Tag: corona

autogordel (royalty fee image from pxfuel)

Angst als drijfveer voor vaccinatie

Mag angst een drijfveer voor vaccinatie zijn? Angst als drijfveer voor vaccinatie is volgens veel mensen niet goed. Toen de autogordel werd ingevoerd waren er heel veel mensen die daar niet aan wilden. Allerlei drogredenen werden aangevoerd. Uiteindelijk won de angst voor dodelijke ongelukken het van de bezwaren.

autogordel (royalty fee image from pxfuel)

We noemen eens een aantal toen geldende bezwaren onder de automobilisten tegen het dragen van de veiligheidsgordel. Zo zou bij een ongeluk de automobilist worden vastgeklemd in de auto. Zeker bij brand zou dat levensgevaarlijk zijn. Gordels waren ook een gevaar omdat zij zouden voorkomen dat mensen bij een ongeval uit de auto werden geslingerd en ze zouden ook verwondingen veroorzaken. Ook feiten als overbodigheid bij lage snelheden, het in de hand werken van bewegingsvrijheid en het gebrek aan nut bij aanrijdingen van opzij werden genoemd. (AMKlassiek)

Wie stapt er nu nog in een auto zonder autogordel? De argumenten die je leest kun je zó vertalen naar de huidige argumenten die de anti-vaccinatiebeweging aanvoert! Net als dat er toen een natuurlijke antipathie was tegen gordels dragen, is er nu een antipathie tegen vaccinatie, gevoed door allerlei theorieën over ‘de overheid’, de ‘main stream media’, de ‘big pharma’ en andere oneigenlijke argumenten. Het is een bekend fenomeen: verzet tegen verandering. De mens is, van nature, nu eenmaal behoudend.

Dat verzet wordt alleen weggenomen als mensen de voordelen zien en ervaren. Bij autogordels gebeurde dat al snel; het aantal ongelukken met dodelijk afloop nam af. Bij de vaccinaties zien we dat nu ook; er zijn minder mensen die zich verzetten nu ze zien dat het simpelweg werkt. De vaccinatiebereidheid is flink gestegen daardoor. Mensen zien dat het werkt, dat de bijwerkingen ontzettend meevallen, dat het voordelen oplevert (Vakantie!) en krijgen steeds meer vertrouwen in de (voordelen van) vaccinaties.

De meeste mensen die zich niet laten vaccineren hebben angst voor de vaccinatie om allerlei redenen. Ze noemen de mensen die zich wél aan de maatregelen houden en zich laten vaccineren vaak “bang” en “schaapjes”. Maar in discussie en gesprekken heb ik gemerkt dat veel mensen, gevoed door allerlei theoriën en desinformatie, vaak véél angstiger zijn dan de gemiddelde Nederlander die zich aan de maatregelen houdt en laat vaccineren.

Bang voor de dood

Ik werd verweten “bang voor de dood” te zijn. Nu ben ik dat niet. Omdat ik geloof dat ik na mijn overlijden naar mijn Hemelse Vader zal gaan. En veel mensen die mij lief waren en zijn voorgegaan terug zal zien. Maar dat is toch geen reden om Russisch Roulette te gaan spelen?

Maar stel dat  angst wel je drijfveer is, wat dan nog? Is dat erg? Als angst je drijfveer is om niet te vaccineren kan dat veel verdergaande gevolgen hebben. Niet alleen voor jezelf (368x zo veel kans om te overlijden) maar ook voor je omgeving. Je ouders, je kinderen, je familie, vrienden, buren,  collega’s. Je eigen angst laten prevaleren boven de gezondheid van een ander vind ik, eerlijk gezegd, niet erg sociaal.

Gevaccineerd

Inmiddels zijn mijn vrouw en ik beide eindelijk volledig gevaccineerd. Corona heeft ons niet getroffen. Dat heeft niets te maken met ons immuunsysteem of dat we ons zestien maanden opgesloten zouden hebben als een ‘bang schaap’ (uiteraard hebben we ons aan de maatregelen gehouden). Het is ook domweg geluk. Ik ken mensen die er namelijk wel door getroffen zijn geweest, soms met zeer heftige gevolgen. En het coronavirus is een aantal keren vlák langs ons heen gegaan.

Lees hier verder

Terug Naar Het Oude Normaal: VRIJHEID!

Terug Naar Het Oude Normaal: VRIJHEID!

Vanochtend de krant al gelezen? Of het nieuws online gezien of gehoord op de radio?

We hebben onze vrijheid terug!

De corona-maatregelen zijn afgelopen weekend bijna allemaal afgeschaft. We ‘mogen weer’. De winkelstraten waren weer druk dit weekend. Ik was er zelf ook te vinden. Er moest namelijk dringend wat kleding worden gekocht.

De mondkapjes mogen af, want de besmettingen zijn enorm gedaald en een groot aantal mensen zijn, net als ik zelf, gevaccineerd. Dus kunnen we weer in vrijheid gaan en staan waar we willen…

Is dit vrijheid?

 • Zijn we ‘vrij’ als we geen mondkapjes meer hoeven te gebruiken?
 • Zijn we ‘vrij’ omdat we weer ‘gewoon’ bezoek mogen ontvangen en verjaardagen kunnen vieren?
 • Zijn we vrij omdat we weer naar het buitenland op vakantie kunnen gaan?
 • Zijn we vrij omdat we weer in de file mogen staan om naar kantoor te rijden?
 • Zijn we ‘vrij’ omdat we weer voetbal op grote schermen mogen kijken en er een ‘oranjemars’ gehouden kon worden?
 • Zij we vrij omdat we weer kunnen uitgaan?
 • Zijn we vrij omdat we weer kunnen doen en laten wat ons zelf goeddunkt?
 • Zijn dit ‘vrijheden’ die ons, uiteindelijk, ook maar iets opleveren?

Het Oude Normaal

Ik schrok er een beetje van wat ‘terug naar het oude normaal’ kennelijk ook lijkt te betekenen: dronkenschap, vechtpartijen, steekpartijen die heel slecht afgelopen zijn voor verschillende slachtoffers,..

Terug naar ‘normaal’. Onze ‘vrijheid’ terug. Voor sommigen betekent het zelfs dat ze nu mensen die, uit voorzorg, een mondkapje blijven dragen bedreigen.

Waren we onze vrijheid werkelijk kwijt? Is vrijheid dan per definitie kunnen doen en laten wat je wilt – dronken worden, geweld, elkaar neersteken..

Dat ‘oude normaal’, is dat eigenlijk wel zo normaal?

Het viel de politie al geruime tijd op dat tijdens de pandemie de criminaliteitscijfers flink gedaald waren. Nu stijgen ze weer snel.

Vanmorgen stuurde een vriend van mij, uit Amerika, een staatje met criminaliteitscijfers. Die zijn daar, sinds de opheffing van veel maatregelen, geexplodeerd. In één van de steden, Portland, was het aantal moorden zelfs met meer dan 500% gestegen ten opzichte van één jaar geleden!

USA - stijging criminaliteit
Stijging aantal moorden en schietpartijen in de VS. FoxNews stelt, hoe kan het ook anders, dat de oorzaak ligt in de eis van de BLM om de politie ‘aan te pakken’ (defunding) en niet aan het einde van de corona-maatregelen.

Vrij van de ‘gerechtigheid’

Terug naar het ‘oude normaal’, naar ‘de vrijheid. De maatschappij verlangt er naar terug te keren naar het oude, bandeloze, leven. Een leven in het teken, ook, van “vrij in zonde leven”.

Romeinen 6-20 HSV

In de vertaling van ‘Het Boek’ staat het als volgt: “Toen de zonde uw meester was, had de rechtvaardigheid geen vat op u. En wat was daarvan het resultaat? Dat u dingen deed waarvoor u zich nu schaamt, dingen die uitlopen op de dood.” (v. 20,21)

De vrijheid waar iedereen zo naar verlangde, zelfs veel christenen, is een vrijheid die geen werkelijke vrijheid is. Nog afgezien van het feit dat de beperkingen slechts beperkingen waren op het gebied van maatschappelijke bewegingsvrijheid en niet op het gebied van vrijheid van meningsuiting. Laat staan dat ons ook maar een stroobreed in de weg werd gelegd op allerlei andere gebieden.

Er was alle vrijheid, en die is nooit aangetast, te denken, zeggen, geloven en voelen wat we willen. Dat is een grondwettelijk recht. Dat is nimmer aangetast.

Ben je werkelijk ‘vrij’ of alleen maar vrij om je leven in zonde weer op te pakken? Dat is een vrijheid die alleen maar uitloopt op de dood. Dat is het eindstation. De ééuwige dood.

Echte vrijheid heeft niets te maken met een anderhalve-meter maatschappij, mondkapjes of vaccinaties wel- of niet nemen. Echte vrijheid is gééstelijke vrijheid. Ongebonden zijn aan “de zonde”. Dat is vrijheid die alleen Jezus je bieden kan.

De zonde betaalt een hard loon: de dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here. (Lees verder: Rom 6, Het Boek).

Misleiding EyeOpener Jaap Dieleman Fake news Deep State QAnon

Jaap Dieleman’s samenzweringstheorieën huis-aan-huis verspreid

Misleiding EyeOpener Jaap Dieleman Fake news Deep State QAnonAuteur, spreker en Evangelist Jaap Dieleman brengt via zijn website en Youtube al geruime tijd christelijke samenzweringstheorieën aan de man over Corona. Rond de kerstdagen van 2020 liet hij tevens huis-aan-huis een glossy magazine verspreiden in de noordelijke provincies met daarin zijn opvattingen.

In het blad treffen we diverse artikelen aan met daarin al lang ontzenuwde, en overduidelijk onjuiste, beweringen over de Covid-19 pandemie. Dieleman beweert zwart op wit dat de pandemie een “plandemie” is – dat de pandemie dus gepland is, volgens hem door de “deep state” (een “geheime regering achter de regering”), opvattingen uit de koker van QAnon-aanhangers! Daarnaast verzet hij zich tegen de vaccinatie, op basis van de bekende, maar aantoonbaar onjuiste, “anti-vaccinatie” argumenten.

Ook beweert hij dat de besmettingscijfers en opname-aantallen van patiënten in- en uit de zorgsector, onder andere gecontroleerd en beschikbaar gesteld door CBS en RIVM, “kunstmatig worden opgeklopt”. Het blad van Dieleman moet daarom ook onder de kop schadelijkedesinformatie‘ worden geplaatst. En niet alleen schadelijk in algemene zin, het is in het bijzonder schadelijk voor de verkondiging van het Evangelie!

Wat zijn Complottheorieën?

Complottheorieën worden gekenmerkt door zwak, tegenstrijdig of gewoonweg onbestaand bewijsmateriaal en drijven vaak op schijnbaar onbeantwoorde vragen. Vrijwel altijd bestaan er ook meerdere, elkaar op cruciale punten tegensprekende complottheorieën als alternatieve verklaring naast het officiële relaas over dezelfde historische gebeurtenis (Wikipedia).

Vermengen waarheid en leugen

Net als David Sörensen, Willem Engel van “Viruswaarheid”, Lange Frans en auteurs als Robin de Ruiter, begeeft Dieleman zich hier op zéér glad ijs. Niet alleen omdat hij valse informatie verspreid. Het grootste probleem is dat in het blad waarheid en leugen met elkaar vermengd worden. Zo schrijft hij ook over de opname van de gemeente in zijn blad. Een Bijbelse leer.

Jaap Dieleman Eyeopener Christelijke Corona SamenzweringenHet gevolg van deze vermenging van waarheid en leugen kan er toe leiden dat het Evangelie schade toegebracht wordt. Mensen die het blad lezen en de ‘complottheorieën’ verwerpen (terecht) zullen ook de rest van de inhoud verwerpen (de Bijbelse leringen) en het Christendom, geloof, op één hoop gooien met verwerpelijke ‘wappie‘-opvattingen.

Het kan, en zal, er toe leiden dat er mensen zijn die ‘het kind met het badwater weggooien’ en de Boodschap van het Evangelie verwerpen door deze valse informatie.

De Bijbel is heel duidelijk over het verspreiden van valse informatie, over leugens. De Bijbel wil dat wij de wáárheid spreken. Iets anders doen, doet afbreuk aan het Evangelie.

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient (Filippenzen 4:8)

Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid. (2 Timoteüs 2:15)

Neem nooit leugens in de mond, laat geen bedrog over je lippen komen. (Spreuken 4:24)

En niet te vergeten wat Jesaja schrijft!

U mag geen samenzwering noemen alles wat dit volk een samenzwering noemt; en waar zij voor bevreesd zijn, daarvoor mag u niet bevreesd zijn en niet schrikken (Jesaja 8:12)

 

Misleiding EyeOpener Jaap Dieleman Fake news Deep State QAnon
Pagina uit het blad van Dieleman vol samenzweringstheorieën en onbewezen stellingnames

Wanneer we de zorgsector, de overheid en de media er van beschuldigen een samenzwering, middels een geheime “deep state”, tegen de bevolking te plannen zijn we als Christenen bezig niet alleen ons zelf ongeloofwaardig te maken maar bovenal de Here God en Zijn Woord.

Dieleman schrijft in zijn blad letterlijk (zie hier boven) dat zijn opvattingen en beweringen “natuurlijk niet in de Bijbel” zijn opgeschreven. Nee! Uiteráárd niet. De Bijbel leert héél anders!

Zijn de maatregelen een vrijheidsbeperking?

Veel Christenen verzetten zich als gevolg van onder andere dit soort opvattingen tegen de maatregelen die genomen worden. Een aantal kerken halen regelmatig de landelijke pers omdat ze weigeren hun kerkdiensten te gaan ‘streamen’ en met grote aantallen bijeen blijven komen.

Maar wat zegt de Bijbel over hen die een besmettelijke ziekte bij zich dragen? Mensen moeten zich vaak wassen en degenen die een zichtbare besmettelijke ziekte hebben, moeten worden afgezonderd (Leviticus 15:1-23 en 13:1-7, 46).

Iemand die deze regels kende en toepaste was een zekere Balavignus. Hij was een Joodse arts die ten tijde van de Zwarte Dood in 1348 werkzaam was in de Joodse wijk in Straatsburg. Hij adviseerde om de hele wijk schoon te maken en al het afval te verbranden. Dit zorgde in de Joodse wijk voor een flinke daling van het aantal ratten (met daarop de vlooien die de pestbacterie overdroegen) met als gevolg veel minder slachtoffers in de Joodse wijk dan in de omliggende Christelijke wijken. In de Joodse wijk overleed maar zo’n 5% van de mensen aan de ziekte tegenover 30% in de andere wijken van Straatsburg.

Dit verschil viel ook het stadsbestuur van Straatsburg op. Maar in plaats dat het stadsbestuur de hygiënische maatregelen van Balavignus overnam, beschuldigden ze hem er van dat hij, en de andere Joden uit de wijk, bronnen en waterputten van de Christenen vergiftigden. Balavignus werd zwaar gefolterd en ‘bekende’ daarop. Deze ‘bekentenis’ leidde tot pogroms in heel Europa waarbij tienduizenden Joden het leven lieten.

De mensen, inclusief christenen, die zich verzetten tegen corona-maatregelen zoals het dragen van een mondkapje en afstand houden van elkaar, genomen op basis van de medische inzichten tot nu toe en waarvan al tijdens de ‘Spaanse Griep’ bekend was dat het werkt, hebben meer weg van het bijgelovige stadsbestuur van Straatsburg dan de wijze Joodse arts die de schrift volgde!

Verdeeldheid onder Christenen

De opvattingen van Dieleman, Sörensen en anderen zorgen er niet alleen voor dat de seculiere wereld het Evangelie verwerpt. Ze zorgen er ook voor dat onder Christenen er flinke verdeeldheid is ontstaan. Zo heb ik gezien dat ook diverse broeders en zusters volledig ‘bevangen’ zijn door deze opvattingen. Ze verwerpen alle informatie die we lezen in de pers, via het RIVM, CBS of ziekenhuizen krijgen en doen het af als “fake news van de mainstream-media”.

Deze verdeeldheid zorgt er voor dat in families en gemeenten ernstige ruzies ontstaan. Dat mensen elkaar niet serieus meer nemen, dat ze elkaar de rug toekeren. Wie heeft hier belang bij? Juist: de vader van de leugen! De Here Jezus waarschuwde voor het werk van de satan, zijn leugen en bedrog:

U bent kinderen van de duivel en doet graag wat hij wil. Hij is al sinds het begin een moordenaar en heeft altijd buiten de waarheid gestaan, want de waarheid is hem vreemd. Hij kan alleen maar liegen, hij is de bron van de leugen. (Johannes 8:44)

Werk er niet aan mee!

Wanneer we ons oor lenen aan deze leugens en ze zelfs verspreiden zijn we een werktuig geworden in de hand van de leugengeesten van de satan. Zelfs evangelisten en predikers kunnen hier slachtoffer van worden.

Dieleman roept in zijn blad mensen op om geld te schenken. Hij vraagt om zo’n €670.000 om het blad landelijk huis-aan-huis te kunnen verspreiden. Ik kan maar één ding hopen en vragen aan iedereen dit dit artikeltje leest: doe het niet. Steun het verspreiden van deze desinformatie die het Evangelie schade toebrengt absoluut niet. U doet de verkondiging van het Woord er géén goed mee, integendeel!

Meer informatie over corona uit een groot aantal bronnen vindt u hier: https://www.rudybrinkman.nl/krabbels/corona-faq/

 

typewriter-trump-pence-biden-harris-elections-usa-christians

Verkiezingsnederlaag Trump: een Zegen of Vloek?

typewriter-trump-pence-biden-harris-elections-usa-christians

Evangelicale Amerikanen zijn in grote meerderheid groot fan van Donald Trump. Ook in Nederland zijn zeer veel christenen gecharmeerd van het “Trumpisme”. Veel van hen scanderen “fraude” nu Trump de verkiezingen verpletterend heeft verloren. Is de nederlaag van Trump een zegen of een vloek?

Als je de Nederlandse pers moet geloven is de overwinning van Biden & Harris een “linkse” overwinning. Dat is niet juist. Zowel de democraten als de republikeinen zijn kapitalistische partijen. Links, zoals we dat in Nederland kennen, bestaat niet in de Verenigde Staten. Het programma van Biden is ook niet links te noemen.

Hij wil wel een aantal dingen aanpakken zoals hogere belasting voor de rijken (Trump had deze verlaagd), betere zorgverzekering (Trump had beloofd Obamacare te verbeteren maar heeft dat niet gedaan), en nog wat andere sociale voorstellen.

Waarom steunen Christenen Trump?

Ik heb er hier al een keer eerder over geschreven. Trump is niet bepaald een boegbeeld van Christelijke Deugd. Integendeel. De man zaaide verdeeldheid, onrust, zorgde voor handelsoorlogen met desastreuse gevolgen in eigen land en is een pathologisch leugenaar. Om maar een paar dingen te noemen.

Macht en Geld
Dé reden dat Trump de Evangelicals op zijn hand kreeg was dat hij hen macht beloofde. Daarnaast wist hij heel slim het “pro-life” debat zijn kant op te trekken. Veel christenen zijn daarnaast in goede doen en gericht op geld, helaas. Dus ook hen wist hij met zijn belastingverlaging voor de welgestelden te paaien.

Ook het Reformatorisch Dagblad vond het nodig hun steun aan Trump uit te spreken. Een man die, als hij bij deze krant zou werken al láng met pek en veren de deur uitgejaagd zou zijn! Toch schrijven ze:

In de achterliggende jaren was veel op president Trump aan te merken. Zijn vaak egocentrische optreden en zijn weinig doordachte uitspraken schaadden het aanzien van het presidentiële ambt van Amerika in de wereld. Geregeld wakkerde hij de tegenstellingen in de samenleving aan. Maar hoe paradoxaal het ook was, hij spande zich in voor belangrijke waarden zoals de beschermwaardigheid van het leven en het belang van godsdienst- en onderwijsvrijheid. Daarnaast probeerde hij de oprukkende genderideologie de kop in te drukken en kwam hij op voor de belangen van Israël. 

De suggestie wordt gewekt dat met de komst van Biden en Harris dat voorbij is. Maar is dat wel zo?

Joe Biden en Kamala Harris

Biden, inmiddels bijna 78, is een gelovige man. Wat deed hij op de zondag nadat de verkiezingen waren gewonnen door hem? Hij ging met zijn familie, zoals hij nagenoeg elke zondag doet, naar de kerk! Wat deed Trump? Naar de golfbaan en tijdens het golfen gooide hij er af en toe nog even een venijnige opruiiende tweet uit.

Biden is een devoot Katholiek. Inderdaad niet van de ‘oude stempel’. Maar wel iemand die een biddend leven leidt. Regelmatig is hij ‘s ochtends vroeg in de kerk te vinden om er te bidden. Hij zoekt zijn steun, en naar ik aanneem ook wijsheid, bij God.

Harris is eveneens Christen.

Harris is a multiracial American and a Baptist, holding membership of the Third Baptist Church of San Francisco, a congregation of the American Baptist Churches USA.” (Wikipedia).

Als Biden, iets wat gezien zijn leeftijd niet ondenkbaar is, zijn termijn niet kan afmaken zal zij president worden. Zowaar! Een  Baptistische (Evangelische) vrouw van ‘colored’ komaf als president van de Verenigde Staten. En in ieder geval als vice-president. Een vrouw die véél kan betekenen voor Christenen, ethnische groepen én vrouwen. Wat kunnen wij daar tégen hebben?

Maar! Abortus!

Donald TrumpWat heeft Trump daadwerkelijk veranderd met betrekking tot de wetgeving op het gebied van abortus? Niets! Is het aantal abortussen gedaald? Ja, maar dat was al gaande onder Obama. Betere zorg, betere financiële omstandigheden, leiden onherroepelijk tot een daling van het aantal abortussen. Daarnaast is in veel staten waar de Republikeinen de meerderheid hadden abortus al langer aan banden gelegd. Dit is dus niet echt een verdienste van Trump.

Corona-medicijn
En, wat voor medicijnen gebruikte Trump toen hij corona kreeg?

Het medicijn, dat door Trump “een wonder van God” werd genoemd, is gefabriceerd met behulp van de cellen van een geaborteerde embryo.” – Joop (Vara)

Hij zal het zelf mogelijk niet hebben geweten, daar blijf ik vanaf. Maar is het niet opmerkelijk? Dit medicijn ligt juist érg onder vuur bij de pro-life aanhangers in de VS en hij noemt het een ‘wonder van God’..

Daarnaast kun je iemand die de corona-crisis zó op zijn beloop heeft gelaten, met ruim 200.000 doden als gevolg, moeilijk “pro-life” noemen. Zoals gezegd: diverse Amerikaanse staten hebben wel beperkingen opgelegd aan abortus, maar dat was ook al een proces dat reeds onder Obama gaande was.

Illegale Abortus
Vergis je niet, ik ben geen voorstander van “vrije” abortus. Ik vind het verschrikkelijk dat dit gebeurt. Omdat de reden voor de meeste abortussen vaak een financiële prikkel is en/of het gebruikt wordt als anti-conceptiemethode.

In bepaalde omstandigheden echter is er gewoon geen andere optie. De wet- en regelgeving moet daarom helder en transparant zijn. De maatschappij beslist daar in meerderheid over, dat is democratie, ook al “vinden wij er wat van” we hebben er mee te leven.

Het is beter dan te zoeken naar alternatieven en die aan de aanstaande moeders aan te bieden dan domweg te verbieden. Waardoor bijvoorbeeld illegale abortussen hand over hand toenemen met alle nare gevolgen van dien.

In a 1976 article, researchers from the Center for Disease Control examined national abortion data from the three years surrounding the rulings and estimated that the number of illegal procedures in the country plummeted from around 130,000 to 17,000 between 1972 and 1974. – Gutmacher Instituut

Wat Biden en Harris gaan doen in deze zaak weten we nog niet. Biden heeft laten weten dat abortus onder de gezondheidszorg valt en hij daarom vind dat ingeval er een abortus moet worden uitgevoerd dit onder de reguliere ziektekosten valt. Net als dat bijvoorbeeld in Nederland het geval is. Daar kun je wat van vinden maar zo heeft zijn partij dit bepaald in 2019. Hij zelf dacht er tot op dat moment anders over overigens.

En Israël dan?

Eveneens belangrijk voor veel christenen: “Trump is pro-Israël!”. Dat is maar tot op zekere hoogte zo. Wat bedoel ik? Hij steunt de huidige politieke koers van Israël. Biden is echter óók “een vriend van Israël”. Hij is voorstander van de twee-staten oplossing. Een oplossing die door veel Joden en Joodse organisaties ook gesteund wordt.

Joe Biden, the newly elected 46th president of the United States, is a true friend of the Jewish state, friends and even political adversaries of the emerging president-elect agree. – Times of Israël

En Harris dan? Kamala Harris “draagt Israël een warm hart toe en is getrouwd met een Joodse advocaat” schrijft joods.nl (lees hier verder over haar opmerkelijke relatie met het Joodse volk). Zij is onder andere tegenstander van de BDS-beweging.

De mainstream Democraten zijn tegen BDS, en zijn van mening dat Jeruzalem de hoofdstad van Israel moet blijven. Ook willen zij de banden tussen de VS en de Palestijnen opnieuw opstarten, en de Palestijnse Autoriteit de financiële steun teruggeven die zij eerder ontvingen. De Democraten staan uitgesproken voor een tweestatenoplossing, waarin de veiligheid van Israel gegarandeerd is. (CIDI)

Met andere woorden: het vredesproces (..) zal waarschijnlijk weer opgestart worden, BDS krijgt geen voet aan de grond en het standpunt over Jeruzalem is niet anders dan het standpunt van de Republikeinse (ex)president Trump! Bij Joe Biden en Kamala Harris is dit zeker veilig als we kijken naar het verleden.

Godsdienstvrijheid?

Het artikel in het Reformatorisch Dagblad suggereert dat Biden en Harris, in tegenstelling tot Trump, zich niet inzetten voor godsdienstvrijheid. Gezien de ‘geloofspapieren’ van Biden en Harris geloof ik daar helemaal niets van, integendeel! Die is, ook bij eerdere Democratische regeringen of presidenten, in mijn ogen nog nooit in het geding geweest. Amerika is een land dat overwegend Christelijk is, met sterke Joodse lobbies, en godsdienstvrijheid zal in dat land in mijn ogen absoluut niet in het geding zijn wanneer Biden president wordt.

Zegen of Vloek?

Hoe kan het toch dat Christenen zich nota bene zo fel verzetten tegen “eigen broeders en zusters” op deze belangrijke post en zich door iemand laten leiden en in verwarring laten brengen die je met gerust hart een haatzaaiier mag noemen?

Op basis van de eerste signalen en wat hier boven staat zou ik zeggen: het vertrek van Trump is, zo het zich nu laat aanzien, een zegen voor de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Zijn huidige (wan)gedrag na de verkiezingsuitslag versterkt mijn gevoel. Uiteraard kan ik mij vergissen – want niemand van ons kan in God’s Agenda kijken. Echter, Hij bepaalt! Als dit volgens Zijn Agenda is, wie zijn wij om ons daar zó tegen te verzetten?

Het is wel héél erg opmerkelijk dat straks aan het hoofd van dit land twee oprecht gelovige mensen staan en dat veel mensen die zich Christen noemen zich daar tegen verzetten – op basis van veelal oneigenlijke argumenten en bedrog. Waar is de christelijke integriteit en het vertrouwen op God’s leiding gebleven?

De Christenen die zo hard juichten toen Trump, door hen als een “godsgezant” binnengehaald, in 2016 tot president werd gekozen moeten zich beseffen dat een regering normaliter niet kan blijven bestaan als zij zich niet stoort aan Hem. Daarnaast heeft de verbondenheid van de (Charismatisch) Evangelicale beweging aan het Trumpisme het christendom veel schade toegebracht de afgelopen vier jaar maar ook al in de jaren er voor.

“Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen. ” – Romeinen 13:1-2, NBG.

God heeft ‘gezag’ toegekend aan de overheden. Oók als dat een overheid is waar je het politiek gezien niet mee eens bent. Het wordt uiteraard een ander verhaal als het een overheid is die zich aan “God noch gebod” stoort. Maar was dat niet juist de ambtsdrager, Tump, die nu moet vertrekken? Was hij werkelijk de ‘godsgezant’ waar zoveel hem voor hielden, dan was hij -zo geloof ik- zeker nog een keer herkozen, ..

 

Corona Covid-19 Mondmasker mondkapje

Corona feiten en fabeltjes

Corona Covid-19 Mondmasker mondkapjeCorona (Covid-19) leidt tot verhitte discussies in social media. Er zijn veel feiten maar nog veel meer fabels te vinden op internet over corona. Op deze pagina verzamel ik informatie over de ziekte. Verwacht geen volledige informatie, zeker omdat de ziekte, op dit moment, nog lang niet is uitgewoed.

Als je ingaat op wat mensen soms te pas en te onpas beweren krijg je soms hele vreemde reacties. “Waar ben je bang voor? Schaap!”, “Slaap maar lekker verder” en uiteraard: “Doe je eigen onderzoek maar!”. Bij deze: mijn “eigen onderzoek”. Dat wil zeggen: data, links naar artikelen en informatie in de vorm van een “FAQ” (Frequently Asked Questions). Want vragen stellen is prima, geïnformeerd zijn en de antwoorden kennen is beter.

Onderwerpen waar ik informatie over heb verzameld zijn onder andere:

 • Medicatie tegen corona
 • Mondkapjes (gevaar, nut er van)
 • Besmetting door Aerosolen
 • Besmettingen, sterfgevallen, ziekenhuisopnames
 • Main Stream Media
 • Vaccinatie
 • Onderliggende ziekten.

De lijst is een groeidocument en wordt regelmatig bijgewerkt als er nieuwe informatie is.

Lees hier verder

Chaos corona covid-19 eindtijd

Desinformatie, bedreiging patiënten, leugens en Covid-19

Chaos corona covid-19 eindtijdDe corona-pandemie houdt de gemoederen nog steeds flink bezig, zeker nu we een 2e golf zijn ingegaan. Het verzet tegen het beleid van de overheid is niet gering. Maar ook burgers verzetten zich onderling tegen elkaar en tegen onder andere het beleid van scholen, verzorgingsinstellingen en ziekenhuizen. De zorg, waar eerst zo hard voor geapplaudiseerd werd, wordt door sommigen nu gezien als “verlengstuk van de overheid”.

Mensen die via Facebook en andere sociale media laten weten in het ziekenhuis te zijn opgenomen wegens corona worden telefonisch en via social media uitgescholden en met de dood bedreigd. Ze krijgen opmerkingen voor de voeten geworpen als “je wordt zeker betaald door de overheid”. Eén van de grote aanjagers is Viruswaanzinnige dansleraar Willem Engel van Viruswaarheid. Ook aanjager van #ikdoenietmeermee waar verschillende bekende nederlanders zich aan conformeerden. Met helaas een grote schare volgelingen. Hij is er mede verantwoordelijk voor dat er veel sociale onrust ontstaat over dit onderwerp.

Christenen en misleidende informatie

Christenen menen soms ook een duit in het zakje te moeten doen en verspreiden, doelbewust, onjuiste informatie. Richten daar zelfs speciale websites voor in. Ook het anti-semitisme neemt weer hand over hand toe, mede door Qanon’s fascistische denkbeelden maar ook door christelijk anti-semitisme.

Herkomst 2e Golf
https://nos.nl/artikel/2350764-rivm-tweede-golf-uit-spanje-en-zuid-frankrijk-naar-nederland-gekomen.html

Bedreigingen zorgpersoneel en scholen
https://nos.nl/artikel/2350846-dreigtelefoontjes-en-intimidatie-zorgpersoneel-verzet-tegen-coronaregels-wordt-grimmiger.html

https://www.ed.nl/eindhoven/krachtpatser-matthieu-37-was-topfit-maar-ligt-nu-in-het-ziekenhuis-met-corona-blijkbaar-veel-mensen-die-denken-dat-het-nep-is~a74051e2/

QAnon met zijn vele volgelingen is ronduit fascistisch.
https://www.justsecurity.org/72339/qanon-is-a-nazi-cult-rebranded/

David Sorensen is anti-semitisch
https://bijbelstudie.info/webadmin/varia/david-sorensens-bewijzen-dat-de-pandemie-gepland-werd-met-een-doel/

Desinformatie en publieke onrust is de methode van het fascistische 3e rijk geweest
Mensen tegen elkaar opzetten, de joden de schuld geven. Een beproefde methode, zelfs al in de middeleeuwen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pogrom

Gezinnen die verscheurd raken
Zoon hekelt actievoerende vader Martin Mourik met #HoudJeMondMartin: ‘Zijn kant is gehoord, nu is het mijn beurt’.
https://www.dvhn.nl/extra/Zoon-neemt-afstand-van-actievoerende-vader-Martin-Mourik-met-HoudJeMondMartin-Zijn-kant-is-gehoord-nu-is-het-mijn-beurt-26082855.html

Ruzie in de familie door coronadenkbeelden
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2346866-ruzie-in-de-familie-door-coronadenkbeelden-hoe-ga-je-daarmee-om.html

Vragen, feiten? Check wat je voorgehouden wordt als waarheid

David Sorensen’s Bewijzen dat de Pandemie gepland werd met een Doel

Is er bewijs dat de corona-pandemie gepland is en niet toevallig is ontstaan? Christelijk schrijver David Sorensen is van mening dat dat absoluut het geval is. En voert een lange lijst met volgens hem, door hem, gecontroleerde feiten aan hiervoor.

Vragen, feiten? Check wat je voorgehouden wordt als waarheid

Recent deelden een aantal mensen die ik ken onder meer via Facebook een artikel, een link naar een website, met het verhaal dat de coronapandemie een geplande pandemie was.

De oorsprong van de site is evangelisch-christelijk; het is van de hand van David Sorensen zo bleek. “David Sorensen is een bekende auteur, spreker en ontwerper. Zijn christelijke websites, posters, kaarten, boeken en bijbels onderwijs zijn wijd verspreid.” zo staat op zijn website Ontdek God. Hij is bekend van boeken over onder andere de Evolutietheorie (“Er klopt niks van”), een boek dat wij zelf vroeger ook gekocht hebben en hoewel ik er wel de nodige vraagtekens bij had, de algemene lijn was goed bedoeld. Het was een mooi vormgegeven boek. Wetenschappelijk gezien klopte er helaas het een en ander niet, maar dat terzijde.

Sorensen heeft in Nederland veel volgers. En (dus) ook invloed. Via verschillende Facebookpagina’s, websites en boeken etaleert hij zijn gedachtengoed. Dit gedachtengoed beperkt zich niet tot de verkondiging van het Evangelie maar gaat ook over actuele zaken. Zoals de corona-pandemie. En ook over een nogal duistere kant van zijn gedachtengoed (zie verder).

100% FACT CHECKED
Gecontroleerde feiten vormen de grondslag voor Sorensen’s artikel stelt hij. Hij schrijft er boven namelijk: “100% FACT CHECKED”. In het artikel, te vinden via https://www.stopworldcontrol.com/gepland/ (mirror), schrijft Sorensen er onder: “Alle gepresenteerde informatie kan nauwgezet nagegaan worden in de referenties onderaan de pagina.”.

ZIJN DAT FEITEN?
Onderaan het artikel van Sorensen vindt u inderdaad een lijstje met links naar een aantal artikelen en video’s op youtube. Zijn links naar andere video’s en artikelen die je als bron gebruikt ‘feiten’? Volgens mij niet. Per definitie niet eigenlijk. Het betekent slechts dat je een artikel schrijft met bronverwijzingen. Net als dat ik hier doe. En dat is natuurlijk altijd goed. Zeker als die ook geverifieerd kunnen worden.

Het feit dat de bronnen genoemd worden, wil niet zeggen dat de bronnen die je aanhaalt de waarheid spreken of betrouwbaar zijn. Dat is aan de lezer om te controleren en eventueel een ‘dubbelcheck’ uit te voeren door te controleren of die bronnen wel deugdelijk zijn.

STERKE CLAIM(S) VEREISEN STERKE BEWIJZEN
Dergelijke artikelen maken mij toch altijd een beetje achterdochtig. Wie ‘sterke’ claims doet, moet met ‘sterke’ bewijzen komen. Ik heb het artikel doorgenomen en omdat het te tijdrovend zou zijn om álles na te gaan eerst een steekproef genomen.

Als er, zo is de gedachte, minstens twee of drie claims aantoonbaar onjuist zijn, kun je er gevoeglijk van uit gaan immers dat het hele verhaal als een kaartenhuis inzakt.

Zijn de beweringen die je met een steekproef controleert wél verifieerbare feiten (en niet simpelweg alleen maar bronnen), dan wordt het tijd de rest ook te controleren en er geloof aan te hechten, lijkt mij! Ook daar moet je voor open staan. Ik heb daarom de proef op de som genomen.

* Een Zanger die corona voorspelde in 2013

Sorensen schrijft:

De 2020 coronavirus pandemie werd voorspeld in 2013. In 2013 schreef een muzikant een lied genaamd PANDEMIC. In zijn teksten beschreef hij een wereldwijde pandemie die miljoenen mensen doodt, economieën stillegt en aanleiding geeft tot rellen. Zijn lied beschreef letterlijk tot in detail wat we nu, zeven jaar later, in onze wereld zien. Hij noemde zelfs het exacte jaar van de pandemie: 2020, en het specifieke type virus: een coronavirus.

Het gaat hier over het nummer Pandemic van een artiest onder de naam DR. CREEP. Als ‘factcheck’-link verwijs Sorensen naar (een deel van) de tekst van het nummmer.

Wat zegt de zanger er zelf over? U kunt het lezen op zijn Facebookpagina, ik citeer een klein stukje:

There was already 6 or so coronaviruses in 2012/2013 when the Pandemic song was created and a coronavirus was being talked about a lot at the time. As for mentioning 2020, well 2020-2030 was just significant years to me, as well as many other people that are educated on these esoteric topics. 10 years ago it was said that 2012 was nothing to worry about, it’s 2020-30 to pay attention to. To me, the lyrics are just more of a coincidence than a prediction as I don’t feel I was “trying” to predict anything, I just rapped about what I was watching. [..] To sum it up, in 2012 a coronavirus was always in the news and being talked about, in 2012 people in lectures, interviews, etc were sayin 2012 was nothing to worry about and 2020-2030 people should pay attention to, then we made a track called pandemic and I wrote a bunch of that shit into the track and I happened to say that line yall freaking out over. But you can believe what you want to believe.

Kort samengevat: het nummer is gebaseerd op wat er toen gaande was, uitbraken van andere corona-virussen, gecombineerd met wat hij in ‘esoterische kringen’ zoal las en een jaartal dat tot zijn verbeelding sprak. Het is dus absoluut géén voorspelling. Lees verder op Dr. Creep zijn facebookpagina.

* Chinese virologe en immunologe Li-Meng Yan

Sorensen schrijft over Li-Men Yan het volgende:

In April 2020 vluchtte de Chinese virologe en immunologe Li-Meng Yan uit China weg, en vroeg politiek asiel aan in Amerika. Reden? Ze wilde de waarheid over Covid-19 onthullen. Yan beweert een van de eerste wetenschappers te zijn die gewerkt heeft aan dit nieuwe coronavirus.

Steve Bannon alt right fake news corona breitbart trump
Steve Bannon (cc 2.0 Wikimedia)

Ik keek er van op dat hij deze mevrouw en haar uitlatingen nog durft aan te halen. Mevrouw werkte namelijk voor Steve Bannon. Bannon was de (voormalige) adviseur en campagne-leider van Donald Trump en tevens de grote man achter de ultra-rechtse fake-news site Breitbart.

Het Laatste Nieuws schrijft:

Haar werk werd meteen overladen met bakken kritiek. Bovendien is de paper van Yan nog een tikkeltje verdachter geworden nu blijkt dat de viroloog en de rest van haar onderzoeksteam werkten voor organisaties die werden geleid door Steve Bannon, de voormalige adviseur van Donald Trump.

(lees hier verder)

De DailyMail meldt:

Scientists have slammed the report published on Monday as ‘unsubstantiated’ and said it ‘cannot be given any credibility.’ The study was produced by the Rule of Law Society and the Rule of Law Foundation, sister organisations which Bannon, 66, founded with 50-year-old Chinese fugitive Guo Wengui.

(lees hier verder)

Bannon maakt er géén geheim van dat hij nieuws ‘maakt’. Dat hij mensen en omstandigheden manipuleert want hij heeft daar een ‘hoger doel’ mee. Het is zijn strategie. In de documentaire (een uitgebreid interview met Bannon in filmische setting) “American Dharma” wordt door Bannon zelf duidelijk gemaakt hoe hij omgaat met feiten, het maken van nieuws, etcetera. Hij is er ronduit trots op dat hij zoveel invloed heeft. Zie https://www.npostart.nl/2doc/26-08-2020/VPWON_1296613

Conclusie is hier dan ook dat er sprake is van fake-news, aantoonbaar, en dat deze mevrouw Li-Meng Yan niet kan worden opgevoerd als betrouwbare bron. De ‘feitencontrole’ van Sorensen faalt hier hard.

* vaccin dat het DNA wijzigt?

Sorensen kopt verder: “Het plan: injecteer de mensheid met een vaccin dat het DNA wijzigt” en “20 jaar onderzoek zegt: het vaccin zal het DNA wijzigen”. Bij de laatste opmerking staat een foto van een mevrouw in een doktersjas en ze wordt ook ‘dokter’ genoemd.

Dat is ten eerste een onjuiste vertaling. Zij is ‘Dr.’ oftewel ‘Doctor’. Geen (huis)arts. Waarin is ze afgestudeerd? Wanneer je haar credentials natrekt lees je het volgende:

Dr. Carrie Madej, DO is a Internal Medicine Specialist in McDonough, GA and has over 19 years of experience in the medical field. She graduated from Kansas City Univ Of Medicine Bioscience College Of Osteopathic Medicine medical school in 2001. She is affiliated with Southern Regional Medical Center.

https://www.healthgrades.com/physician/dr-carrie-madej-y7thx

Mevrouw is dus afgestudeerd aan de ‘Kansas City Univ Of Medicine Bioscience College Of Osteopathic Medicine’ in de ostepathie.

Wat is “Osteopathische Geneeskunde” eigenlijk? Volgens Wikipedia: “Osteopathie is een alternatieve geneeswijze, die van de veronderstelling uitgaat dat een verminderde beweeglijkheid van weefsels en structuren in het lichaam een nadelige invloed op de gezondheid heeft. Osteopaten zouden in staat zijn om een dergelijke dysfunctie met hun handen op te sporen en weer beweeglijker te maken. […] In 1997 werd door het Europees Parlement een resolutie aangenomen over de status van de niet-conventionele behandelingswijzen; dit leidde tot wetenschappelijk onderzoek in opdracht van de Europese Commissie (EU COST B4) dat concludeerde dat niet vastgesteld kon worden dat osteophatische behandelingswijzen medisch effectief zijn”.

Mevrouw is dus, plat gezegd, “doctor in de kwakzalverij”. Bedenk hierbij dat in Amerika er heel wat onderwijsinstellingen zijn die diploma’s uitgeven zonder enige waarde. Accreditatie voor deze door haar gevolgde opleiding ontbreekt dan ook voorzover ik kon nagaan.

Zonder blikken of blozen schrijft Sorensen echter over haar: “deze ervaren medische deskundige zegt dat ze tijdens haar medische praktijk meerdere malen heeft waargenomen hoe ziekten werden verspreid door middel van vliegtuigen”. Met andere woorden: naast dat zij een kwakzalver is hangt ze onder andere de samenzweringstheorieën over ‘chemtrails‘ aan..

Verder noemt hij géén bronnen voor de door hem hier aangehaalde “arts”. Maar even naar Google maakt duidelijk uit welk vaatje getapt wordt: de Stg. Vaccinvrij (onder andere). Zie bijvoorbeeld deze link. Opmerkeiljk is dat de Stg. Vaccinvrij meldt dat mevrouw uit Nieuw Zeeland zou komen.

Haar claims zijn echter volstrekt onhoudbaar. Toen de BBC haar om commentaar vroeg liet ze niets meer van haar horen: “We have asked Carrie Madej for comment about these claims, but have received no response at the time of publication.”

Ook hier heeft Sorensen dus duidelijk geen enkele ‘factcheck’ gedaan. DNA kan niet gewijzigd worden door een vaccinatie, de ‘doctor’ is gewoon een kwakzalver en ze wil ook geen verantwoording afleggen voor haar bizarre en boude claims.

Zie ook: https://factcheck.vlaanderen/factcheck/een-mogelijk-coronavaccin-kan-je-dna-niet-veranderen

DRIE MAAL IS SCHEEPSRECHT
Ik heb bij deze dus drie beweringen gecontroleerd en alle drie falen ze. De bronnen zijn in tegenspraak met de claims of simpelweg valse informatie. Maar er is meer in het artikel dat mij een beetje deed fronsen.

EEN DUISTERE KANT…
Zoals ik in het begin zei heeft Sorensen’s gedachtengoed een duistere kant. Wat mij triggerde om even verder te zoeken waren de opmerkingen over Rockefeller, Rothschild, Gates en WHO. Bewerkingen die natuurlijk eveneens onhoudbaar zijn – zie bijvoorbeeld dit eerder door mij geschreven artikel over Gates, de WHO en de anti-vaxxers.

Over de Rothschild Foudation schrijft Sorensen namelijk dat zij in 2017 al een patent op Covid-19 testkits zouden hebben gehad. Deze claim is een afgeleide van een andere claim en onjuist. Wat was gebeurd is dat er testkits voor Sars (die inderdaad al véél ouder zijn overigens) in een rapportage hernoemd waren naar ‘Covid-19’ omdat ze daar voor gebruikt werden. Zie https://www.bbc.com/news/54116326.

Daarnaast schrijft hij een aantal beweringen over over de Rockefeller Foundation. Daar kun je van alles van vinden maar deze aanval is niet voor niets juist gericht tegen deze organisaties.

* Anti-Semitisme

De Rothschild en Rockefeller-families zijn van Joodse oorsprong. En daar komt de aap uit de mouw: Sorensen is een rabiate anti-semiet. Eén en één is twee. Als je al een anti-semiet bent en ergens iets hoort wat je kunt linken aan ‘Joodse’ Rockefellers en de Rothschilds dan móet het wel waar zijn immers?

demonstratie tegen anti-semitismeHet Nieuw Israëlitisch Weekblad noemt Sorensen de ‘Apostel van Jodenhaat’. Ze schrijven: “Op zijn website www. ontdekgod.nl publiceerde Sorensen een ruim zevenduizend woorden lang essay over Israël en Joden waarvan je nekharen overeind gaan staan. [..]

Sorensen daarentegen beheert meerdere Nederlands- en Engelstalige Facebookpagina’s met in totaal bijna dertigduizend volgers en ‘likers’. Vanuit die pagina’s verwijst hij door naar zijn website met het eerder genoemde essay en grijpt de man, die zichzelf omschrijft als profeet en apostel, dagelijks de gelegenheid aan zich negatief uit te laten over Joden of Israël [..]

Ook komt Sorensen met de stelling dat de Joodse inwoners van het moderne Israël geen genetische verbondenheid hebben met de oorspronkelijke Semieten. En volgens hem hebben de Palestijnen die wel. “De onderdrukking van het Palestijnse volk is het ware antisemitisme.” Volgens Sorensen kunnen de Joden de ‘liefde van God’ wel ontvangen, omdat deze niet zou letten op ‘kromme neuzen of keppeltjes’. Die karikatuur maakt Sorensen uiteraard ‘niet vanuit antisemitische beweegredenen’.” – lees het hele artikel hier: https://niw.nl/apostel-van-jodenhaat/

SORENSEN IS DE WEG KWIJT
Niet voor niets kopt Christenen voor Israël dan ook: “David Sorensen is de weg kwijt”. Dat kan ik, gezien het vorenstaande, alleen maar beamen. Niet alleen op theologisch gebied, ook op het gebied van het verkondigen van allerlei onhoudbare en gecontroleerde samenzweringshteoriën.

De claim van Sorensen dat hij zijn beweringen “100% factcheck” zijn, zijn ronduit lachwekkend. Helaas maakt Sorensen hiermee het Evangelie van Jezus Christus, als zelfverklaarde ‘apostel’, ook belachelijk.

Tot slot een oproep… 
Sociale Media heeft veel mooie kanten. Het heeft ook duistere kanten. Er is sprake van veel desinformatie. Deel nooit zomaar iets zonder niet eerst op zijn minst een kleine ‘factcheck’ te doen. Vooral nu! Zeker als Christen. Maak jezelf en bovenal het Evangelie niet belachelijk door onzin, samenzweringstheorieën of jodenhaat te verspreiden. Al direct in het begin van de coronapandemie heb ik mij hier tegen verzet en niet zonder reden. De samenzweringstheorieën nemen groteske vormen aan. Het verwoest relaties (vriendschappen, huwelijken!). Het is het niet waard.

de tegenstander diabolos

Het Gezicht van het Kwaad

de tegenstander diabolosMensen willen het kwaad een gezicht geven. Op dit moment is ‘het kwaad’ vooral de politiek. Bestuurders van het land moeten het ontgelden. Maar ook de pers. Smalend de “Main Stream Media” (MSM) genoemd. Circa tien procent van de mensen gelooft dat de media (Radio, TV, Kranten) en politiek samenspannen in een ‘samenzwering’.

Politicus Gert Jan Seegers van de ChristenUnie kan er over meepraten. Niet dat hij die opvattingen aanhangt maar hij is er wel, net als veel andere politici, het slachtoffer van doordat ze regelmatig bedreigd worden. Rapper Lange Frans zat samen met  ‘graancirkelspecialist’ en complotdenker aan tafel en in een interview dat bol staat van opvattingen waar de gemiddelde Nederlander weinig mee kan fantaseerden ze hardop over het doodschieten van politici:

„Ze gaan allemaal neer”, zei complotdenker Janet Ossebaard deze week in een interview met rapper Lange Frans. Premier Rutte, Geert Wilders, het koningshuis. En natuurlijk voormalig topambtenaar Joris Demmink. (NRC)

De commotie die ontstond was niet gering. Maar de bijval die men kreeg, vooral op Twitter, vond ik zeer opmerkelijk. De angst slaat je om het hart. De demonisering van mensen in bepaalde posities en functies loopt volledig uit de hand. Herinneren we ons Pim Fortuyn nog? in de ogen van veel mensen was hij ook een ‘gezicht van het kwaad’, indertijd vooral in de ‘linkse kringen’ en het eindresultaat was dat hij daadwerkelijk werd vermoord.

Wat is er toch aan de hand?

Op dit moment is er in de maatschappij veel wantrouwen, onrust en ontrevredenheid. De politiek, “big pharma”, journalisten, maatschappelijke ontwikkelingen (“zwarte piet”-discussie), corona, enzovoorts. De anti-vaxxers pakken hun momentum en weten bij veel mensen angst in te boezemen met de meest bizarre aantijgingen aan het adres van de makers van corona-vaccins.

Daarnaast is er al jarenlang in de politiek een polariserende beweging waarneembaar; de ‘ruk naar rechts’ (PVV, FvD) kan niemand ontgaan zijn. Maar ook de linkse politiek wordt meer extreem. Er zijn allerlei vraagstukken die maar niet opgelost lijken te kunnen worden.

En dat is maar het topje van de ijsberg natuurlijk. Mensen zijn ontevreden over hun situatie in allerlei opzichten; de huren zijn te hoog, huizen te duur, krapte op de woningmarkt, energietransitie en zorg. Allemaal hete hangijzers.

Als dat soort problemen in je leven spelen die je zelf niet kunt oplossen is het niet zo vreemd dat je gaat zoeken naar een oorzaak. De onvrede wil je duiden, een schuldige aanwijzen. Sommigen gaan daarin heel ver zoals ik eerder aanhaalde. Eén op de tien Nederlanders gelooft op dit moment in bepaalde vormen van ‘samenzweringen’ tegen de bevolking.

Het Gezicht van het Kwaad?

Het Kwaad was, in vroeger tijden, heel eenvoudig te duiden. Toen Nederland nog een christelijk land was (grotendeels), was de satan de verpersoonlijking van het kwaad. Zo kennen we hem uit de Bijbel, als “de tegenstander” en de kracht die mensen “naar de hel” wil sleuren. Letterlijk en figuurlijk.

Terug, achter mij satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. (Matteüs 16:23)

Dat is wat de tegenstander, het kwaad, wil: de mens van God afbrengen. Dat is inmiddels in Nederland aardig gelukt. De overgrote meerderheid van de Nederlanders gelooft niet meer in de God van de Bijbel. Maar dat zorgt wel voor een ander probleem. Men moet dan het kwaad dat hen overkomt een gezicht geven. Waardoor hebben ze het dán moeilijk in het leven? Waardoor zijn er tegenslagen zoals werkloosheid, ziekte, geldgebrek? Wie doet hen dat aan?

Als er dan iemand komt die dit weet te ‘duiden’ met behulp van een samenzweringstheorie dan heeft ‘het kwaad’ opeens een gezicht gekregen. Ook als het volstrekt onbewezen is en tegen elke wetenschappelijke waarneming of waarheid in gaat. En accepteert men het met graagte.

Het valt mij dan ook op dat mensen die dergelijke ideeën aanhangen dit doen met een bijna religieus fundamentalistisch fanatisme. Zij zijn ‘de verlichten’ die De Waarheid in pacht hebben en iedereen die dat niet onderschrijft wordt uitgelachen, beledigd ja zelfs met de dood bedreigd. En ook dat is niet verwonderlijk. Elk mens heeft een neiging naar het religieuze. God heeft afgedaan. Maar het kwaad, het onheil dat je overkomt, niet. Dus? Welkom “kwade samenzwering”… het Kwaad heeft een nieuw gezicht gekregen.

Het Kwaad is in zijn opzet geslaagd, verdeelt mensen onderling en zet ze tegen elkaar op en dat niet alleen in ons land. Het Kwaad wordt in de Bijbel ‘diabolos‘ genoemd. Dat betekent

 • vatbaar voor laster, lasterlijk, vals beschuldigend, een lasteraar, valse aanklager, lasteraar

De ‘samenzweringstheorieën’ die we onder andere voorbij horen komen met betrekking tot corona en veel andere zaken zijn precies dat. Laster, valse beschuldigingen en als aanhanger er van heb je je vatbaar voor deze laster getoond. Mijn advies is: hou je er verre van. Je bent in- en onder een verkeerde invloedssfeer als je je hiermee inlaat.

corona pandemie waar is god

Gebedsgenezing “op afstand” bij Opwekking

De Opwekkingsconferentie ging niet door dit jaar. Want: door corona is het dit jaar niet mogelijk. “Maar voor God is op afstand genezen geen enkel probleem”, aldus Kees Goedhart. Samen met David de Vos en Martin Koornstra leidde hij vanavond de genezingsdienst. Op afstand bad het trio voor tientallen zieke mensen die vanachter hun beeldscherm de gebeden in ontvangst namen. – CIP.

corona crisis ziekte genezing

 

Laat dit eens op u inwerken. Opwekking kon niet doorgaan. Door een ziekte. Een pandemie. Maar, zo claimt men, “God geneest op afstand”. Ziet u de discrepantie?

Met alle respect voor iedereen die gelooft in genezings-bedieningen, maar.. als door een ziekte, welke God beweerdelijk op afstand kan genezen, een conferentie niet door kan gaan, klopt de leer over ‘gebedsgenezing’ dan wel? Immers: waarom zou men dan niet gewoon “op afstand” alle corona-patiënten hebben kunnen genezen, enkele maanden geleden? Dan had de conferentie gewóón door kunnen gaan. Sterker nog: dan waren de mensen massaal naar Opwekking gekomen – want dan hadden mensen kunnen vaststellen dat deze gebedsgenezers met hun leringen de Waarheid hadden gesproken. Massa’s mensen zouden van de waarheid overtuigd zijn geraakt. Of op zijn minst zéér nieuwsgierig zijn geworden.

Te triest voor woorden!

Martin Koornstra, Kees Goedhart, David de Vos. Het zijn mannen die de ‘genezingsbediening’ hebben. Althans, volgens hen zelf. Maar tijdens de corona-crisis, die nog steeds gaande is, hielden ze in de pers wijselijk hun mond. Omdat zij diep van binnen óók wel weten dat wat zij verkondigen een leugen is. Een leugenachtige leer, die geen stand kan houden. Voor de uitbraak van corona hoorde je regelmatig, met name van Koornstra, via onder andere de website van CIP. Maar toen deze pandemie toesloeg was het opeens afgelopen met de ‘genezingsclaims’. Om nu, nu corona weer langzaamaan verdwijnt, mensen het ‘gebedsgenezings-verhaal’ weer op de mouw te spelden?

Het is te bizar voor woorden dat de conferentie niet door kan gaan wegens een virale ziekte, waarover geen ‘genezing’ wordt uitgesproken, en men vervolgens verhaalt van wonderen en tekenen, genezingen van de meest ernstige aandoeningen.

Persoonlijk geloof ik niet in dit ‘gebedsgenezingsmodel’. En daar zijn talloze goede redenen voor. Het niet door laten gaan van Opwekking wegens corona toont overduidelijk het failliet van de gebedsgenezingstheologie. Dat deze theologie geen stand kan houden mag hiermee afdoende bewezen worden geacht. Maar mocht u nog twijfelen. Ik noem een aantal ziekten die nog nooit door gebedsgenezing zijn genezen: diabetes (volksziekte nummer één!), hartfalen, kanker, multiple sclerose, en vele andere medisch objectiveerbare ziekten. Iedereen die beweert dat deze ziekten wél genezen zijn daag ik uit met medisch onderbouwd bewijs hiervoor te komen. Er zijn door de jaren heen zó veel onderzoeken naar gedaan en elke keer is de conclusie: gebedsgenezing heeft niet (aantoonbaar) bijgedragen aan genezing.

Geloof ik niet in wonderen?

Oh ja, zeker wel. Er gebeuren dagelijks wonderen. Als dat nodig is. God kan bijvoorbeeld een wonder of een wonderlijke situatie gebruiken om mensen tot geloof te brengen. Daar ben ik van overtuigd. Maar die wonderen en tekenen zijn niet zomaar even “op afroep” beschikbaar omdat de “gebedsgenezers” het willen of “proclameren”.

We moeten ons zéér goed beseffen: ons lichaam is ‘onder de vloek’. We zijn sterfelijk. Dat sterven komt vaak door ziekte. God heeft ons helemaal nergens beloofd dat wij, ook als christenen niet, hier op aarde een áárdse zegen zouden ontvangen in de vorm van gezondheid, voorspoed, geld en geluk. De wonderdoeners, vaak ook aanhangers van het “welvaartsevangelie” en “kingdom-now” leringen zijn door een simpel maar zeer kwaadaardig virus op hun nummer gezet. Het is te hopen dat ze dat nu éindelijk eens beseffen. Maar mochten zij het zich niet beseffen en nog steeds in hun eigen leugens geloven, dan hoop ik toch dat op zijn minst hun volgelingen het nu zullen zien…?

Lees hier verder over gebedsgenezing

 

 

De “Corona-Samenzwering” (Video)

Bill Gates wil iedereen verplicht vaccineren. Hij is immers de grootste particuliere sponsor van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en heeft ook een patent op het coronavirus?

> Dowload de tekst in PDF (Stg. Yarah)

Feiten schijnen mensen niet te interesseren

Anti-vaxxers, rechts-nationalisten, linkse anarchisten en zelfs christenen schijnen elkaar te hebben gevonden in de opvatting dat er een ‘wereldwijde samenzwering’ is en delen elkaars berichten en beïnvloeden zo de mensen. Sommige politici doen hier, vanuit opportunistische belangen, ook van harte aan mee.

Maar klopt het? Is er sprake van criminele georganiseerde desinformatie door de media? Is er sprake van een georganiseerde samenzwering door de overheden, via onder andere de VN en WHO, gesteund door mensen als Bill Gates, de op één na grooste sponsor van de WHO, met als doel de mensen te onderdrukken en van hun vrijheid te beroven?

De berichten op de sociale media zoals Facebook en Youtube maar ook via WhatsApp en Twitter rollen over je heen. Nu is het over corona. Straks weer over iets anders. Kern is altijd: er is één grote wereldwijde samenzwering tegen de burger gaande. En de ‘mainstream-media’ doen hier aan mee, ze liegen en bedriegen de burger.

Onafhankelijke nieuwsberichten en video’s worden, zo claimt men, verwijderd van Youtube en Facebook omdat die niet toestaan dat mensen kritisch zijn en zelf onderzoek doen! Deze video is (echter) ook een kritisch, onafhankelijk, geluid. Vanuit de Bijbelse optiek kijken we naar de ideeën die op social media gedeeld worden door anti-vaxxers, rechts-radicalen, linkse anarchisten en zelfs christenen.