Spurgeon’s Carnaval in de Kerk?

Er gaat een citaat rond op internet dat toegeschreven wordt aan Spurgeon: “Als je carnaval in de kerk viert om mensen te trekken, zul je elke keer carnaval moeten vieren”. 

spurgeon-carnaval-in-de-kerk vals citaat
Voorbeeld van citaat aan Spurgeon toegeschreven

Het Carnaval-citaat is echter niet van Spurgeon. Net als veel andere citaten die aan hem worden toegeschreven. En niet alleen Spurgeon wordt op internet van alles toegeschreven, het gebeurt heel veel dat er plaatjes rondgaan met een citaat en daaronder een  naam van een bekende artiest, politicus of geleerde. Einstein is daar een bekend voorbeeld van.

Toch is het wel waar wat er in staat, ondanks dat het niet van Spurgeon zelf is. Het is alleen jammer dat men aan het citaat extra gewicht wil geven door het aan Spurgeon toe te schrijven.

Als je “feest bouwt in de kerk” om mensen te trekken, zul je dat keer op keer moeten doen om de mensen die daar op af komen vast te blijven houden. Hoe zinvol is dat? Komen mensen tot geloof door elke weer ‘feest’ te vieren, carnaval in de kerk te hebben? Dáár heeft Spurgeon wel degelijk iets over te melden!

Alleen het Evangelie

spurgeon prediker predikant baptistBent u bang dat het prediken van het evangelie geen zielen zal winnen? Bent u moedeloos over succes op Gods manier? Is dit waarom je smacht naar slimme welsprekendheid? Is dit waarom je muziek moet hebben, en architectuur, en bloemen en modieus doet? Is het tenslotte door macht en kracht, en niet door de Geest van God? Volgens velen is dat zo.

Broeders, geliefden, er zijn veel dingen die ik aan andere aanbidders zou kunnen toestaan ​​die ik mezelf heb ontzegd bij het leiden van de aanbidding van deze gemeente. Ik heb lang voor uw ogen het experiment uitgewerkt van de aantrekkingskracht van het evangelie van Jezus zónder hulpmiddelen.

Onze dienst is zeer eenvoudig. Niemand komt hier ooit om zijn oog te bevredigen met kunst, of zijn oor met muziek. Ik heb u deze vele jaren niets anders voorgesteld dan de gekruisigde Christus en de eenvoud van het evangelie; maar waar vindt u zo’n menigte als deze die vanmorgen bijeen is gekomen? Waar vindt u zo’n menigte als deze sabbat na sabbat, vijfendertig jaar lang?

Ik heb je niets anders getoond dan het kruis, het kruis zonder bloemen van welsprekendheid, het kruis zonder diamanten van kerkelijke rang, het kruis zonder de steun van opschepperige wetenschap. Het is ruimschoots voldoende om de mens eerst tot zichzelf en daarna tot het eeuwige leven aan te trekken!

In dit huis hebben we deze vele jaren met succes deze grote waarheid bewezen, dat het evangelie dat duidelijk wordt gepredikt, gehoor zal krijgen, zondaars zal bekeren en een kerk zal opbouwen en onderhouden. We smeken het volk van God erop te wijzen dat het niet nodig is twijfelachtige middelen en twijfelachtige methoden te proberen. God zal nog [steeds] redden door het evangelie: laat het alleen het evangelie zijn in zijn zuiverheid. Dit grote oude zwaard zal de ruggegraat van een man [d.w.z. ruggengraat] doorklieven en een rots in tweeën splitsen.

Hoe komt het dat het zo weinig van zijn oude veroveringswerk doet? Ik zal het je vertellen. Zie je de artistieke bewerkte schede? Velen houden het zwaard in deze schede, en daarom komt zijn scherpte nooit tot zijn werk. Trek die schede eraf. Gooi die fijne schede naar Hades en zie dan hoe, in de handen van de Heer, dat glorieuze tweesnijdende zwaard velden van mensen zal maaien terwijl maaiers het gras egaliseren met hun zeisen.

Het is niet nodig om naar Egypte te gaan voor hulp. De duivel uitnodigen om Christus te helpen is een schande. Alstublieft God, we zullen nog voorspoed zien, wanneer de kerk van God vastbesloten is om het nooit te zoeken behalve op Gods eigen manier.

Charles Haddon Spurgeon
Metropolitan Tabernacle Pulpit, 1888, vol. 34, p. 563

Carnaval in de Kerk

Spurgeon was er helder over. Alleen Christus en die gekruisigd, zoals Paulus zegt in 1 Kor. 2:2. Natuurlijk mag er best muziek zijn. Natuurlijk mag er best een welsprekende prediker zijn. Maar het méést belangrijjke is dat in de kerk, in de gemeente, Christus wordt gepredikt en verheerlijkt. De rest is maar bijzaak.

Print Friendly, PDF & Email