Verkiezingen 2023: Ik ben een zwevende kiezer geworden..

Ik ben een zwevende kiezer geworden. De verkiezingen 2023 staan voor de deur. Overmorgen moet ik bepalen wie in het mooie Groningen de provincie mogen besturen en wie in de waterschappen het voor het zeggen krijgen. Maar óók wie in de eerste kamer, de Senaat, terecht komen.

Deze keer een blog over iets wat mij, mede vanuit mijn christelijke levensovertuiging, maatschappelijk bezig houdt. De politiek… wat moet je tegenwoordig nog stemmen?

Verkiezingen 2023

Afbeelding: Caroline van der Plas, BoerBurgerBeweging (Credits: Wikimedia)

De Eerste Kamer
De verkiezingsprogramma’s van de diverse partijen die in Groningen meedoen aan de verkiezingen heb ik allemaal bekeken en dan met name op het punt van de gaswinning.

Sowieso vallen partijen als Ja21, FvD en PVV voor mij af. Net als de BoerBurgerBeweging. Laat die partijen nu op het gebied van de gaswinning ook een afwijkende mening verkondigen?

BoerBurgerBeweging

Ik woon op het platteland en de BoerBurgerBeweging is hier mateloos populair. Veel christenen overwegen een stem op de BoerBurgerBeweging, de BBB. Het Reformatorisch Dagblad schrijft over deze partij:

“Dat de volksvertegenwoordiging zich de komende periode gaat buigen over medisch-ethische wetsvoorstellen, staat inmiddels wel vast: moet abortus uit het Wetboek van Strafrecht worden gehaald, moet de embryowet worden versoepeld, moet de voltooidlevenwet van D66 worden aangenomen? Of een principiële stem in het stemhokje ook leidt tot een principiële stem in de Staten of de Kamer, is maar zeer de vraag. Wie de kandidatenlijst van de BBB voor de Senaat bestudeert, ziet dat er in de top daarvan vooral kandidaten staan die lid waren van VVD, D66 of FVD. Voorwaar geen kandidaten bij wie een principiële stem veilig lijkt. De BBB is in elk geval geen bondgenoot op medisch-ethisch terrein.”

Voor mij valt, om nog veel meer redenen, de BoerBurgerBeweging sowieso af. Het Reformatorisch Dagblad raakt hier echter wel een kernpunt waar je als christen rekening mee zou moeten (kunnen) houden bij het bepalen van je stem op om het even welke partij dan ook. Vertegenwoordigt een partij werkelijk waar je, als christen, voor staat?

ChristenUnie

christenunie verkiezingen 2023 eerste kamerStandaard stem(de) ik altijd ChristenUnie, voorheen stemde ik RPF. Eén keer, toen een deel van de ChristenUnie-achterban (uit voormalig GPV-kamp met name) de positie ten opzichte van Israël wilde wijzigen heb ik gestemd op de SGP. Soort van ‘proteststem’ zeg maar.

Bij de stemwijzers kom ik ook nu weer continue uit op de ChristenUnie, welke kieswijzer ik ook neem. Dus, appeltje-eitje zou je denken? Nee. Helaas niet.

De stemwijzers worden door partijen beïnvloed en door de waan van de dag. Wat nú een hot topic is, staat in de stemwijzer. En verkiezingsprogramma’s liggen de dag na de verkiezingen vaak al bij het oud papier..

Pensioenwet
Eén belangrijk punt dat bijvoorbeeld ontbreekt in de stemwijzers is de nieuwe pensioenwet (“casinopensioen”). Een wet met een paar hele vreemde addertjes onder het gras die verstrekkende gevolgen heeft voor pensioengerechtigden en ondernemers (waar ik beide toe behoor).

Een onderdeel van deze wet, zo zegt de Kamer van Koophandel bijvoorbeeld, is de verplichte AOV voor ondernemers.

“Het nieuwe pensioenstelsel, dat uiterlijk in 2027 ingaat, zal ongetwijfeld veel vragen en klachten opleveren. Juist omdat de uitkomsten onzekerder zijn dan nu.” (Consumentenbond).

De ChristenUnie, en ook de SGP nota bene, is een voorstander van deze nieuwe pensioenwet die er waarschijnlijk toe zal leiden dat veel mensen niet alleen een veel onzekerder pensioen krijgen in de toekomst maar ook de huidige gepensioneerden (die al behoorlijk ingeleverd hebben de afgelopen jaren!) mogelijk weer moeten inleveren.

(Lees hier meer/kijk volledige uitzending)

Juist een partij als de ChristenUnie, die het motto heeft “Geef geloof een stem” en zich opwerpt als beschermer van zwakkeren in de samenleving schiet hier een enorme bok. Ouderen, vaak met maar een klein pensioentje, én de groep 40-50 jarigen die nu nog pensioen aan het opbouwen zijn worden mogelijk financieel zwaar getroffen en in hun bestaanszekerheid aangetast.

Protestantse partij
Daarnaast heeft de ChristenUnie, van oudsher een protestantse partij voortgekomen uit het Gereformeerd Politiek Verbond en de Reformatorische Politieke Federaties, twee nieuwe leden op hun, overigens mooi diverse, lijst geplaatst die katholiek zijn. Eric Holterhues is bankier werkzaam bij Tridios bank en  tevens (openlijk) homoseksueel. Het lijkt mij als ik de interviews lees een idealistisch en bevlogen mens.

Zijn geaardheid heeft binnen de partij echter wel tot enig protest geleid. De partij is vorig jaar op dit gebied volgens eigen zeggen gaan ‘schuiven‘ met haar visie.

“Als ChristenUnie willen we ons politiek handelen baseren op het onfeilbare Woord van God. De Bijbel heeft het hoogste gezag” (website) en verder: “De ChristenUnie ziet het als haar missie te streven naar een samenleving die meer en meer functioneert naar Gods wil. Om dit doel te bereiken streeft zij ernaar op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. De ChristenUnie fundeert haar opvattingen over de politieke vraagstukken op het woord van God. [..] Zo vertaalt de ChristenUnie geloof in politiek. Daarom wil zij opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving en voor de bescherming van het leven.” (Missie en geschiedenis).

Dat ze Rooms Katholiek zijn is een probleem in dit verband. Veel mensen, voor zover kiezers het al weten, zullen wellicht denken of zeggen: “Nou, en? Dat zijn toch ook gelovigen?”. Oh ja, zeker zij geloven vast en zeker ook. Daar kom ik helemaal niet aan.

Maar kunnen zij gezien hun overtuiging werkelijk de missie en grondslag van deze reformatorische- c.q. gereformeerde christelijke partij onderschrijven? Terzijde, dit is een verschuiving die ook binnen de EO al een paar jaar plaatsvind met alle gevolgen van dien voor de inhoud van de programma’s (o.a. evolutieleer).

Koerswijziging
Deze plotselinge koerswijziging, ingezet zonder ook maar iets te wijzigen in de visie van de partij (althans: op papier) vind ik zorgelijk niet zozeer om het onderwerp zelf als wel: als men kennelijk zó makkelijk afwijk van wat ze zwart op wit zetten op dit soort principiële punten, en mee gaat met de tijdgeest, hoe gaat dat dan op andere gebieden?

ChristenUnie-leider Segers er is iets geknapt niet met Rutte in nieuw kabinet

Veel mensen nemen in dit verband de partij ook kwalijk, nog steeds, dat ze toch zijn gaan meeregeren terwijl gezegd was dat men niet weer met Rutte in één regering wilde… wat, denk ik, woensdag mede zal leiden tot een grote klap voor de partij.

Dat er uiteindelijk wel weer meegedaan werd aan de coalitie begrijp ik wel, althans de argumentatie, maar het was voor de geloofwaardigheid en het vertrouwen beter geweest als de ChristenUnie dit niet gedaan had.

Israël
En dan staat nu ook weer “het Israël-standpunt” op de agenda. Recent las ik zelfs een tweet van een van de bestuursleden van de CU-jongerenorganisatie PerspectieF, die zonder blikken of blozen Israël een “apartheidsstaat” noemde.

Evert (G.) te Winkel op Twitter Israël Apartheidsstaat

En dat terwijl de regering heeft vastgesteld dat deze benaming niet gepast is en ook niet van toepassing.

In een brief aan de Tweede Kamer maakt minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra korte metten met de beschuldiging dat Israël een ‘apartheidsstaat’ zou zijn. “Het kabinet gaat niet mee met de conclusie van Amnesty.” (NIW).

Alles bij elkaar genomen best veel redenen voor mij om het vertrouwen in de (met name) Reformatorische en Gereformeerde broeders en zusters te verliezen en niet meer op ze te stemmen.

De omgang met de eigen uitgangspunten, standpunt rondom Israël, de Bijbel als uitgangspunt ondergeschikt maken aan de tijdgeest en de omgang met mensen die zich niet kunnen verdedigen (pensioengerechtigden). Allemaal belangrijke punten voor mij die je in geen enkele stemwijzer terug vindt uiteraard.

De SGP dan maar?

Dan maar de stem aan de SGP geven deze keer? Ook die partij heb ik beoordeeld op haar programma voor wat betreft onze provincie en landelijke politiek. Hoewel vasthoudend aan de ‘gereformeerde’ bijbelse principes, stemmen zij ook van harte in met de nieuwe pensioenwet, hebben een visie op natuurbeheer die ik niet deel (lijkt erg op BBB-standpunten) en ook de gaswinning is een heikel punt bij de SGP.

Zwevende kiezer

kieskompasIk ben dus een zwevende kiezer sinds kort. Geen flauw idee welk hokje ik woensdag moet inkleuren. Het liefst zou ik “principieel christelijk” stemmen, maar herken mij niet meer in- en voel mij niet thuis bij de enige twee principiële partijen die we hadden in ons land.

Als ik nog ga stemmen woensdag, dan wordt het waarschijnlijk een regionale partij. Met het oog op ons provinciale bestuur en de gaswinningsproblematiek.

 

Print Friendly, PDF & Email