Een treurige situatie in ons Land

Er is een treurige situatie in ons land ontstaan. Waar zijn we in terecht gekomen? En hoe is dat zo ontstaan? Net als heel veel andere Westerse landen. Geweld, verzet tegen de overheid, elkaar de maat nemen en beledigen. Ook als gelovigen. Wat is er toch aan de hand?

Ons land is zo langzamerhand in een treurige toestand terecht gekomen. En de reden er voor is eenvoudig te duiden.
De Bijbel - onderzoekt de Schriften

1 Hoor het woord van de HEERE, Israëlieten, want de HEERE heeft een rechtszaak met de inwoners van dit land, omdat er geen trouw, geen goedertierenheid en geen kennis van God in het land is.
2 Vloeken, liegen, moorden, stelen en overspel plegen zijn wijdverbreid; bloedbad volgt op bloedbad.
3 Daarom treurt het land, en ieder die erin woont, verkommert, met de dieren van het veld en de vogels in de lucht. Zelfs de vissen in de zee worden weggenomen.
4 Maar laat niemand een rechtszaak voeren, laat niemand een ander ter verantwoording roepen, want uw volk is als zij die een priester aanklagen.
5 Daarom zult u overdag struikelen. Zelfs de profeet zal ‘s nachts met u struikelen, en Ik zal uw moeder uitroeien.
6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal Ik ook uw kinderen vergeten. (Hosea 4:1-6)

De vechtpartijen die men aangaat met het gezag, zoals tijdens de recente rellen in Rotterdam maar ook in Den Haag, Leeuwarden en andere steden laten het zien. Onvrede, boosheid, vechten ‘voor de kick’, vloeken, liegen zelfs moorden. Ook in andere landen zien we dit.

Vlaamse Strijdvlag (Nationalisme)
Vlaamse Strijdvlag bij demonstranten. Beeld: livestream RT France

Vandaag (was er) een demonstratie in Brussel, waar 35.000 betogers door de stad trekken en de zaak uit de hand loopt:

“Aanvankelijk verliep het protest vreedzaam, maar de sfeer wordt nu grimmiger. De politie heeft het waterkanon en traangas ingezet.” (112Vandaag).

Op de beelden van de live-streams zien we de (nationalistische) “Vlaamse strijdvlag”. Nationalisten nemen ook in ons parlement geen blad (meer) voor de mond. Recent nog bedreigde Pepijn van Houwelingen van het Forum voor Democratie een andere parlementariër met “tribunalen” en de woorden: “Uw tijd komt nog wel”.

Onder het pseudoniem Vossius schreef hij [van Houwelingen] een duister essay vol bewondering voor Hitlers Derde Rijk. Dat ontdekte NRC. Zweepslagen voor iemand die mensen lastigvalt op straat. Bankiers ophangen wegens wanbeleid, „onder luid gejuich van de bevolking”. Discriminatie van etnische minderheden om het groepsgevoel bij de meerderheid te bevorderen. (Welingelichte Kringen)

De demonstraties in Nederland worden regelatig ‘gekaapt’ door hooligans én nationalisten. Maar ook de discussies op sociale media als Facebook en Twitter zijn vaak walgelijk van toon. Steun voor van Houwelingen, zijn partijleider Baudet’s holocaustvergelijkingen en de rellende nationalisten en hooligans wordt openlijk uitgesproken.

De invloed van de nationalistische en neo-fascistische groepen gaat ver. Ook in kringen van aanhangers van ‘samenzweringstheorieën’ bijvoorbeeld. En deze invloed is ook terug te vinden in de Christelijke samenzweringstheorieën.

Zo zag ik deze week een interview op een Youtube-kanaal waarin de geïnterviewde onomwonden toegaf zich te baseren op de Protocollen van Sion en interviewer en geïnterviewde lieten duidelijk merken “anti-semitisch” te zijn. Dit “kan allemaal” in ons land. Het is een teken aan de wand. Zó diep zijn we inmiddels (weer) gezonken!

Het komt door Den Haag!

Er zijn er die menen dat dit allemaal ‘aan de politiek’ te danken is. Het is allemaal de schuld van Rutte en De Jonge, zo claimt men.

Mensen verwijzen naar “de corona-maatregelen”, mensen zijn boos vanwege allerlei politieke schandalen. Natuurlijk zijn dat zaken waar je iets van kunt en mág vinden. Alleen moet je je wel afvragen of je het gedrag van hooligans, nationalisten e.a. moet gaan goedpraten onder het motto “want coronamaatregelen”?

Wat zegt de Here via de profeet Hosea? Dit: “laat niemand een ander ter verantwoording roepen”. En dat heeft een reden. Je bent namelijk altijd, en dan ook áltijd, in de eerste plaats zélf verantwoordelijk voor de situatie waarin je je bevindt.

Dan heb ik het niet over omstandigheden als waarin er sprake is van natuurgeweld of een overheid die je vervolgt. Maar wanneer je je verzet tegen redelijke maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid, wanneer je je bedient van leugen, bedrog en geweld, dan betaal je daar een prijs voor – zo leert de Bijbel ons.

Maar ook als je jezelf daar niet van bedient maar wél als uitgangspunt de meningen en opvattingen neemt van hen die dat wél doen ben je net zo goed medeverantwoordelijk, medeschuldig. Je bent dan een “enabler” (iemand die iets mogelijk maakt). Immers iemand als een Baudet of van Houwelingen zou niet in de kamer staan en zijn gal daar spuwen, zijn bedreigingen en leugens, als er niemand op ze stemde?

“Daarom treurt het land, en ieder die erin woont, verkommert, met de dieren van het veld en de vogels in de lucht.” — alles en iedereen lijdt onder het wangedrag. Onder de wetteloosheid en de afkeer van God en Zijn Woord. Mensen roepen het over zichzelf af wanneer zij wangedrag etaleren dát er problemen komen.

Boosheid bij Christenen

Ik werd al meerdere malen getroffen door de boosheid van mensen die zich als christen profileren op Sociale Media en hoe ze op de sociale media zelfs andere broeders en zusters de maat nemen.

Ook ik heb meerdere malen zeer kwetsende, beledigende en bedreigende emails en berichten ontvangen. Van mensen die zich ‘broeders en zusters’ noemen. Terwijl de Here zegt: “laat niemand een ander ter verantwoording roepen”. In welke zaken? Juist in dit soort zaken!

Gaat het over leugens of dwalingen verkondigen of het Woord van God geweld aan doen dan mogen we zeker een ander bevragen of zelfs ter verantwoording roepen. Maar gaat het over iets als de volksgezondheid of politiek, wat heeft dat met God’s Woord te maken?

Daarom Treurt het Land

Wat is de oorzaak van dit alles? Waarom treurt het land? Een treurige situatie in ons Land is ontstaan omdat we niet luisteren naar God’s Woord. Hosea 6:10 zegt namelijk: “Zij zullen eten, maar niet verzadigd worden, hoererij bedrijven, maar zich niet uitbreiden, want zij hebben nagelaten de HEERE te vereren.”.

De ellende waarin veel mensen, veel landen, zich in bevinden maar ook niet in de laatste plaats kerken en gemeenten heeft maar één reden: “zij hebben nagelaten de HEERE te vereren”.

In Psalm 32, uit het Liedboek voor de kerken, vers 5 staat:

Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen;
Maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen,
Ziet zich omringd met Zijn weldadigheên.

Als land, als volk, hebben we God verlaten. Maar ook de kerk(en) hebben God verlaten, dat is de Profeet die ‘struikelt’ in de nacht. Zij die het Profetische Woord zouden moeten verkondigen hebben dit Woord bij het vuilnis gegooid. Dát is de situatie waarin we ons bevinden.

We hebben daadwerkelijk “smart op smart” te vrezen. Want als wij God niet willen kennen, kent Hij ons niet, ziet niet meer naar ons om. Daar hebben we, door afscheid te nemen van God en Zijn Woord, zelf voor gekozen. De enige oplossing voor veel van de problemen die we hebben is als we ons als volk, als land, bekeren en weer naar God’s Woord, bron van kennis, gaan leven. Want alleen dán kan een mens, een gemeente of kerk of zelfs een heel volk dienen als Priester.

Verwerpen van Kennis

Het is niet alleen de kennis van God’s Woord die verworpen  wordt. Kennis in zijn algemeenheid wordt verworpen. Mensen verwerpen de wetenschappelijke ontdekkingen met een simplistisch statement: “ik doe mijn eigen onderzoek”.

ik doe mijn eigen onderzoekWetenschappers die tientallen jaren zich verdiept hebben in zeer moeilijke onderwerpen worden met één “youtube filmpje” of een meme(!) afgeserveerd. Het antwoord daarop wat je regelmatig op sociale media ziet is hier naast te zien.

Vraag je eens af.. waaróm verwerp jij de door God gegeven kennis in Zijn Woord maar óók de mogelijkheid die hij de mens gegeven heeft om zijn of haar hersenen te gebruiken om problemen op te lossen? We zijn toch niet een paar domme apen met zijn allen?

Is dat geen verzet tegen het dénkvermogen dat wij als mens, als énige soort op deze aarde, hebben ontvangen? De mens was oorspronkelijk naar het beeld van God geschapen. Dénken, nádenken, is één van deze eigenschappen die wij van God hebben gekregen. Oplossend vermogen. En dat verwerpen we. Oók als christenen nota bene!?

Hosea 4:6 zegt “Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal Ik ook uw kinderen vergeten.”

God is rechtvaardig. Wie weigert zich aan Zijn goede voorschriften te houden, wie weigert Zijn Woord serieus te nemen, wie weigert de door Hém gegeven kennis en kennisvergarende eigenschappen en oplossend vermogen te accepteren die kán Hij verder ook niet meer helpen. Dan laat Hij ons, onze kerken, gemeenten én ons land aan ons lot over. De gevolgen er van zien we inmiddels.