Jehova Getuigen? Ik en de Vader zijn Eén!

Jehova's getuigen - het einde van de wereldOp internet zijn regelmatig aanhangers van het Wachttoren genootschap (de Jehova’s Getuigen) actief. Zij zijn vooral actief op populaire, Christelijke, websites, forums en pagina’s van bijvoorbeeld Facebook.

Zij hebben daarbij maar één doel: gelovigen in verwarring brengen, om zodoende hun opvattingen te kunnen brengen. Soms is het niet meer dan gewoon “trollen” – paniek en onrust veroorzaken, een soort van “ik weet het lekker beter”-pesterij-spelletje…

Let op, hun vragen zijn nooit, nimmer, uit oprechte belangstelling maar alléén maar om de eigen opvattingen te verspreiden. Het is dan ook zaak dat deze mensen altijd, direct, ontmaskerd worden en een helder en duidelijk antwoord krijgen en u verder geen lange discussies met ze gaat voeren. Hoe meer discussie, hoe beter zij het namelijk vinden want dan kunnen ze ‘mistgordijnen’ opwerpen, de discussie allerlei aftakkingen laten volgen enz. waardoor je de weg totaal kwijt wordt en zij kunnen toeslaan. Het blijft immers een gevaarlijke sekte.

Een van die vragen die vaak gepost wordt is bijvoorbeeld deze:

Wat zijn de bewijzen voor het bestaan van de drie-eenheid

Mijn antwoord

Johannes 1:

1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. (NBV)
1 In [het] begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was een god. (NWV)

Je hoeft helemaal geen ‘drie-eenheid’ te bewijzen. Als eerste is het duidelijk in de Bijbel dat Christus Jezus de Here God zélf was. Alleen, de NWV [Nieuwe Wereld Vertaling, de eigen vertaling van de Jehova’s Getuigen], waar jij je aan houdt gezien je Facebook-pagina, heeft bewust dit vers (en dat is slechts één voorbeeld) fout vertaald.

In de grondtekst staat <strongs> “Logos en Theos”. Dit woord ‘en’ (http://classic.net.bible.org/strong.php?id=2258) is juist zo mooi gekozen! Het is namelijk “Ik was”. Er staat dus eigenlijk, strikt vertaald “Woord Ik was [ben] God”. Wil je het nog duidelijker hebben?

In Joh. 10:30 zegt de Here Jezus “Ik en de Vader zijn één”. Letterlijk staat er zelfs, maar dat zie je nooit zo vertaald omdat deze zin het al weergeeft: “Ik en de Vader zijn één in existentie”. Oftewel één wezen, één werkelijkheid.

De “drie-eenheidsleer” is geformuleerd door de kerkvaders van Rome, omdat zij niet anders konden uitleggen hoe Christus Jezus en God de Vader één zijn. Het is een menselijke formulering van het Goddelijke geheimenis hoe Hij één wezen is, maar in drie vormen aan ons verschijnt, als Vader, Zoon en Heilige Geest.

Print Friendly, PDF & Email