Tag: kerkgeschiedenis

Het Verhaal van de Kerk – een stukje geschiedenis

De afgelopen maanden ben ik bezig geweest met het Verhaal van de Kerk. Resultaat hiervan hebt u wellicht voorbij zien komen in diverse blogartikelen over de ‘kerkgeschiedenis’. Het verhaal van de kerk is relevant. Héél relevant. Het onstaan van de Christelijke gemeente en de geschiedenis van de jonge christelijke kerk. De kerkgeschiedenis, het verhaal van …

Lees verder ..

De toegevoegde waarde van kerkelijke historie

Is het zinvol de kerkgeschiedenis te bestuderen? Waarom is de kerkgeschiedenis interessant? Een korte puntsgewijze samenvatting. De waarde van kerkelijke historie moet niet onderschat worden. Wat is de waarde van kerkelijke historie? Waarom bestuderen? het is de geschiedenis van je “familie” (de gemeente); begrip van waar je bent en je toekomst vormgeven; hoe goed kennen …

Lees verder ..

Christendom de grootste en snelstgroeiende religie

Het Christendom groeide uit tot een van de grootste wereldwijde religies. Hoe is dat gebeurd? Hoe is een geloof waarvan de aanhangers werden geminacht en vervolgd uitgegroeid tot één van de grootste snelstgroeiende religies ter wereld? Bepalend voor het christendom is de houding van keizer Constantijn de Grote geweest, die geloofde in godsdienstvrijheid en geïnteresseerd …

Lees verder ..

Ireneüs van Lyon, de Vredestichter (ca. 125-202)

Ireneüs van Lyon “de Vredestichter”, was de beste verdediger van de leer van de kerk tegen de gnostici. Lang waren zijn werken de nagenoeg enige bron over de opvattingen van de gnostici, totdat de Nag Hamadi werden gevonden. “[De gnostici] dwalen af van de waarheid, omdat hun leer afwijkt van Hem die werkelijk God is, …

Lees verder ..

Wat geloofden de Gnostici?

In het vroege Christendom waren er verschillende ‘gnostische’ denkers, een stroming die ook in het Christendom invloed had. Zelfs zodanig veel dat verschillende vroege kerkvaders het in diverse geschriften bestreden. Verschillende groepen en geleerden hebben de spirituele wijsheid van gnostische bewegingen aangeprezen en enkelen hebben zelfs gesuggereerd dat sommige gnostische documenten ten onrechte niet in …

Lees verder ..

Christelijke martelaren uit het vroege Christendom

In de eerste 300 jaar van het christendom werd kerst niet gevierd. De vroege christelijke kerk zou zich in onze kerken en gemeenten waarschijnlijk helemaal niet herkennen. In dit artikel aandacht voor een aantal bekende martelaren uit het vroege Christendom. Doordat ze de geboorte niet vierden weten we ook niet precies wanneer het was dat …

Lees verder ..

Vervolging van de vroege Christelijke Gemeente

In de eerste eeuwen van het christendom werden de gelovigen regelmatig door de Romeinse overheid vervolgd vanwege hun geloof. De vervolging van de vroege Christelijke Gemeente werd het ‘zaad van de martelaren’ genoemd. Het Colosseum, Rome – zie voetnoot voor meer informatie Het conflict tussen het Romeinse Rijk en het Christendom duurde ca. 300 jaar. …

Lees verder ..