Maar het is toch allemaal Gratis?

Zoals u wellicht gemerkt hebt of ziet, staan er sinds enige tijd advertenties op deze (privé) website. Dat heeft een reden. Want: alle informatie op deze site is gratis. En toch zijn er ook kosten aan verbonden. Mijn studies, die ik zelf volg, zijn zeker niet gratis want niet alle Bijbelinstituten en opleidingen werken zoals het BijbelCollege doet. Daarnaast kost een website maken en onderhouden tijd- en geld. 

Giften Bijbel College hard nodigDe opbrengst van deze advertenties gaat weer terug in m’n eigen zak. En daar kan ik dan weer materialen mee kopen zoals boeken, tijdschriften e.d. en .. daardoor weer (gratis) artikelen publiceren. Want dat is toch het streven. Zoveel mogelijk gratis alles beschikbaar stellen. Dat het u, als bezoeker en gebruiker van de inhoud van deze site, gratis materiaal krijgt.

Donaties BijbelCollege – Uw Steun is nodig!

De insteek van het BijbelCollege, waar ik (ook) actief voor ben, is dat ook via die site alles gratis wordt aangeboden – we willen namelijk dat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld een Bijbelschool-opleiding te volgen. Of op zijn minst een aantal lessen “naar believen” of naar behoefte kan volgen of gebruiken voor bijv. een bijbelstudie-kring.

Ook daar maken we kosten voor, maar op die site willen we geen (Google) advertenties draaien vooralsnog. Wel vragen we op die website tegenwoordig om een vrijwillige bijdrage. Want ook ‘gratis’ kost geld. Het kost de Stichting Yarah best véél geld om alles gratis aan te bieden. Tot nu toe wordt alles door de medewerkers van de Stg. Yarah uit eigen zak betaald. En verder sponsor ik met mijn bedrijf veel zaken. Zo is de hosting voor de websites gratis, en de domeinen tegen kostprijs. Ik vind dat niet erg. Integendeel.

Zolang het kan, wil ik het graag doen. Maar als u zich bedenkt dat de inkomsten aan donaties tot op dit moment dit jaar exact € 0,00 euro bedroegen en de kosten voor (verplichte) inschrijving bij de Kamer van Koophandel, het aanhouden van een (zakelijke) betaalrekening bij de ING (€ 23,80 per kwartaal, ook noodzakelijk want anders kun je de rekeningen niet betalen en privé en de stichting moeten voor de belastingen natuurlijk ook gescheiden zijn) en kosten voor wat drukwerk en domeinnamen al snel rond de € 300,– per jaar zijn dan zult u begrijpen dát er een moment komt dat het wellicht niet meer te betalen is allemaal.

Bijbelstudie-avonden

De Bijbelstudie-avonden van de Stg. Yarah dan? Komt daar geen geld binnen, zult u zich wellicht afvragen.. Ja, daar wordt een collectebusje neergezet, en mensen doen daar wat in. Dat dekt de kosten voor de huur en de ééns per maand  (extern) ingehuurde studieleider meestal net niet/net wel.

Wij vragen niet om geld

Eén van de uitgangspunten van de Stg. Yarah, voorheen Bijbel Aktueel, is altijd geweest: “Wij vragen niet om geld”. Want, “Om niet hebt u ontvangen, geef het om niet” (Mt. 10:8). Aan de andere kant zegt God’s Woord ook: “De arbeider is zijn loon waard” (Lukas 10:7, 1 Tim. 5:18). De bestuursleden en vrijwilligers binnen Yarah hoeven geen loon, geen vergoeding, daar zien we vanaf. Maar de stichting zelf is in dit geval ‘de arbeider’, en er zijn toch een paar kosten die gedekt moeten worden. Uw bijdrage zou dan ook zeer gewaardeerd worden!

Wilt u het werk van de Stichting Bijbels & Theologisch onderwijs Yarah steunen? Maak dan svp een (kleine) gift over op

ING Bank, rek.nr. 44 75 598
t.n.v. STG BIJBELS&THEOL ONDERW YARAH

Hartelijk dank voor uw steun!

Print Friendly, PDF & Email