Tag: kerkgeschiedenis

De toegevoegde waarde van kerkelijke historie

Is het zinvol de kerkgeschiedenis te bestuderen? Waarom is de kerkgeschiedenis interessant? Een korte puntsgewijze samenvatting. De waarde van kerkelijke historie moet niet onderschat worden. Wat is de waarde van kerkelijke historie? Waarom bestuderen? het is de geschiedenis van je “familie” (de gemeente); begrip van waar je bent en je toekomst vormgeven; hoe goed kennen …

Lees verder ..

Christendom de grootste en snelstgroeiende religie

Het Christendom groeide uit tot een van de grootste wereldwijde religies. Hoe is dat gebeurd? Hoe is een geloof waarvan de aanhangers werden geminacht en vervolgd uitgegroeid tot één van de grootste snelstgroeiende religies ter wereld? Bepalend voor het christendom is de houding van keizer Constantijn de Grote geweest, die geloofde in godsdienstvrijheid en geïnteresseerd …

Lees verder ..

Wat geloofden de Gnostici?

In het vroege Christendom waren er verschillende ‘gnostische’ denkers, een stroming die ook in het Christendom invloed had. Zelfs zodanig veel dat verschillende vroege kerkvaders het in diverse geschriften bestreden. Verschillende groepen en geleerden hebben de spirituele wijsheid van gnostische bewegingen aangeprezen en enkelen hebben zelfs gesuggereerd dat sommige gnostische documenten ten onrechte niet in …

Lees verder ..