Dopen met de Heilige Geest en met vuur?

afb. De Heilige Geest neerdalend als een duif

Het is (bijna) pinksteren, de geboorte van de Gemeente van Jezus Christus wordt herdacht. Bij het dopen met de Heilige Geest waren er ‘tongen als van vuur’. En veel mensen denken dat dopen met geest en vuur daarom te maken heeft met de uitstorting van de Heilige Geest.

In de Bijbel lezen we dat Johannes zegt:

Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur”. (Matteüs 3:11, Lucas 3:16)

In Opwekkingsliederen (bijvoorbeeld Opwekking 222, Opwekking 467) wordt ook regelmatig over het ‘vuur’ gezongen. In de pinksterbeweging geen onbekend verschijnsel. Bijvoorbeeld lied 545 uit de “Glorieklokken”, een bundel die veel in de pinksterbeweging werd gebruikt voordat Opwekkingsliederen in de mode kwamen, wordt ook gezongen “Zend het Vuur neer!”.

Dopen met vuur

Het zijn liederen die ik niet meezing. Want wat is dopen met vuur? Lied 222 in Opwekking zegt:

O Heer, heb dank, ‘k mag toch de Uwe zijn
Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein
Doop mij met vuur
Opdat ‘k mij niet meer schaam
‘k Wil leven Heer, tot eer van Uwe naam

In Markus 9:47-50 (HSV) lezen we over vuur het volgende

En als uw oog u doet struikelen, werp het dan uit; het is beter voor u met één oog het Koninkrijk van God in te gaan dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Want iedereen zal met vuur gezouten worden en ieder offer zal met zout gezouten worden. Het zout is goed, maar als het zout zoutloos wordt, waarmee zult u het smakelijk maken? Heb zout in uzelf en leef met elkaar in vrede.”

En in 1 Petrus 1:7 lezen we:

opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.”

Denk ook eens aan 2 Koningen 1:10-14. Het beeld zal duidelijk zijn denk ik.

Dopen met vuur heeft niets te maken met de Heilige Geest maar alles te maken met oordeel. Zowel in het Oude Testament als het Nieuwe Testament is vuur vernietigend; het is een beeld van hoe de zonde verteerd en verbrand wordt.

Dit “vuuroordeel”, de vernietiging van de zonde, is op Christus gekomen en doordat wij geloven in Hem en met Hem begraven en opgestaan zijn in de doop (“geboren uit water en geest”, Joh. 3:5-7) delen wij in deze loutering, zijn onze zonden geoordeeld en verbrand.

Een misvatting die je ook terug ziet in bijvoorbeeld de Rooms Katholieke Kerk, die leert dat mensen na hun dood ‘in het vagevuur’ terecht zouden komen, “een tussentoestand waarin de zielen gereinigd worden totdat ze de hemel kunnen binnengaan.” (Wikipedia).

Nergens leert de schrift dat de gelovige nog een doop met vuur krijgt of dat dit noodzakelijk zou zijn, integendeel. Het is een grote misvatting.

Het enige dat we lezen is dat ons werk geoordeeld zal worden en “gelouterd”: “Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.” (1 Korintiërs 3:10-15).

Dopen met de Heilige Geest en vuur

Dopen met de Heilige Geest

De doop met de Heilige Geest vindt plaats zodra een mens tot geloof komt in Christus. Vanaf dat moment komt de Heilige Geest in de mens wonen.

Hebt u de Heilige Geest ontvangen, toen u ging geloven?’ vroeg hij. ‘Nee,’ antwoordden zij. ‘Wij hebben daar nog nooit van gehoord. Wat is de Heilige Geest?’ (Handelingen 19:2, HTB)

De Here Jezus heeft gezegd:

want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.” (Handelingen 1:5, HSV)

Dat is de doop die een christen ontvangt op het moment van de wedergeboorte. Een ‘doop met vuur’ is niet aan de orde.

__
Zie ook:

Print Friendly, PDF & Email