Kingcomments – Gratis Online Bijbelcommentaar

In het Nederlandse taalgebied zijn er niet zo veel online bijbelcommentaren beschikbaar, laat staan gratis toegankelijk en (voorzover ik weet) zeker niet zo volledig en uitgebreid als Kingcomments. Een absolute aanrader!

Ik maak zelf regelmatig gebruik van deze website, ook voor dit blog, en bedacht mij dat ik er eigenlijk nooit echt aandacht aan had besteed. En dat terwijl dit zo’n prachtige site is! Dat moet dus, bij deze, écht wel even recht gezet worden!

Gratis Online Bijbelcommentaar

Ger de Koning
(Auteur Ger de Koning)

Redacteur/schrijver Ger Koning, ook bekend van veel uitgaven die je via bijvoorbeeld Oude Sporen kunt vinden, heeft eenvoudige maar niet oppervlakkige verklaringen van alle Bijbelboeken en over verschillende Bijbelse onderwerpen beschikbaar gesteld via de website Kingcomments. Het doel van dit commentaar is mensen aan te moedigen de Bijbel te lezen.

Van alle Bijbelboeken is een commentaar beschikbaar. Alle commentaren zijn online beschikbaar, goed te doorzoeken en ook via het menu-systeem te benaderen.

De commentaren zijn bedoeld om te helpen de Bijbel persoonlijk te bestuderen. De Bijbelcitaten die in de commentaren voluit geschreven zijn, komen uit de Herziene Statenvertaling als het een citaat uit het Oude Testament betreft en uit de TELOS-vertaling als het een citaat uit het Nieuwe Testament betreft.

King Comments Gratis Online BijbelcommentaarDe commentaren over Job, Psalmen en Jesaja zijn samen met Tony Jonathan geschreven. Het commentaar over Ezechiël is geschreven in nauwe samenwerking met Ron Vellekoop.

Uitgangspunt van De Koning is dat de Bijbel het onfeilbare, eeuwige Woord van God is.

De Bijbel gaat over de Zoon van God, Die Mens werd om aan het kruis te sterven voor zondige mensen. God heeft Hem opgewekt uit de dood en Hij is nu in de hemel. Ieder die zijn zonden belijdt en gelooft in de Zoon en Zijn verzoeningswerk op het kruis, zal niet verloren gaan, maar ontvangt het eeuwige leven. Zo iemand is een kind van God. God vertelt Zijn kinderen in Zijn Woord hoe zij tot Zijn eer kunnen leven en alles wat Hij van plan is hun te geven, vanwege hun verbinding met Zijn Zoon.”

De mooie, snelle en eenvoudig te navigeren website, is gemaakt door E. Rademaker die daarmee de inhoud zeer toegankelijk beschikbaar heeft gesteld.

De site is te vinden op https://www.kingcomments.com/ en de commentaren zijn beschikbaar in het Nederlands, Duits en Engels.

Print Friendly, PDF & Email