Vernield Regenboogbankje, Christenen en Homoseksualiteit

Homoseksualiteit is onder christenen nog steeds een heet hangijzer. Laat staan andere seksuele geaardheden of opvattingen over gender vertegenwoordigd door de ‘regenboog’-gemeenschap.

Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.” – Romeinen 13:8

Op dit blog heb ik al een paar keer iets gepubliceerd over homoseksualiteit en transgenders. Er is vanuit de Bijbel, in mijn ogen, veel meer over te zeggen dan veel orthodoxe christenen over het algemeen doen.

homohuwelijk gelijk geslacht bijbel

Heel vaak gaan we als christenen heel erg kort door de bocht. Er worden even een paar bijbelteksten aangerukt en klaar: “ons gelijk” is bewezen. Doen we daarmee onze mede broeders en zusters, laat staan onze naasten, wel recht? Of maken we daarmee heel veel mensen kapot, zelfs zodanig dat ze alleen de dood nog als uitweg zien?

Vernieling Regenboogbankje onder verwijzing naar de Bijbel?

De website Nieuws Uit Kollum plaatste op 18 mei 2023 een bericht waarin valt te lezen:

Sinds oktober 2020 is gemeente Noardeast-Fryslân officieel een Regenbooggemeente. “De gemeente wil een veilige en gastvrije gemeente zijn voor al onze inwoners en bezoekers. Vooral ook voor de kleurrijke LHBTI+ gemeenschap”, vertelt Joanneke Romkema, voorzitter van de Regenbooggemeentewerkgroep. In Kollum is als teken hiervan, na Dokkum, een tweede regenboogbankje in de gemeente geplaatst.

Slechts een dag later werd het bankje totaal vernield aangetroffen. Daarbij had de dader op de grond gespoten: “Gay = Niet OK” en “Gen. 9:113”. Wat met die verwijzing bedoeld wordt, is onduidelijk immers dat schriftgedeelte bestaat niet. Wellicht dat men bedoelt Gen. 9:1-13, maar in hoeverre dat relevant is?

Op Coming Out Day onthulde wethouder Rebecca Slijver twee regenboogbankjes, zo laat de website van Noardeast-Fryslân weten. De gemeente Noardeast-Fryslân “wil een veilige en gastvrije gemeente zijn voor alle inwoners en bezoekers”. Ook voor de LHBTI+ gemeenschap. “Elk minsk is moai en bysûnder. Elk docht der ta. En eltsenien is frij om te wêzen wa’t hy of sy is.” aldus de wethouder.

Kennelijk is zoiets voor veel mensen een brug te ver. Ook de Leeuwarder Courant deelde het bericht over de vernieling op Facebook. De reacties op sociale media waren over het algemeen, in mijn ogen, vreselijk. Diverse mensen gingen los over wat ze “het woke gedoe” noemen:

Tja… Velen worden geïrriteerd en zijn er klaar mee dat ‘t hele lhbtq gebeuren bij iedereen door de strot wordt geduwd.

En je leest opmerkingen als:

Je moet iedereen in zijn waarde laten maar je moet problemen ook niet gaan opzoeken. Dat hele woke gebeuren gaat averechts werken.

Dat beledigen hoeft niet en heeft totaal geen zin maar een regenboogbankje gaat ook te ver vroeger waren ze groen bruin of zwart ook prima!!!

Beide opmerkingen gebruiken het woordje ‘maar’. Door dat woord te plaatsen is het een ontkenning van wat er voor staat. Vroeger werd mij al geleerd: “Maar is eigenlijk Nee zeggen”. Mensen zeggen dus feitelijk niets anders dan dat het plaatsen van zo’n bankje “problemen opzoeken” is en dat “een regenboogbankje te ver gaat”.

Mensen die worstelen met hun geaardheid, zoals homoseksualiteit, willen graag een stukje erkenning. Dat er ook aandacht en begrip voor hen is. Ze krijgen van de gemeente een bankje als teken voor anderen dat zij bestaan en gezien mogen worden. Als teken dat de gemeente wil instaan voor hun veiligheid. Een bankje waar niemand last van heeft – integendeel. Reactie? Vernieling en victim blaming (middels goedpraten van de vernieling op social media).

De door de gemeente beoogde acceptatie en veilige leefomgeving lijkt ver weg te zijn. Maar ook onder Christenen is dit, zo blijkt, nog steeds heel ver weg soms.

Christenen en Homoseksualiteit

Het is heel naar te zien dat Christenen zich, op Sociale Media, uitspreken ‘tegen’ homoseksualiteit op een manier die weinig liefdevol en zeer veroordelend is. Soms zit dat in de hele kleine details in een uitspraak. Op Twitter zag ik een bericht van iemand voorbijkomen met de volgende tekst:

Christenen en Homoseksualiteit Robbert op Twitter

Er ontstond nogal wat discussie door deze tweet (op dit moment meer dan 400 reacties). De strekking van deze tekst is overduidelijk: Matthijs vindt dat mensen zich moeten ‘bekeren van homoseksualiteit’. En de storm aan reacties is kennelijk nog niet genoeg. Want hij gooit de tweet als “promoted tweed” nog maar eens in de herhaling:

Promoted Tweet Matthijs Oosterhuis (@5P_Calvinist) _ Twitter

Ik vind het pijnlijk te lezen wat veel christenen schrijven in antwoord op deze tweet. Waarbij, als je doorklikt naar de tijdlijn van sommige van hen, ik me rot schrik van wat ik daar verder tegenkom; van ‘fatshaming‘ tot aan allerlei samenzweringstheorie. Wat voor signaal geven we als gelovigen daarmee eigenlijk af aan de (seculiere) wereld?

Naar aanleiding van een reactie van mij raakte ik in discussie met de ‘pastor’ (predikant) van “Celebration Church’s Netherlands”, Sebastiaan van Wessem. Je kunt het via de links hier boven allemaal nalezen.

Celebration Church
“Celebration Church is geloven op eigentijdse en praktische manier” [..] ze hebben “passie voor Jezus, zijn woord, zijn familie en zijn missie”. Op de (internationale) website van de Celebration kerken staat:

Celebration Church is an evangelical, interdenominational church with a message of God’s grace for the Tri-Cities and the world. In a non-threatening manner, we encourage every person to seek a relationship with Christ and to become involved in His work of ministry.”

NARWatch Israel schrijft niet erg vriendelijk over de Celebration Church, een internationale groep van kerken:

“yet another of those o-so-tedious, prosperity-driven, biblically-barren, true-gospel-evacuated C3, Hillsong, MTV-like motivational-speaker platforms masquerading as churches”.

Op een “niet bedreigende manier moedigen we elk mens aan een relatie met Christus na te streven”, zegt Celebration Church.

Liefdevol

Wat houdt dat in, als we spreken over mensen met een homoseksuele geaardheid? Omdat Twitter zich niet leent voor een goede uitwisseling van standpunten verwees ik op zeker moment naar mijn artikel over homoseksualiteit en het homohuwelijk.

De reactie van Van Wessem laat zien dat hij geen werkelijke interesse heeft voor andere standpunten en was een regelrechte veroordeling van mensen die anders geaard zijn:

Sebastiaan VanWessem op Twitter - Man en Vrouw Schiep hij hen

Hoewel de predikant spreekt op persoonlijke titel via Twitter, is het toch wel duidelijk dat dit een standpunt is die in zijn gemeenschap gehuldigd wordt, zie ook verder. Het lijkt mij namelijk dat spreken op persoonlijke titel niet betekent dat hij iets op Twitter verkondigt waar zijn kerk niet achter zou staan. Immers, dan zou hij snel zijn baan kwijt zijn want ook predikanten worden tegenwoordig om het minste of geringste ‘gecanceled’.

Van Wessem stelt zonneklaar dat alleen relaties tussen man en vrouw goed zijn, “elke andere vorm van seks niet en is het gevolg van van afgoderij, zoals Rom.1 laat zien.”

Sebastiaan VanWessem op Twitter - liefdevol
Vervolgens schrijft hij over “liefdevolle benadering [..] creëren van een veilige warme plek [..] voor hen die de radicale keuze maken om ondanks hun gevoelens Jezus radicaal te volgen.

Als je dit op je in laat werken is er maar een conclusie. Er is alleen een ‘liefdevolle veilige en warme plek’ ingeval men zijn of haar homoseksualiteit niet praktiseert. Zoals de berijmde Psalm zegt: “Kom, ga met ons en doe als wij” (en anders hoor je er niet bij)?

Iemand met homoseksuele gevoelens en levensstijl “doet aan afgoderij”? Alleen als man en vrouw een (seksuele) relatie hebben is het allemaal goed in de ogen van deze pastor. Mijn tegenwerpingen? Daar weigert hij (meermaals) geen kennis van nemen want dat is “te lang om te lezen” en, zonder het te lezen en bestuderen wordt de conclusie getrokken: “allemaal 21e eeuwse filter op een oude tekst”.

Net als anderen die concluderen dat mijn opvattingen “Disney Christendom” zijn…

Disney Robbert op Twitter

Het is niet te geloven dat mensen dit in de publieke ruimte, wat Twitter ook is, durven te roepen. Hoeveel pijn moet dit wel niet doen bij mensen die anders geaard zijn?

Hij hoopt wellicht mij te kwetsen maar het raakt mij niet dat mensen dit soort dingen zeggen over mijn geloof. Wat mij wel raakt is de onbarmhartige houding die men tegen de naaste aanneemt!

Wil men dan echt terug naar de tijd van Rudolf de Mepsche die (vermeende) homoseksuele mensen op de brandstapel bracht (een illustriatie uit mijn eigen omgeving). Predikanten in vorige eeuwen waren (mede) verantwoordelijk voor het ombrengen van mensen die anders geaard waren (“sodomie”):

De dominee van Faan, Niekerk en Oldekerk in die tijd, Henricus Carolinus van Bijler, liet zich niet onbetuigd in het debat. Hij schreef een pamflet: ‘Helsche Boosheit of grouwelyke zonde van Sodomie’ dat door De Mepsche nauwgezet werd gelezen. Het is niet zeker of De Mepsche handelde uit overtuiging dan wel uit berekening; feit is wel dat hij vervolgens overging tot het arresteren van een grote groep mannen die hij verdacht van sodomie. (Wikipedia).

Het past helaas, bizar genoeg, op een bepaalde wel binnen de opvattingen van sommige hedendaagse charismatische stromingen. Letterlijk “op de brandstapel” zetten zal men niet aanmoedigen, figuurlijk worden homoseksuele mensen wel publiek, en zeker binnen  dergelijke kerken, “op de brandstapel” gebracht.

New Apostolic Reformation (NAR)

In Nederland kennen we de N.A.R.-beweging onder verschillende namen als de Nieuw Apostolische Beweging of het Kingdom Now denken. Het lastige hierbij is dat de N.A.R. geen afgebakende entiteit is. Zo is er geen kerkgenootschap aan verbonden en er zijn geen gemeentes die zichzelf als N.A.R. identificeren of dit op de gevel van hun kerkgebouwen hebben staan. Het is in die zin een ongrijpbare stroming die uitwerkt en doorwerkt, maar niet in een hokje geplaatst kan worden. Toch is de invloed reëel.” schrijft Ds. Roelof Ham op de website van de Stg. Promise.

Verder schrijft hij dat in deze beweging men gelooft: “dat het de taak van de Kerk is om het Koninkrijk van God in de wereld te laten komen en te laten overwinnen. Dan pas komt Christus terug.” en daar past ook de opvatting in dat men gelooft dat “homogenezing” mogelijk is.

De basis van de opvattingen ligt o.a. bij C. Peter Wagner, een man waar ik ergens begin jaren ‘90 al voor waarschuwde overigens. Hij heeft een enorme invloed gehad. Ook binnen baptistenkerken, via onder andere bekende predikers als zijn leerling Rick Warren (“doelgericht leven”) die onder hem zijn doctoraat in de theologie behaalde.

In zijn boek “Dominion! How Kingdom Action Can Change The World” (pg 59), stelt Peter Wagner dat de Dominion-theologie (ook wel  “Kingdom now”-theologie genoemd die we ook bij  Frontrunners tegenkomen) van zijn beweging terug te voeren is op de theoloog R.J. Rushdoony die ondermeer pleit voor “bijbelse doodstraffen”(!) zoals steniging of mensen op de brandstapel brengen voor een breed scala aan vermeende misdaden, waaronder homoseksualiteit, vrouwelijke onkuisheid, godslastering, afgoderij en hekserij.

De NAR-beweging zal, zoals eerder opgemerkt, niet oproepen tot doodstraffen, naar ik hoop, maar de gedachten over het bannen van homoseksualiteit en conversietherapie komen hier wel uit voort.

Een 21e eeuws filter?

Als er iets een modernistische opvatting is van ‘een oude tekst’ is het wel de NAR-beweging.

NAR-apostelen en profeten ontvangen nieuwe openbaringen van God. Ze vestigen de fundamentele regering van de kerk, ten eerste door “te horen wat de Heilige Geest tot de kerken zegt”. Deze nieuwe openbaring wordt door NAR-leiders vaak “tegenwoordige waarheid” of “nieuwe waarheden” genoemd. Apostelen kunnen openbaring rechtstreeks van God ontvangen, of ze ontvangen die van profeten. (Advent Christian General Conference)

Jan_Baptist_van_der_Hulst_-_Koning_Willem_II_en_familie (public domain)

Koning Willem II met zijn gezin. Afb. Public Domain.

Wanneer de claim is dat het doordenken van de vraag hoe de Gemeente van Christus met homoseksualiteit om moet gaan “een 21e eeuws filter” is, hoe moeten we dan kijken naar de opvattingen uit de beweging waarvan een van de pastors mij daarvan beticht?

Is mijn opvatting een 21e eeuws filter op de Bijbel? In mijn optiek is dat niet het geval.

– Tot aan 1986 was homoseksualiteit nog steeds een niet geaccepteerd verschijnsel. Stiekem deden heel veel mensen er wel aan, waaronder zelfs Koning Willem II die daardoor chantabel werd. Er open over zijn was echter not done, laat staan dat er sprake van acceptatie was. Sterker nog, het werd gezien als een “psychische ziekte” en als zodanig was het opgenomen in het DSM-5 handboek.

– de kerken hebben voordat het maatschappelijk geaccepteerd werd nooit over dit onderwerp hoeven na te denken. Pas sinds homoseksualiteit maatschappelijk geaccepteerd werd begonnen binnen de kerken ook homoseksuele mensen langzaam er voor uit te komen dat ook zij deze gevoelens hadden.

Er is dus geen sprake van een 21e eeuws filter op de Bijbel! We gaan er nu pas over nadenken!

De eerste reacties binnen de orthodoxe kerken was dat ze in een conservatieve kramp schoten. Er kwamen boekjes en hulpgroepen over ‘genezing van homoseksualiteit’. Zeer populair in met name charismatische- en pinksterkerken. Deze ‘homogenezing’-praxis is mede aanleiding geweest voor de wetgeving rondom conversietherapie.

Daarnaast zijn er veel kerken en gemeenten waar men stelt dat je wel homoseksuele geaardheid of gevoelens mag en kunt hebben, maar “homoseks” oftwel een relatie aangaan? Dat is een “grove zonde”.

Exegese

Belangrijk in dit alles is de exegese (uitleg) van Gods Woord. Vanuit de charismatische en pinksterbeweing, en beweging zoals de NAR, wordt er enerzijds wel erg losjes met de tekst van de Bijbel omgegaan en anderzijds zeer biblicistisch.

Wanneer iemand zegt “Man en Vrouw schiep hij hen” wordt bijvoorbeeld compleet voorbijgegaan aan het feit dat dit (a) voor de zondeval was en (b) de mens na de zondeval niet meer naar Gods beeld is geschapen maar naar het beeld van de (zondige, in gevallen staat zijnde) Adam en Eva.

Adam was naar Gods evenbeeld geschapen. Dat hield onder meer in dat Adam het vermogen had om vrije keuzes te maken. Hoewel hem een rechtschapen aard was gegeven, maakte Adam een slechte keuze toen hij tegen zijn Maker in opstand kwam. Door dit te doen bedierf Adam het evenbeeld van God in zichzelf. Vervolgens gaf hij deze beschadigde gelijkenis door aan al zijn kinderen, waaronder ook wij zelf (Romeinen 5:12). Tegenwoordig dragen wij nog steeds de gelijkenis van God (Jakobus 3:9), maar we dragen ook de littekens van de zonde. Mentaal, moreel, sociaal en lichamelijk vertonen we de gevolgen daarvan. (Got Questions).

Het probleem van veel orthodoxe, evangelicale en vooral charismatische aanhangers van onder andere de gedachten van de NAR-beweging is dat zij niet begrijpen dat wij bij onze wedergeboorte een nieuwe mens worden, een nieuwe schepping (2 Korinthiërs 5:17-19), in een onveranderd lichaam.

“En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen”

Een nieuwe schepping
Deze nieuwe schepping is uit God en zal terugkeren tot God. Niet de oude mens die u en ik zijn. Die oude mens daalt op een dag af in het graf en zal niet meer zijn. Het is de ‘vernieuwde geest’ die naar God zal terugkeren.

Daarom ook dat de Here Jezus zei dat het lichaam geen invloed heeft op de geest (vgl. Matt. 15:10-20) tenzij er sprake is van “slechte gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, leugen en roddel “.

Wanneer Paulus spreekt over de “knapenschenders” (1 Timoteüs 1:6-11) gaat het precies om die zaken: ontucht en overspel. Wanneer mensen zich daar niet van bekeren gaan zij verloren. Wie echter tot geloof is gekomen is een nieuwe schepping in Christus (2 Korinthiërs 5:17; Galaten 6:15).

Zo ervaar ik steeds weer: als ik het goede wil doen, kan ik het niet laten het slechte te doen. In mijn diepste wezen wil ik heel graag doen wat Gods wet van mij vraagt. Maar ik zie dat mijn doen en laten daarmee volledig in tegenspraak is. Wat mijn verstand wil en mijn lichaam doet, is altijd in strijd met elkaar. De zonde leeft in mijn lichaam. Wat ben ik er ellendig aan toe! Wie zal mij verlossen uit deze vreselijke macht van de dood? Ik dank God dat er een uitweg is door Jezus Christus, onze Here! Om kort te gaan: ik sta met mijn verstand wel achter de wet van God, maar ben in mijn dagelijks leven onderworpen aan de wet van de zonde. (Rom. 7:21-25, Het Boek)

Schepping van de Mens - Creation of Man

Die gebrokenheid van de schepping zien we terug in onze seksuele verlangens, in onze leugens, in onze manier van leven (omgang met de schepping, hebzucht, omgang met de medemensen als in slechte gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, leugen en roddel enzovoorts).

Dat maakt die (lichamelijke) gebrokenheid waarin we leven niet goed maar wel verklaarbaar. Laten we oog en oor hebben voor elkaar. Begrip en liefdevol, echt liefdevol, omzien naar de ander.

Dat betekent niet dat we niet mogen zeggen dat het oorspronkelijk niet zo bedoeld was dat homoseksualiteit voorkomt. Het betekent echt ook niet dat we mensen die anders geaard zijn, eventueel met vrome woorden, kapot te maken. Zeker niet als het broeders en zusters betreft! Maak het “zwakke geloof”, het ‘walmende vlaspitje’ (Mattheüs 12:20) niet kapot! Integendeel, omring zo iemand met liefde, geef steun en zorg dat ze niet in de klauwen van de tegenstander vallen door ze “met de Bijbel om de oren te slaan”.

Neem iemand met een zwak geloof in uw midden op zonder zijn persoonlijke opvattingen te veroordelen. [..] Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf, want ons leven is voor de Here en ook ons sterven is voor de Here. Wij zijn van Hem, in leven en dood. [..] Hoe durft u dan een andere gelovige te veroordelen of op hem neer te kijken? Wij zullen ieder voor zich voor Christus terecht moeten staan. (Rom. 14:1-12, Het Boek)

We zijn allemaal gebroken mensen. Pas als Christus terug komt om ons tot zich te nemen zullen we in onze nieuwe, perfecte en verheerlijkte staat zijn. Tot die tijd gaat het ons niet aan om een ander te veroordelen op grond van zijn of haar ‘eten en drinken, feesten die gehouden worden, enz’.

Daaronder valt, niet naar de letter maar wel naar de geest van dit gedeelte, in mijn ogen ook een homoseksuele relatie, die immers onvergelijkbaar is met de seks onder dwang en gerelateerd aan afgoderij waar het Oude Testament en de Apostel Paulus over schrijven. Immers, Paulus schreef over wat bij de Grieken en Romeinen voorkwam: wel getrouwd, maar ondertussen met “de schandknaapjes”, onder dwang, homoseks bedrijven.

Wanneer iemand als Sebastiaan van Wessem schrijft “elke andere vorm van seks niet en is het gevolg van van afgoderij, zoals Rom.1 laat zien” draait hij de zaken om – hij verklaart de homoseksualiteit tot ‘afgoderij’ terwijl de (gedwongen) homoseks een uitvloeisel was van afgoderij en machtsmisbruik in die tijd.

Dit zijn geen eenvoudige zaken – dat geef ik meteen toe! En juist daarom is een eenvoudig antwoord ook niet zomaar te geven. Zeker niet door even een paar bijbelteksten uit hun verband te rukken en via Twitter de wereld in te slingeren, .. of een bankje te vernielen uit pure homohaat.

Let eerder op jezelf dan te wijzen naar een ander en veroordeel mensen daarom niet wegens een levenswijze of geaardheid die je niet aanstaat (want dat is meestal de werkelijke dieperliggende reden, je persoonlijke afkeer ervan). “Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valt” (1 Korinthiërs 10:12).

Dit soort afwijzend en vernielzuchtig (geestelijk, lichamelijk en materieel) gedrag kon wel eens een veel schadelijker, en grotere, zonde zijn (denk aan de gevolgen er van zoals hoog zelfmoordcijfer onder christelijke jongeren die met deze gevoelens worstelen!) dan de ‘zonde’ waar in christelijke kring homoseksuele mensen van beticht worden!

Print Friendly, PDF & Email