleider, en ook de vakken die je kiest of volgt kunnen een beetje verschillend zijn. Een paar beschrijvingen van diverse opleiders:

– “Deze kwalificatie is bedoeld voor mensen die dienen in de plaatselijke kerkelijke bediening en wiens primaire bediening het ondersteunen van het onderwijzen en prediken van het Woord is”.
– “Het doel van het Certificate in Ministry-programma is om basistheologisch onderwijs op instapniveau te bieden”
– “.. is ontworpen om te helpen voorzien in de groeiende behoefte aan bedieningsleiders in de kerk”

Bij Christian Leaders Institute ligt daarbij nadruk op het ontwikkelen van goed en gezond leiderschap.

Inhoud programma

Onderstaand, om je een idee te geven, het overzicht van alle vakken tot nu toe.

Year Semester Credits Grade

Course (* Transfer)

2022 3rd 3 A Christian Apologetics
2022 3rd 3 A- Prayer
2022 3rd 3 A Pastoral Care
2022 1st 4 A- History of World Christianity
2020 2nd 3 A- People Smart for Ministry
2020 1st 3 A New Testament Survey
2019 3rd 3 A Old Testament Survey
2018 3rd 3 A Introduction to Christian Doctrine
2018 3rd 4 A Ministry Foundations
2018 3rd 3 A Christian Leaders Connections
2018 3rd 0 A Christian Leaders Getting Started
2018 3rd 1 A- Getting Started: Scholar Orientation

Christian Ministry Diploma

Omdat ik voldoende drukte heb de komende tijd qua werk en privé ga ik na de kerstvakantie mij verder oriënteren. Er zijn twee opties voor mij beschikbaar, ofwel verder gaan richting Christian Leaders Certificate (en andere certificaten), óf, .. doorstuderen voor het “Christian Ministry Diploma”.

Voor het Christian Ministry Diploma moet je 62 studiepunten behalen en ik ben dus ruim op de helft. Het mooie van het “Christian Ministry Diploma” is dat je vrij je onderwerpen kunt kiezen uit het cursusaanbod. Dat biedt maximale flexibiliteit. Maar het wordt wel weer een “meerjarenproject”.

Voorlopig ga ik, qua studie, even een (lange) ‘kerstvakantie’ houden!

Print Friendly, PDF & Email