Discernment?

Eén van de zaken waar sommige Christenen in Nederland, en ook in het buitenland, zich mee bezig houden is de zogenaamde ‘discernment’. Er zijn diverse, speciaal hier op gerichte, ‘discernment’-sprekers, boeken en websites, en zij specialiseren zich in –zoals de Webster’s definieert- het ‘inzicht en onderscheid maken’. Toegepast op het Christendom: inzicht en onderscheid, Bijbels gezien, in de leringen en verschijnselen welke er zijn binnen Christelijke kerken, groepen en sekten.

De laatste jaren werden sites waar ik aan (mee)werk ook wel eens gerekend tot die categorie. Omdat op de sites soms artikelen werden geplaatst over ondermeer de dwaling van de ‘alverzoening’, over het ‘Warrenisme’ en wat genoemd wordt de ‘McChurch’: een vorm van geloofsbeleving waarbij de Bijbelse leer vermengd is, wordt, met populistische methoden en wereldgelijkvormige activiteiten met als doel de “zoeker” bij de kerk te betrekken.

Het feit dat daarover –ook door mijzelf- gepubliceerd is, wil absoluut niet zeggen dat ik mijzelf reken tot hen die zich bezig houden met ‘discernment’. Natuurlijk ontkom je er soms niet aan om leringen en inzichten te toetsen, onderscheid te maken, die op je af komen. Maar mijzelf rekenen tot hen die hier een specialisme van hebben gemaakt? Nee, dat niet.

In dit artikel een beschouwing van de ‘discernment’-principes; is het nodig ons daar mee bezig te houden en zoja, hoe doen we dat op een Bijbels verantwoorde manier? Zijn zij die anderen ‘de maat nemen’ ook onderworpen aan (Bijbelse) regels en principes? En,.. welke?

> Lees verder (Word-document)

Print Friendly, PDF & Email