De Brief van Mirjam Bikker. Samenwerking Christenunie en PVV?

christenunie verkiezingen 2023 eerste kamerOnder kiezers en leden van de Christenunie was recent onrust over een eventuele samenwerking met de PVV in Flevoland. En helaas. De Christenunie in Flevoland heeft er voor gekozen ‘aan tafel te gaan’ met de PVV.

Ik vind daar, net als veel andere mensen, wel iets van.

Dit is een blog over, voornamelijk, bijbelstudie en theologie. Maar soms ook over maatschappelijke zaken. Soms moet je, in mijn ogen, dit soort dingen kunnen en durven benoemen.

Brief van Mirjam Bikker

Recent schreef Mirjam Bikker van de Christenunie een brief. Die staat op de website van de Christenunie. In de brief schrijft zij onder andere het volgende:

“Ik wil, als aanvoerder van de ChristenUnie, beginnen aan die tafel. Zoals Jezus ons al voordeed: anderen opzoeken, je brood delen. Ontmoeten, luisteren en zien. Een plek bieden aan iedereen. Omdat élk leven waarde heeft.”.

Deze brief van Mirjam Bikker staat op wel zeer gespannen voet met de dogma’s van de PVV. Immers, deze partij haar politieke koers is al jaar en dag gebaseerd op het uitsluiten van mensen. Oftwel: geen plek bieden aan iedereen.

Eerder al had ik mijn bezwaren tegen de huidige politieke koers van Christenunie laten horen. Ook de standpunten van de Europese Fractie van de Christenunie zijn in mijn ogen zeer bedenkelijk.

Samenwerking Christenunie en PVV?

Samenwerking tussen Christenunie en PVV

Een samenwerking tussen Christenunie en PVV? Dat is verraad aan alles waar ChristenUnie volgens hen zelf voor zou (moeten) staan. Het pluche voelt blijkbaar zo lekker aan de billetjes dat ze zelfs met PVV verder willen. Als er maar “geregeerd” kan worden?! Dit heeft ook niets meer met ‘verantwoordelijkheid nemen’ te maken.

Discriminatie

De PVV is een partij die discriminatie voorstaat. Uitsluiten van groepen op basis van herkomst en religie. Dat is niet alleen onethisch, het is bovenal ook onbijbels.

De profeet Jona wilde God niet gehoorzamen om naar Nineve te gaan. Nineve was de vijand van Israël: waarom zou God hen willen redden? Toch is dat precies Gods plan. Hij wil iedereen redden. [..] God laat door Jona zien dat bij hem iedereen gelijk is. Hij houdt van alle mensen. Joden en niet-Joden. Zijn liefde hangt niet af van je huidskleur of het land waar je geboren bent. (Bijbel Online, EO).

Op GotQuestions wordt heel duidelijk de vraag beantwoord hoe we met discriminatie en racisme moeten omgaan als christenen.

God heeft geen vooroordelen en geeft ook niet de voorkeur aan bepaalde mensen (Deuteronomium 10:17; Handelingen 10:34; Romeinen 2:11; Efeziërs 6:9). Wij zouden Zijn voorbeeld moeten volgen. Jakobus 2:4 beschrijft ieder die discrimineert als “rechters met verkeerde gedachten” (WV95 vertaling). In plaats daarvan moeten we “onze naaste liefhebben als onszelf” (Jakobus 2:8)

Ook toont de leider van de PVV, Wilders, totaal geen respect voor collega politici. Zo noemt hij bijvoorbeeld onze minister-president op Twitter openlijk ‘een idioot’.

Jezus was heel duidelijk over dit soort gedrag. In Matt. 5:22 (NBG) lezen we dat hij zegt:

Maar Ik zeg u: Een ieder, die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt: Leeghoofd, zal vervallen aan de Hoge Raad, en wie zegt: Dwaas, zal vervallen aan het hellevuur.

Kiezers haken af

Toen ik vandaag, op Facebook, hier iets over deelde gaven sommigen aan na jarenlang trouw Christenunie te hebben gestemd nu dat niet meer te hebben gedaan (alternatieven die genoemd werden waren onder andere SP en PvdA). Ook wij hebben geen Christenunie meer gestemd.

Aanhaken, aan tafel zitten, met mensen die van discriminatie en uitsluiten hun dogma hebben gemaakt, als christelijke partij, is domweg volstrekt misplaatst en Bijbels gezien onmogelijk. Samen een provincie besturen, met een dergelijke partij, is gewoonweg onmogelijk. Je geeft daar een totaal verkeerd signaal mee af als christelijke partij.

De provinciale afdeling van Christenunie Flevoland is een brug te ver gegaan door samenwerking tussen Christenunie en PVV als een mogelijke optie te accepteren. Het landelijke bestuur of de leden moeten hen terugfluiten. Hopelijk gebeurt dat binnenkort. Ik vrees van niet.

Wie een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.” (Jakobus 4:4)

Het huidige leiderschap van de Christenunie is veel te zwak, los van Gods Woord en wil met iedereen vriendjes zijn. Dat gaat niet aan.

__
Update: de Jongerenafdeling van de Christenunie, PerspectieF, “wil dat Harold Hofstra (CU) uitlegt waarom de Flevolandse fractie een coalitie wil vormen met de PVV.” maar tot nu toe heeft, tot hun verbazing, Hofstra niet op deze uitnodiging gereageerd. (Omroep Flevoland).

Print Friendly, PDF & Email