Tag: Doop

Amish on Break

De Amish is een Amerikaanse geloofsgemeenschap die niet doen aan ‘moderne’ zaken als Televisie, smartphones, auto’s en computers. Zij leven een eenvoudig leven, werken hard, en zijn ‘streng gelovig’. Een schitterende, met respect voor de achtergronden van de jongeren, gemaakte documentaire over jonge Amish die “de wereld gaan proeven”. Een gewoonte binnen de Amish-cultuur (dat …

Lees verder ..

Kinderdoop: de denkfout

De meeste aanhangers van de verbondsleer, simpel gezegd: het Calvinistische model zoals ondermeer weergegeven in de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB), onderschrijven en praktiseren de kinderdoop. De doop van het kind wordt gezien als de ‘inlijving’ in “het verbond” op dezelfde manier als dat de kinderen van Israël door de besnijdenis deel werden van het oude verbondsvolk …

Lees verder ..

Begin van de kinderdoop

Op het Bijbelforum is  een discussie over de oorsprong van de zuigelingen- of kinderdoop. Niet over de vraag “wie heeft er nou gelijk” maar: Wannéér is men daar mee begonnen? Een aantal zeer interessante bijdragen zijn er geplaatst. Natuurlijk komt de Didache voorbij: het oudste Christelijke geschrift (ca. jaar 100) welke de doop beschrijft als …

Lees verder ..