Tag: Doop

Wat betekent Goede Vrijdag?

Op Grote verzoendag, Jom Kippoer, vragen joden aan God vergiffenis voor de fouten die zij hebben gemaakt. In de tijd van de Tabernakel en de Tempel ging dit gepaard met offerdiensten zoals bijvoorbeeld Grote Verzoendag. Op Goede Vrijdag herdenken we het offer van Jezus, dat Hij aan het kruis stierf voor de zonde. Hoe zit …

Lees verder ..

Overdopen of geloofsdoop?

Het afgelopen weekend is één van onze dochters gedoopt, samen met haar vriend (binnenkort haar man want ze gaan trouwen). Een feestelijke gebeurtenis. De doop vond plaats in open water, aan het Paterswoldsemeer in Groningen. Misvattingen over de doop Eén van de misvattingen over de doop is dat het, in sommige gevallen, een ‘overdoop’ is. …

Lees verder ..

Amish on Break

De Amish is een Amerikaanse geloofsgemeenschap die niet doen aan ‘moderne’ zaken als Televisie, smartphones, auto’s en computers. Zij leven een eenvoudig leven, werken hard, en zijn ‘streng gelovig’. Een schitterende, met respect voor de achtergronden van de jongeren, gemaakte documentaire over jonge Amish die “de wereld gaan proeven”. Een gewoonte binnen de Amish-cultuur (dat …

Lees verder ..

Kinderdoop: de denkfout

De meeste aanhangers van de verbondsleer, simpel gezegd: het Calvinistische model zoals ondermeer weergegeven in de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB), onderschrijven en praktiseren de kinderdoop. De doop van het kind wordt gezien als de ‘inlijving’ in “het verbond” op dezelfde manier als dat de kinderen van Israël door de besnijdenis deel werden van het oude verbondsvolk …

Lees verder ..

Begin van de kinderdoop

Op het Bijbelforum is  een discussie over de oorsprong van de zuigelingen- of kinderdoop. Niet over de vraag “wie heeft er nou gelijk” maar: Wannéér is men daar mee begonnen? Een aantal zeer interessante bijdragen zijn er geplaatst. Natuurlijk komt de Didache voorbij: het oudste Christelijke geschrift (ca. jaar 100) welke de doop beschrijft als …

Lees verder ..

De eerste stap zetten? Over Gods Verkiezing.

Dat Gods verkiezing en de verantwoordelijkheid van de mens twee zijden van de medaille zijn, vind ik een mooi beeld dat ik ook gebruik. Alleen: mijn teleurstelling is dat evangelische voorgangers in preek en geschrift de beslissende stap door de mens laten zetten. – Ds. J.M.D. de Heer, predikant Gereformeerde Gemeente. (ND, link niet meer …

Lees verder ..

De Doop: discipelschap

In het artikel “Paulus en de doop” kwam al naar voren dat dopen betekent dat men ‘een discipel’ of ‘leerling’ wordt van degene die doopte. Dit is een gegeven dat we tevens kunnen afleiden uit het Nieuwe Testament. Discipelen In Handelingen 19:1 lezen we over ‘ongeveer 12 mannen’ die ‘discipelen’ werden genoemd. Zij waren gedoopt …

Lees verder ..

Paulus en de doop

Het eerdere artikel over de ‘doopformule’ zorgde er voor dat mijn oog viel op het volgende gedeelte uit de 1e brief aan de Korinthiërs: 1 Korinthe 1:17 “Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, en dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus …

Lees verder ..