Gemeentegroei vanuit Bijbels Perspectief

Gementegroei en gemeentegroei beweging vanuit de Bijbel benaderdDe kerk bestaat voor geen enkele andere reden dan deze: mensen trekken tot Christus. Om  hen naar het beeld van Christus te maken. Als we dat niet doen, dan zijn alle kathedralen, geestelijken, zendingsposten, zelfs de Bijbel zelf, een totale verspilling van tijd. God werd een mens met geen enkel ander doel dan dit” – C.S. Lewis

Veel gemeenten en kerken hebben de afgelopen jaren het programma “Doelgerichte Gemeente” gedaan. Met als gevolg dat de gemeenten groeiden in ledental, in veel gevallen. Wat is nu de kracht van programma’s als “Doelgerichte Gemeente”, de inhoudelijke kant even daar gelaten? De grote kracht er van is dit: het zorgt er voor dat een gemeente (weer) ’focus’ krijgt.

De vraag is – is dat dan de, of een-, Bijbelse methode die wij moeten toepassen voor Gemeentegroei? Kunnen gemeenten of kerken nog ‘autonoom’ groeien en: wat is er, Bijbels gezien, nodig voor Gemeentegroei? Of is Gemeentegroei iets wat we helemaal niet, of juist wél, na moeten streven?

Een beschouwing van de huidige situatie en een Bijbels perspectief op Gemeentegroei.
40 pagina’s, a5-formaat, geniet met glansomslag.

De brochure is te bestellen via Lulu.com, via onderstaande links:

Gedrukte versie (€ 4,95 ex verzendkosten)
e-Book/download (€ 0,99, PDF-formaat)

Print Friendly, PDF & Email