Betrouwbare Studiebijbel in Telos-vertaling: terug van weggeweest!

Wat is de ‘beste’ Bijbelvertaling in Nederland? Een (strijd)vraag die je niet moet stellen, lijkt mij. Er zijn kerken op gescheurd, omdat men valt over ‘modernisering’ of ‘ketterij’ als het gaat om de Bijbel. En er zijn, helaas, ook een aantal waanzinnig slechte vertalingen op de markt. Er zijn echter ook een aantal vertalingen die, mijns inziens, bij geen enkele serieuze liefhebber van de Bijbel mag ontbreken in de boekenkast c.q. in de studeerkamer!

Eén daavan was altijd de zogenaamde ‘Telos-vertaling’. Om precies te zijn de Herziene Voorhoevevertaling. Sinds 1982 werd die bekend onder de naam Telos-vertaling, uitgegeven door Uitgeverij Medema. Het is een vertaling van het Nieuwe Testament waarbij men getracht heeft altijd zo dicht mogelijk bij het originele Grieks te blijven. Dat betekent dat het niet echt een “lees-bijbel” maar een echte “studie-bijbel” is.

Het uitgangspunt was een getrouwe, woord-voor-woord vertaling van de Grondtekst.

“De wens zoveel mogelijk lezers te bereiken mag niet ten koste gaan van de nauwkeurigheid van de vertaling. Bijbelvertaalwerk dat uitgaat van de woordelijke, volledige inspiratie van de Schrift … zal grote eerbied hebben voor elk afzonderlijk woord van de grondtekst en dus ook zo veel mogelijk woord voor woord willen vertalen’. (Voorwoord van de Telos-vertaling)

VOOERHOEVE VERTALING
De Voorhoevevertaling van het Nieuwe Testament is oorspronkelijk gebaseerd op een door John Nelson Darby samengestelde Griekse tekst en werd tot stand gebracht met behulp van de door Darby verzorgde vertalingen in het Engels (1867, 1872), in het Frans (1859, 1875), en het Duits (de Elberfelder bijbel, 1855).

De Voorhoevevertaling is daarna vier keer herzien (1917, 1931, 1966, 1982). De laatste herziening vond plaats in 1982 en was tamelijk ingrijpend. Vanaf nu werd de Griekse tekst van de Nestle-Aland of (“Novum Testamentum Graece”)-tekstuitgave het uitgangspunt. Deze editie van de Voorhoevevertaling staat sindsdien bekend als de Telosvertaling. De editie van 1982 is het werk van een kleine commissie, bestaande uit de heer J. Klein Haneveld, dr. G.H. Kramer, mr. H.P. Medema en dr. W.J. Ouweneel.
– Bron: Wikipedia.

TELOS VERTALING
Afb. Grace Publishing House

NIEUWE TELOSVERTALING (5e EDITIE)
In 2012 werd door uitgeverij Medema, die in 2009 was overgenomen door Jongbloed in Leeuwarden, bekend dat de uitgave en verkoop van de Telos-vertaling zou worden gestopt. Daarmee leek een einde te zijn gekomen aan de befaamde Voorhoeve annex Telos-vertaling.

In 2013 kocht Grace Foundation in Nederland de voorraad Telos-bijbels op en bood ze voor een lage prijs aan. En daar is het niet bij gebleven! Sinds kort is er namelijk door hen een 5e editie uitgebracht van de TELOS vertaling, zoals deze nu heet.

Deze 5e Editie van de TELOS bevat naast een getrouwe vertaling van de grondtekst, gebaseerd op een algemeen aanvaarde Griekse grondtekst die ook door wetenschappers en andere vertalers wordt gebruikt, uitvoerige informatie over de ontstaanswijze van het Nieuwe Testament, korte inleidingen op de Bijbelboeken, voetnoten die afwijkende varianten weergeven en een ‘cross-reference’: verwijzingen naar andere teksten. Daarnaast een woordenlijst met belangrijke woorden en hun betekenissen, beschrijving van maten en gewichten, geldsoorten, toelichting op de Joodse partijen die er indertijd waren enzovoorts.

De uitgangspunten, ook van deze herziening, waren onder andere: een vertaling te bieden die, uitgaande van het geloof in de woordelijke inspiratie van de Schrift, zo nauw mogelijk aansluit bij de grondtekst. Daarnaast was een tweede uitgangspunt een tekst die toch leesbaar en begrijpelijk blijft. Daarom zijn een aantal echt verouderde woorden en begrippen gemoderniseerd.

Herziene Voorhoevvertaling Telos Bijbel 5e editie weer beschikbaar

BLADSPIEGEL EN DRUK
Naast alle bovenstaande zaken is er iets wat ik persoonlijk ook héél prettig vind aan deze uitgave van de Voorhoeve Bijbelvertaling en dat is de uitvoering er van. Het is in een prettig leesbare, op goed papier gedrukte, Bijbelvertaling. Daarnaast is de bladspiegel heel prettig en is er in de kantlijn ruimte voor (eigen) aantekeningen.

Want, toen ik zag dat deze Bijbelvertaling weer beschikbaar was, in een volledig herziene uitgave, heb ik deze uiteraard direct besteld. De “oude” editie uit 1982 heb ik (ook) nog steeds uiteraard. Maar dat is in een soort van ‘pocket-uitgave’ op minder goed papier en minder ruimte in de bladspiegel (en dus minder goed leesbaar).

De TELOS vertaling is verkrijgbaar via diiverse websites of rechtstreeks bij de Uitgever, Grace Publishing House. De Bijbel is in twee omslagkleuren verkrijgbaar, Rood en Blauw.

Meer informatie/bestellen:
http://www.gracepublishinghouse.com/uitgaven/telos-vertaling-nieuwe-testament/

 

Print Friendly, PDF & Email